Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras – toliau Centras

Dažniausiai užduodami klausimai

Kokio amžiaus vaikai gali lankyti būrelius Centre?

5–19 metų mokiniai (specialiųjų ugdymosi poreikių turintys asmenys – iki 21 metų).

Atsižvelgiant į tėvų prašymą ir asmens gebėjimus, į Centrą gali būti priimti vaikai nuo 3 metų.

Kaip vyksta priėmimas į Centro būrelius?

Priėmimo dokumentus galima pasirašyti tik atvykus į pasirinktą Centro klubą.

Priėmimas į būrelius vyksta visus metus (jeigu yra laisvų vietų būreliuose).

Atvykus sudaryti mokymo sutartį, turėti:

 • Vaiko asmens dokumentą
 • Pagrindžiančius dokumentus dėl atleidimo nuo atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą

Kokiais atvejais vaikas gali būti atleistas nuo atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą, skaityti čia NUORODA

Priėmimo metu pasirašomi dokumentai:

 • Prašymas dėl priėmimo į Klaipėdos vaikų laisvalaikio centrą
 • Mokymo sutartis
 • Sutikimas dėl nepilnamečio asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo neformaliojo švietimo paslaugų teikimo tikslais
 • Sutikimas dėl atvaizdo tvarkymo ir publikavimo, pirmosios medicinos pagalbos teikimo, vykimo į vaikų turizmo renginius Klaipėdos mieste

Kiek būrelių gali lankyti vaikas?

Būrelių skaičius neribojamas, jeigu nesutampa būrelių užsiėmimų tvarkaraštis.

Ar reikia iš naujo sudaryti mokymo sutartį, jei centrą lankėme praėjusiais metais?

Visos Centre vykstančios programos yra trumpalaikės (vienerių mokslo metų), todėl priėmimo dokumentus reikia pasirašyti kiekvienais mokslo metais.

Kaip nutraukti mokymo sutartį?

 1. Informuoti raštu ar žodžiu būrelio mokytoją arba skyriaus vedėją.
 2. Pateikti prašymą dėl mokymo sutarties nutraukimo (elektroniniu paštu arba atvykus į Centro klubą). Prašymų formos https://www.kvlc.lt/paslaugos/prasymai/.

Ar nutraukus mokymo sutartį, bus grąžinta permoka?

Už einamąjį mėnesį bus skaičiuojamas abonentinis mėnesio mokestis ir sumokėtas atlyginimas už neformalųjį vaikų švietimą nebus grąžinamas.

Permokėtas atlyginimas už vėlesnius mėnesius gali būti grąžinamas arba perkeltas į paramos gavimo sąskaitą. Prašymų formos https://www.kvlc.lt/paslaugos/prasymai/

Ar būreliai finansuojami NVŠ krepšelio lėšomis?

Ne, todėl NVŠ krepšelį galite panaudoti kitoje įstaigoje/organizacijoje.

Kokia būrelio kaina?

Abonentinis mokestis už būrelius – nuo 5 iki 9 eurų per mėnesį, nustatomas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu (nuoroda į sprendimą https://www.kvlc.lt/paslaugos/dokumentai/).  

Būrelių kainas rasite viršutinėje meniu juostoje pasirinkę pageidaujamą klubą ir konkretų būrelį.

Ar atlyginimą už neformalųjį vaikų švietimą sumokėti grynais atvykus į įstaigą?

Sumokėti gali tik į BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro sąskaitą LT277180500000130724, AB Šiaulių banke, banko kodas 71805, nurodant mokėtojo kodą, vaiko vardą, pavardę, būrelio pavadinimą, grupę, būrelio kodą ir atsiskaitymo laikotarpį.

Iki kada reikia sumokėti atlyginimą už neformalųjį vaikų švietimą?

Už einamąjį kalendorinį mėnesį reikia sumokėti iki einamojo mėnesio 25 d.

Galima mokėti pusmečiais:

I pusmetis – rugsėjo–gruodžio mėnesiai

II pusmetis –  sausio–gegužės / birželio mėnesiai

Kokiais atvejais vaikas gali būti atleistas nuo atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą?

 1. jeigu šeima gauna socialinę pašalpą, mokamą pagal Lietuvos Respublikos piniginės

socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

 1. jeigu Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos teikimu Savivaldybės

administracijos direktorius priėmė sprendimą dėl minimalios priežiūros priemonės (lankyti

neformaliojo vaikų švietimo programą) skyrimo vaikui;

 1. jeigu mokinys gyvena bendruomeniniuose globos namuose, jam teikiama pagalba vaikų

dienos centruose;

 1. jeigu vaikas auga daugiavaikėje šeimoje.

Ką daryti, jei vaikas susirgo ar dėl kitų priežasčių laikinai negali lankyti užsiėmimų?

Informuoti, pirmą užsiėmimo dieną, klubo elektroniniu paštu arba telefonu mokytoją arba skyriaus vedėją.

Mokiniui nelankant užsiėmimų ir nesant vaiko atstovo rašytinio prašymo dėl sutarties nutraukimo, skaičiuojamas įsiskolinimas už mokslą.

Kiek trunka mokslo metai?

Centre ugdymas vyksta 39 savaites, nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d.

Ar būreliai vyksta per mokinių atostogas?

Taip, per mokinių rudens, žiemos ir pavasario atostogas dirbame įprastai, t. y. visi užsiėmimai vyksta pagal tvarkaraštį.

Ar būreliai vyksta šventinėmis dienomis?

Valstybinių švenčių dienomis nedirbame.

Kokia veikla vyksta vasarą?

Vasarą organizuojamos dienos poilsio stovyklos. Informacija skelbiama https://www.kvlc.lt/stovyklos/

Kiek vaikų priimama į grupę?

Ne mažiau negu 10. Atsižvelgiant į patalpų dydį ir pritaikymą ugdymui, gali dalyvauti ir daugiau.

Vaikų skaičių grupėje nustatomas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu (nuoroda į sprendimą https://www.kvlc.lt/paslaugos/dokumentai/).