Draugystė

klubas_draugyste

Mus rasite :

Taikos pr. 95, LT-94160
Tel./faks:. (846) 34 58 67
El. paštas klubasdraugyste@kvlc.lt
Administracijos darbo laikas: I, III, V 9.00 – 17.30; II, IV 10.00 – 18.30.

 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „DRAUGYSTĖ“ 2017-2018 MOKSLO METŲ MOKINIŲ UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS 

BŪRELIO PAVADINIMAS UŽSIĖMIMO DIENA, LAIKAS, VIETA
I II III IV V
Atviros vaikų erdvės (AVE) programa

Egidijus Vaškelevičius, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytojas

(7–19 metų mokiniai)                                                           

14.00–17.35

AVE kabinetas

 

 

14.00–17.35

AVE kabinetas

 

14.00–14.45

AVE kabinetas

15.00-15.45

Holas

16.00-17.35

AVE kabinetas

14.00–17.35

AVE kabinetas

 

14.00–17.35

AVE kabinetas

 

Šokio būrelis „Credo“

Inga Palaitienė, neformaliojo vaikų švietimo (šokio) mokytoja metodininkė

I grupė (7–11 metų mokiniai)

16.00–17.35

I grupė

salė

16.00–17.35

I grupė

salė

Linijinių šokių būrelis

Vilma Petrošienė , neformaliojo vaikų švietimo (šokio) mokytoja

I grupė (12–14 metų mokiniai)

15.00–16.45

I grupė

salė

15.00–16.45

I grupė

salė

15.00–16.45

I grupė

muzikos kabinetas

Šokio būrelis „Tautinukai“

Valerija Miliauskienė, neformaliojo vaikų švietimo (šokio) mokytoja metodininkė

I grupė (7–11 metų mokiniai)

14.00–15.45

I grupė

salė

14.00–15.45

I grupė

salė

Teatro būrelis „Teatriukas A“

Birutė Mažonienė, neformaliojo vaikų švietimo (teatro) vyr. mokytoja

I grupė (3–6 metų mokiniai)

II grupė (7–11 metų mokiniai)

III grupė (7–11 metų mokiniai)

14.00–14.45

II grupė

salė

15.00–15.45

II grupė

AVE kabinetas

16.00–17.35

III grupė

dailės kabinetas

17.40–19.15

I grupė

AVE kabinetas

17.40–19.15

III grupė

salė

 

 

14.00–15.45

II grupė

salė

16.00–17.35

III grupė

salė

17.40–19.15

I grupė

salė

Vokalo būrelis „Muzlaiva“

Emilija Raukienė, neformaliojo vaikų švietimo (muzikos) mokytoja

I grupė (3–6 metų  mokiniai)

II grupė (3–6 metų mokiniai)

III grupė (7–11 metų mokiniai)

15.00–16.45

III grupė

16.50–18.25

II grupė

18.30–19.15

I grupė

muzikos kabinetas

 

 

 

 

 

 

 

      15.00–16.45

III grupė

16.50–18.25

II grupė

18.30–19.15

I grupė

muzikos kabinetas

Vokalo būrelis „D Studio“

Olga Kamarauskienė, neformaliojo vaikų švietimo (muzikos) mokytoja

I grupė (3–6 metų mokiniai)  

II grupė (7–11 metų mokiniai) 

 

16.50–18.25

II grupė

18.30–20.05

I grupė

muzikos kabinetas

16.50–18.25

II grupė

18.30–20.05

I grupė

muzikos kabinetas

12.55 – 14.45

II grupė

muzikos kabinetas

Gitaros būrelis

Tadas Jurėnas, neformaliojo vaikų švietimo (gitaros) vyr. mokytojas

I grupė (12–14 metų mokiniai)

17.40–20.05

I grupė

dailės kabinetas

17.40–20.05

I grupė

dailės kabinetas

Keramikos būrelis „Degutis“

Violeta Kukienė, neformaliojo vaikų švietimo (dailės) mokytoja metodininkė

II grupė 7–11 metų mokiniai)

III grupė (7–11 metų mokiniai

IV grupė (7–11 metų mokiniai) 

14.00-15.45

II grupė

16.00-17.35

III grupė

dailės kabinetas

14.00-15.45

IV grupė

dailės kabinetas

 

14.00-15.45

IV grupė

17.40–19.15

III grupė

dailės kabinetas

14.00-15.45

II grupė

dailės kabinetas

Dailės  būrelis „Vaivorykštė“

Violeta Kukienė, neformaliojo vaikų švietimo (dailės) mokytoja metodininkė

I grupė (3–6 metų mokiniai)

II grupė (7–11 metų mokiniai

17.40–19.15

I grupė

dailės kabinetas

16.00–17.35

II grupė

dailės kabinetas

16.00–17.35

II grupė

17.40–18.25

I grupė

dailės kabinetas

Lietuvių kalbos  būrelis

Laima Klovienė,  neformaliojo vaikų švietimo (lietuvių kalbos)  vyr. mokytoja

I grupė (12–14 metų mokiniai)

17.40–19.15

I grupė

AVE kabinetas

Anglų kalbos būrelis

Jelena Osipkova, neformaliojo vaikų švietimo (anglų kalbos) mokytoja

I grupė (7–11 metų mokiniai)

II grupė (7–11 metų mokiniai)

14.00–15.45

II grupė

dailės kabinetas

17.40–19.15

I grupė

AVE kabinetas

 

14.00–15.45

II grupė

IT kabinetas 17.40–19.15

I grupė

IT kabinetas

Grafinio dizaino būrelis „Mr. Master photoshop“

Vladimiras Belovas, neformaliojo vaikų švietimo (grafinio dizaino ) mokytojas

I grupė (7–11 metų mokiniai)

15.00–16.45

I grupė

IT kabinetas

15.00–16.45

I grupė

IT kabinetas

Informacinių technologijų būrelis „Kodas“

Robertas Žmijauskas, neformaliojo vaikų švietimo (informacinių technologijų) vyr. mokytojas

I grupė ( 12–14 metų mokiniai)

16.50–18.25

I grupė

IT kabinetas

16.50–18.25

I grupė

IT kabinetas

Informacinių technologijų būrelis „Robotika“

Arnoldas Bučys, neformaliojo vaikų švietimo (informacinių technologijų) mokytojas metodininkas

I grupė (7–11 metų mokiniai)

15.00–16.45

I grupė

IT kabinetas

15.00–16.45

I grupė

IT kabinetas

Informacinių technologijų būrelis

Arnoldas Bučys, neformaliojo vaikų švietimo (informacinių technologijų) mokytojas metodininkas

I grupė ( 12–14 metų mokiniai)

16.50–18.25

I grupė

IT kabinetas

16.50–18.25

I grupė

IT kabinetas

Šiuolaikinio šokio būrelis „Bubble in trouble“

Gabrielė Raudytė, neformaliojo vaikų švietimo (šokio) mokytoja

I grupė (3–6 metų mokiniai)

17.40–18.25

I grupė

salė

17.40–18.25

I grupė

muzikos kabinetas

Koncertmeisteris

Saulius Šiaučiulis

Vokalo būrelis „D Studio“

I grupė (3–6  metų mokiniai)

II grupė (7–11  metų mokiniai)

Vokalo būrelis „Muzlaiva“

I, II grupės (3–6  metų mokiniai)

III grupė (7–11 metų mokiniai)

16.50–18.25

II grupė

18.30-20.05

I grupė

muzikos kabinetas

16.00–16.45

III grupė

16.50–18.25

II grupė

18.30–19.15

I grupė

muzikos kabinetas

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „DRAUGYSTĖ“ BŪRELIŲ PROGRAMŲ, KODŲ, ATLYGINIMO DYDŽIŲ UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ, 2017–2018 MOKSLO METAMS, LENTELĖ

Eil. Nr. Neformaliojo vaikų švietimo būrelio programos pavadinimas Būrelio kodas Grupės, vaikų amžius ir savaitinių valandų skaičius Atlyginimo dydis už  mėnesį eurais, kai programai skiriama 1 valanda per savaitę Atlyginimo dydis už  mėnesį eurais Mokytojo vardas, pavardė
1 2 3 4 5 6 7
1. Neformaliojo vaikų švietimo gitaros būrelio programa 211

 

I grupė 12–14 metų – 6 valandos 1,50 eur I grupė  – 9,00 eur Tadas Jurėnas

 

2. Neformaliojo vaikų švietimo šokio būrelio „Credo“ programa 215

 

I grupė 7–11 metų – 4 valandos 1,00 eur I grupė – 4,00 eur

 

Inga Palaitienė
3. Neformaliojo vaikų švietimo linijinių šokių būrelio programa 216

 

I grupė 12 – 14 metų – 6 valandos 1,00 eur

 

I grupė – 6,00 eur Vaida Zacharevičienė
4. Neformaliojo vaikų švietimo teatro būrelio „Teatriukas A“ programa 219

 

I grupė 3–6 metų – 4 valandos

II grupė 7–11 metų – 4 valandos

III grupė 7–11 metų – 6 valandos

0,70 eur I grupė – 2,80 eur

II grupė – 2,80 eur

III grupė – 4,20 eur

Birutė Mažonienė
5. Neformaliojo vaikų švietimo dailės būrelio „Vaivorykštė“ programa 221

 

I grupė  3–6 metų – 3 valandos

II grupė 7–11 metų – 4 valandos

 

0,70 eur I grupė – 2,10 eur

II grupė – 2,80 eur

Violeta  Kukienė
6. Neformaliojo vaikų švietimo keramikos būrelio „Degutis“ programa 224 II grupė 7–11 metų – 4 valandos

III grupė 7 – 11 metų – 4 valandos

0,70 eur II grupė – 2,80 eur

III grupė – 2,80 eur

Violeta Kukienė

 

7. Neformaliojo vaikų švietimo grafinio dizaino būrelio „Mr. Master Photoshop“ programa 225

 

 

I grupė 7–11 metų – 4 valandos 1,00 eur I grupė – 4,00 eur Vladimiras Belovas
8. Neformaliojo vaikų švietimo informacinių technologijų būrelio ,,Kodas“ programa 226

 

 

I grupė 12–14 metų – 4 valandos 1,00 eur I grupė – 4,00 eur Robertas Žmijauskas
9. Neformaliojo vaikų švietimo vokalo būrelio „D Studio“ programa 230 I grupė 3–6 metų – 4 valandos

II grupė 7–11 metų – 6 valandos

1,00 eur

 

I grupė – 4,00 eur

II grupė – 6,00 eur

 

Olga Kamarauskienė
10. Neformaliojo vaikų švietimo lietuvių kalbos būrelio  programa 232

 

I grupė 12–14 metų – 2 valandos 2,00 eur I grupė – 4,00 eur

 

Laima Klovienė

 

11. Neformaliojo vaikų švietimo anglų kalbos būrelio  programa 234

 

I grupė 7–11 metų –  4 valandos

II grupė 7–11 metų – 4 valandos

2,00 eur I grupė – 8,00 eur

II grupė – 8,00 eur

Jelena Osipkova
12. Neformaliojo vaikų švietimo šokio būrelio „Tautinukai“ programa 235

 

I grupė 7–11 metų –  4 valandos 1,00 eur I grupė – 4,00 eur

 

Valerija Miliauskienė
13. Neformaliojo vaikų švietimo vokalo būrelio „Muzlaiva“ programa 236

 

I grupė 3–6 metų – 2 valandos

II grupė 3–6 metų – 4 valandos

III grupė 7–11 metų – 4 valandos

1,00 eur I grupė – 2,00 eur

II grupė – 4,00 eur

III grupė – 4,00 eur

Emilija Raukienė
14. Neformaliojo vaikų švietimo informacinių technologijų būrelio ,,Robotika“ programa 237 I grupė 7–11 metų – 4 valandos

 

 

1,00 eur I grupė – 4,00 eur Arnoldas Bučys
15. Neformaliojo vaikų švietimo informacinių technologijų būrelio programa 238 I grupė 12–14 metų – 4 valandos

 

 

1,00 eur I grupė – 4,00 eur Arnoldas Bučys
16. Neformaliojo vaikų švietimo šiuolaikinio šokio būrelio „Bubble in trouble“ programa 239 I grupė 3–6 metų – 2 valandos

 

1,00 eur I grupė – 2,00 eur

 

Gabrielė Raudytė
17. Neformaliojo vaikų švietimo sveikatingumo akademijos būrelio „Sveikatukai“ programa 240 I grupė 7–11 metų – 2 valandos

 

0,70 eur I grupė – 1,40 eur

 

Alina Bocman
18. Atviros vaikų erdvės (AVE) programa Veikla su 7–19 metų mokiniais, kurie nelanko konkretaus būrelio ir dalyvauja įvairiose laisvalaikio užimtumo ir socialinių įgūdžių ugdymo programose nemokama Egidijus Vaškelevičius

KLUBO NAUJIENOS

Ar matėte, ar girdėjote, kad Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klube „Draugystė“  vyksta neįtikėtini dalykai: čia vaikai šoka, dainuoja, vaidina, brązgina gitara, leidžiasi į informacinių technologijų labirintus, piešia, lipdo, daro fotokoliažus, muliažus, mokosi lietuvių ir anglų  kalbos. Čia ateina visi – ir maži, ir dideli, kur atranda savo talentą, tobulėja, draugauja, linksminasi ir visur dalyvauja!

 

Anglų kalbos būrelis

Neformaliojo vaikų švietimo (anglų kalbos) mokytoja Jelena Osipkova

anglu kalbos burelis

 

Atviros vaikų erdvės

Neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytojas Egidijus Vaškelevičius

Draugyste AVE

 

Dailės būrelis „Vaivorykštė“

Neformaliojo vaikų švietimo (dailės) mokytoja metodininkė Violeta Kukienė

daile

 

Gitaros būrelis

Neformaliojo vaikų švietimo (gitaros) vyr. mokytojas Tadas Jurėnas

gitaros-burelis

 

Grafinio dizaino būrelis „Mr. Master Photoshop“

Neformaliojo vaikų švietimo (informacinių technologijų) vyr. mokytojas Vladimiras Belovas

grafinio_dizaino_burelio_vinjete-1

 

IT būrelis „KODAS“

Neformaliojo vaikų švietimo (informacinių technologijų) mokytojas metodininkas Robertas Žmijauskas

it-burelis

 

Informacinių technologijų būrelis

Neformaliojo vaikų švietimo (informacinių technologijų)  mokytojas metodininkas Arnoldas Bučys

 

Informacinių technologijų būrelis „Robotika“

Neformaliojo vaikų švietimo (informacinių technologijų)  mokytojas metodininkas Arnoldas Bučys

 

Keramikos būrelis „Degutis“

Neformaliojo vaikų švietimo (dailės) mokytoja metodininkė Violeta Kukienė

Keramikos burelis

 

Lietuvių kalbos būrelis 

Neformaliojo vaikų švietimo (lietuvių kalbos) vyr. mokytoja Laima Klovienė

lietuviu-kalbos-burelis

 

Linijinių šokių būrelis

Neformaliojo vaikų švietimo (šokio) mokytoja Vaida Zacharevičienė

Linijiniai sokiai

 

Šiuolaikinio šokio būrelis „Bubble in trouble“

Neformaliojo vaikų švietimo (šokio)  mokytoja Gabrielė Raudytė

 

Šokio būrelis „CREDO“

Neformaliojo vaikų švietimo (šokio) mokytoja metodininkė Inga Palaitienė

credo-komanda

 

Tautinio šokio būrelis „Tautinukas“

Neformaliojo vaikų švietimo (šokio) mokytoja metodininkė Valerija Miliauskienė

Tautinukai

 

 Teatro būrelis „Teatriukas A“

 Neformaliojo vaikų švietimo (teatro) vyr. mokytoja Birutė Mažonienė

birute-ir-teatriukas-a

 

Vokalo būrelis „D studio“

Neformaliojo vaikų švietimo (muzikos) mokytoja Olga Kamarauskienė

d-studio1

 

Vokalo būrelis „Muzlaiva“

Neformaliojo vaikų švietimo (muzikos) mokytoja Emilija Raukienė

koncerto-akimirkos-muzlaiva-1