Klubas „Draugystė“

klubas_draugyste

Mus rasite :

Taikos pr. 95, LT-94160
Tel.: (846) 34 58 67
El. paštas klubasdraugyste@kvlc.lt
Administracijos darbo laikas: I-IV 9.30-18.00, V – 9.00-17.30

Klubo Draugystė užsiėmimų tvarkaraštis 2023-2024 mokslo metams

KLUBAS „DRAUGYSTĖ“

Anglų kalbos būrelis „Happy English“

Neformaliojo vaikų švietimo (anglų kalba) mokytoja Jelena Osipkova

Anglų kalba mane domina nuo pat vaikystės. Su malonumu padėsiu ir jums pamilti ir tobulinti ją. Jei moki anglų kalbą, gali ne tik susirasti daugybę draugų visame pasaulyje, žiūrėti filmukus, žaisti žaidimus, bet ir būti „žvaigžde“ bei gauti geresnius pažymius anglų kalbos pamokose mokykloje. Užsiėmimuose mokiniai tobulins ne tik savo anglų kalbos žinias, bet ir atliks užduotis, kurios lavins jų loginį mastymą, kūrybiškumą, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, linksmai ir naudingai leis laiką su savo bendraamžiais. Mokiniai turės galimybę įsitraukti į tarptautinius eTwinning projektus ir gauti pažymėjimus, patvirtinančius jų sėkmingą dalyvavimą veikloje, apjungiančioje vaikus iš skirtingų Europos šalių.

Atlyginimo dydis už mėnesį eurais (abonentinis mokestis):

I, II, III, IV grupė - 6,00

Atviros vaikų erdvės

Neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja Olga Jurėnė

Smagiausia mokymo procese yra tai, kad kaskart tų pačių dalykų gali mokytis vis kitu būdu. Dirbdama su vaikais esu atvira, o mano tikslas – tapti jų drauge, nes nuo draugystės prasideda gražiausi darbai. Kuriu erdvę, kurioje netrūktų juoko, linksmybių, pokalbių, edukacinių veiklų.

Užsiėmimų metu vaikai dalyvaus įtraukiančiose diskusijose ir veiklose. Pamokose bus taikomi ugdymo metodai: „Minčių lietus“, „Pasaulio kavinė“, darbas grupėse, eksperimentai, aplinkos tyrinėjimas, išvykos, integruotos pamokos su kitais mokytojais, svarbių įvykių analizės, renginių organizavimas. Kūrybinio mąstymo dėka (intuicija, fantazija, emocijos) vaikas mokysis keisti aplinką, naujai interpretuoti ir įprasminti, spontaniškai kurti ir išrasti naujas formas, vaizdus, daiktus, situacijas.

Atvirose erdvėse siekiu formuoti asmenį, sugebantį tapti aktyviu visuomenės nariu, padėti tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius per kompetencijų ugdymą. Neformalusis vertinimas vyksta nuolat: stebint, išsakant nuomonę, kalbantis, diskutuojant, jaučiant mokinių reakciją, grįžtamąjį ryšį.

Atlyginimo dydis už mėnesį eurais (abonentinis mokestis) - 5,00

Dailės būrelis „Vaivorykštė“

Neformaliojo vaikų švietimo (dailė) mokytoja metodininkė Violeta Kukienė

Dailė - tai užsiėmimas visiems: svajojantiems apie menininko šlovę ar tiesiog norintiems lavinti savo kūrybiškumą, ,,žaisti“ spalvomis, tobulėti, originaliai mąstyti, improvizuoti ir bendrauti, ugdyti kantrybę, kruopštumą. Užsiėmimų metu susipažinsite su dailės šakomis, technikomis, kompozicijos pradmenimis. Mažiausieji bus mokomi mus supančios gamtos linijų ir spalvų žaismo, vėliau - vaizduoti sudėtingesnį pasaulį. Vaikas išmoks ne tik piešti, bet susipažins ir su darbelių pradmenimis, kurių metu bus konstruojama iš įvairių antrinių medžiagų, lankstoma iš popieriaus.

Dailės užsiėmimai siejami su meno istorija: supažindinama su baltų kultūra, pirmykščiu menu ir kt. Pamokose atliksite įdomias tapybos, grafikos bei mišrių technikų užduotis, rengsite parodas bei dalyvausite konkursuose.  Išmoksite mus supantį pasaulį drąsiai atspindėti  įvairiomis dailės raiškos priemonėmis.

Atlyginimo dydis už mėnesį eurais (abonentinis mokestis):

I, II grupė - 6,00

Ekonomikos būrelis „Verslo simuliacijos“

Neformaliojo vaikų švietimo (ekonomika) vyr. mokytoja Agnė Ramonaitė

Mokiniai susipažins su pagrindinėmis ekonomikos sąvokomis, mokysis tvarkyti asmeninį biudžetą, susipažins kaip funkcionuoja rinkos ekonomika, kas yra rinkos dalyviai. Supras prekių ir paslaugų skirtumus ir panašumus. Sužinos kas yra mainai, kam reikalingi pinigai? 

Atlyginimo dydis už mėnesį eurais (abonentinis mokestis):

I grupė - 6,00

Gitaros būrelis „Gitarūnai“

Neformaliojo vaikų švietimo (muzika) vyr. mokytojas Tadas Jurėnas

Gitaros būrelis skirtas vaikams ir jaunimui, kurie nori išmokti groti gitara. Būna, jog pradėti muzikavimo kelią vaikus paskatina patys tėveliai. Užsiėmimų pradžioje mokomasi pagrindų, vėliau mokytojas skatina vaikų domėjimąsi muzika ir padeda kiekvienam siekti savo tikslų, muzikuojant kartu su kitais mokiniais. Būrelio metu bus naudojamos įprastinės ir šiuolaikinės mokymosi priemonės, siekiant ugdymo procesą padaryti suprantamesnį ir patrauklesnį. Pažengę mokiniai dalyvauja Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro bei miesto renginiuose. 

Atlyginimo dydis už mėnesį eurais (abonentinis mokestis):

I grupė - 9,00

Keramikos būrelis „Degutis“

Neformaliojo vaikų švietimo (keramika) mokytoja metodininkė Violeta Kukienė

Keramikos mene svarbiausia - charakteringa forma, jos modeliavimas, čia ugdomas formos pojūtis. 

Užsiėmimų metu mokiniai sužinos apie ilgą ir sudėtingą molio darbelio kūrimo kelią, kaip molis tampa kažkuo nauju, ką galima paliesti, pamatyti iš visų pusių, išmoks įvairių lipdymo būdų: lipdyti iš rutulio formos, plokštės, iš vieno gabalo molio, iš virvelių ir kt. Praktiškai pritaikys virvelinės, plokštuminės, mini, skulptūrinės keramikos rūšis. Išbandys įvairias keramikos technikas, eksperimentuos, dalyvaus parodose. Dailės užsiėmimuose įgytas žinias galės panaudoti keramikoje, ornamentuojant ir glazūruojant darbelius.

Atlyginimo dydis už mėnesį eurais (abonentinis mokestis):

I, II, III, IV  grupė - 6,00

Matematikos būrelis „Matematikos pasaulyje“

Neformaliojo vaikų švietimo (matematika) vyr. mokytoja Agnė Ramonaitė

Programos „Matematikos pasaulyje“ tikslas - mokyti suprasti matematinius procesus, taikyti šias žinias praktiškai, ugdyti uždavinių sprendimo įgūdžius, loginį mąstymą bei kūrybiškumą. Programa skirta tiek pradedantiesiems, tiek pažengusiems mokiniams. Užsiėmimų metu vaikai įgis žinių apie matematikos mokslą, ugdys ir plėtos jau turimas žinias. Mokiniai susipažins su moderniąja elementariąja matematika bei jos įgyvendinimu. Siekiant šio tikslo matematika atsiskleidžia kaip kūrybos bei logiško mąstymo šaltinis ir kaip mokslinio pažinimo pagrindas. Tokiu būdu galima tikėtis gerokai paskatinti moksleivių motyvaciją mokytis matematikos. Metodai ir priemonės bus taikomi atsižvelgiant į vaikų amžių, gebėjimus ir turimas žinias.

Atlyginimo dydis už mėnesį eurais (abonentinis mokestis):

I grupė - 6,00

Perkusijos būrelis „Stakato“

Neformaliojo vaikų švietimo (muzika) mokytojas Saulius Zalieskis

Būgnas - tikriausiai pats pirmas kažkada sukurtas muzikinis instrumentas. Žmonės grojo būgnais dar prieš mums žinomą istoriją, todėl manau, kad ritmo pojūtis jau nuo seno yra užkoduotas mūsų genuose ir visi gali groti! Nuolat eksperimentuoju ir ieškau, kokių dar garsų galiu išgauti iš savo būgno. Visas mano pasaulis juda muzikos ritmu, jei negroju - tai galvoju apie grojimą!

Užsiėmimų metu mokiniai lavins klausą, ritmo pojūtį, mokysis bendradarbiavimo, atsakingumo, išmoks klausyti ir bus išklausyti. Supras, kad būgnininkų kolektyvas – tai vienas gyvas organizmas, kuriame kiekvienas turi savo vietą bei pareigą.

Mėgsti ritmą? Junkis, dalyvauk, mušk ritmą ir suteik ritmą gyvenimui. Būgnas – energijos užtaisas, kuris griauna sienas tarp žmonių ir buria juos į vieną darnią komandą. Tapk mūsų komandos nariu dalyvaujančiu konkursuose, koncertuose ir įvairiuose renginiuose!

Atlyginimo dydis už mėnesį eurais (abonentinis mokestis):

I, II grupė - 6,00

Robotikos būrelis „Sensorius“

Neformaliojo vaikų švietimo (robotika) mokytojas Rokas Stankevičius

Manau, jog tobulėdami patys, mes galime tobulinti mus supančią aplinką, tad domėjimasis informacinėmis technologijomis, robotais ir naujausiomis technologijomis, man padeda plėsti akiratį, o labiausiai patinka tai, jog savo žiniomis galiu dalintis su vaikais.

Lankydami šį būrelį vaikai ne tik smagiai leis laiką, bet ir stiprins technologijų, inžinerijos ir matematikos žinias, lavins kūrybinius, techninius robotų konstravimo ir programavimo įgūdžius, plėtos socialinius bei emocinius gebėjimus, tokius kaip kantrybė, komandinis darbas ir bendravimas, didins savigarbą sprendžiant įvairiausias problemas ir atliekant projektus.

Atlyginimo dydis už mėnesį eurais (abonentinis mokestis):

I, II grupė - 6,00

Šachmatų būrelis „e4“

Neformaliojo vaikų švietimo (šachmatai) mokytojas Klaudijus Jonaitis

Esu šachmatų fanatikas. Dalyvauju tarptautiniuose turnyruose, turiu FIDE reitingą. Savo patirtį, žinias stengiuosi perduoti vaikams. Mokiausi KKKI, esu įgijęs I-ą respublikinę l. a. trenerio kategoriją. 

 Šachmatai Lietuvoje žinomi nuo XIV a. - tai intelektualus žaidimas: sportas, menas, mokslas. Šachmatų būrelyje ugdomi moksleiviai - asmenybės, kurie geba laisvai, kritiškai, savarankiškai mąstyti.  Užsiėmimų metu vaikai susiduria su netikėtais uždaviniais, kuriuos sprendžiant būtinas susikaupimas ir dėmesio koncentracija. Darbas grupėse, diskusijos padės išmokti dirbti komandoje, pagrįsti savo nuomonę, mokys bendrauti.  Organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, miesto, respublikiniai, tarptautiniai turnyrai. Už pasiektus rezultatus moksleiviai skatinami padėkomis, diplomais, medaliais, dovanėlėmis, prizais. Mokinių vertinimui naudojamas neformalus vertinimo būdas nuolat kalbantis, diskutuojant, reflektuojant. Po kiekvienos pamokos mokiniai patys įsivertina savo pasiekimus – pasako kas jiems pavyko ar nepavyko, ką norėtų tobulinti kito užsiėmimo metu.

Atlyginimo dydis už mėnesį eurais (abonentinis mokestis):

I, II grupė - 6,00

Šiuolaikinio šokio būrelis „Draugystė“

Neformaliojo vaikų švietimo (šokis) mokytoja metodininkė Vaida Zacharevičienė

Šokio būrelio „Draugystė“ programos tikslas - suteikti mokiniams galimybę plėtoti šokio raiškos gebėjimus bei estetinę patirtį ir įgyti kultūrinės kompetencijos pagrindus, reikalingus kūrybingai dalyvauti bendruomenės gyvenime. Užsiėmimų metu bus tobulinama judesių atlikimo technika, taisyklinga kūno laikysena, mokomasi disciplinos, koncentracijos – tai įgūdžiai, kurie reikalingi visą gyvenimą. Užsiėmimų metu bus taikomi klasikiniai, šiuolaikiniai, disko, gatvės, ritminiai šokio pratimai. Vaikai žais judrius, pasitikėjimo ir atsipalaidavimo žaidimus. 

Atlyginimo dydis už mėnesį eurais (abonentinis mokestis):

I grupė - 6,00

Teatro būrelis „Teatriukas A“

Neformaliojo vaikų švietimo (teatras) vyr. mokytoja Birutė Mažonienė

Daugiau nei 10 metų mes susitinkame teatre ir kuriame bendrą stebuklą. Kasdien vis naują, nepažintą, susidedantį iš mažų matomų ir nematomų subtilių dalykėlių. Teatras vadinamas sintetiniu menu. Čia susijungia ir bendrą kalbą randa visos meno sritys-dailė, šokis, muzika, dizainas ir net cirkas. Kartu mokomės juoktis ir verkti, kalbėti ir tylėti, bendrauti ir spręsti nesutarimus, kurti ir ištrinti. Teatro scena mums tampa laboratorija, kurioje sąveikauja skirtingi jausmai, verda tikros ir išgyventos emocijos, kuriasi pats skaniausias pašėlusių nuotykių ir vidinės laisvės kokteilis... 

Atlyginimo dydis už mėnesį eurais (abonentinis mokestis):

I grupė - 6,00

II grupė - 6,00

III grupė - 9,00

Vokalo būrelis „D Studio“

Neformaliojo vaikų švietimo (muzika) mokytoja Judita Matevičiūtė

Jei esi tas, kuris žavisi muzika, scena, bendravimu bei nori būti pastebėtu, tuomet  kviečiame tave prisijungti! Čia mes ne tik lavinsime muzikinius, vokalinius įgūdžius, bet rasime ir  bendraminčių su kuriais laikas prabėgs muzikaliai, kokybiškai ir linksmai. Esame smagi kompanija, turinti vieną tikslą – mokytis, siekti ir tobulėti. Mūsų repertuare – įvairūs muzikos stiliai, tokie kaip - Pop, Blues, R&B, Jazz. Būrelyje lavinsime balsus, ritminį pojūtį, sceninę kultūrą, muzikinį „skonį“, susipažinsime su įvairiais muzikos stiliais. Mūsų šūkis – išlik savimi bei siek geriausių rezultatų!

Atlyginimo dydis už mėnesį eurais (abonentinis mokestis):

I, II, III, IV grupė - 6,00

Ukulelės būrelis „Skambūs grifukai“

Neformaliojo vaikų švietimo (muzika) vyr. mokytojas Tadas Jurėnas

Programa skirta įgyti ukulelės pradžiamokslį, taip pat kaupti sceninę ir gyvenimišką patirtį, lavinti muzikalumą, ritmo pojūtį, kūrybiškumą, estetinį muzikos kūrinių vertės suvokimą. Naudojant tradicinius ir netradicinius, žaidimo, darbo grupėje metodus vaikai pažins muzikinį raštą, ukulelės tabulatūrą, ukulelės akordų sandarą ir ritmą.

Atlyginimo dydis už mėnesį eurais (abonentinis mokestis):

I grupė - 6,00