Komisijos ir darbo grupės

SAVIVALDA

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO TARYBA

Pirmininkė – Vaida Valinskienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro skyriaus vedėja;

Sekretorė – Olga Jurėnė, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja;

Tėvų atstovai:

Rita Kubiliūtė, klubas „Draugystė“;

Sandra Sirutienė, klubas „Liepsnelė;

Rasa Romerytė – Šereikienė, klubas „Saulutė“;

Jurgita Timošenko, klubas „Švyturys“;

Natalija Dobravalskienė, klubas „Želmenėlis;

Milda Maslauskienė, klubas „Žuvėdra“.

Mokinių  atstovai:

Samanta Idzelytė, klubas „Draugystė“;

Armandas Pocius, klubas „Liepsnelė”;

Erika Krikštanavičiūtė, klubas „Saulutė”;

Loreta Staponaitė, klubas „Švyturys”;

Ugnė Šerpytytė, klubas „Želmenėlis”;

Kamilė Stonkutė, klubas „Žuvėdra“;

Mokytojų atstovai:

Olga Jurėnė, klubo „Draugystė“ neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja;

Miglė Martynova, klubo „Liepsnelė“ neformaliojo vaikų švietimo (teatras) mokytoja;

Vidūnas Kulikauskis, klubo „Saulutė“ neformaliojo vaikų švietimo (fotografija) mokytojas;

Vilma Morkūnienė, klubo „Švyturys“ neformaliojo vaikų švietimo (šokis) mokytoja;

Virginija Palubinskytė, klubo „Želmenėlis“ neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja, neformaliojo vaikų švietimo (gamta) mokytoja;

Vaida Valinskienė, klubo „Žuvėdra“ skyriaus vedėja.

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė – Jolanta Budrienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktorė

Sekretorė – Renata Kapočienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro duomenų bazės specialistė

Nariai: Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro neformaliojo vaikų švietimo mokytojai

KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO METODINĖ TARYBA:

Pirmininkė – Emilija  Raukienė, neformaliojo vaikų švietimo (muzika) vyr.  mokytoja

Sekretorė – Jelena Osipkova – neformaliojo vaikų švietimo (anglų kalba) mokytoja, užsienio kalbų ir teatro metodinės grupės pirmininkė

Nariai:                                                       

Paulius Barzinskis – skyriaus vedėjas, muzikos mokytojų metodinės grupės pirmininkas

Vaida Zacharevičienė – neformaliojo vaikų švietimo (šokis) mokytoja metodininkė, šokio mokytojų metodinės grupės pirmininkė 

Jelena Michno – neformaliojo vaikų švietimo (dailė) mokytoja metodininkė, dailės mokytojų metodinės grupės pirmininkė 

Jelena Osipkova – neformaliojo vaikų švietimo (anglų kalba) mokytoja, užsienio kalbų ir teatro metodinės grupės pirmininkė 

Vilma Ramelytė – neformaliojo vaikų švietimo (teatras, sveika gyvensena) vyr. mokytoja, metodinės grupės „Mozaika“ pirmininkė

Augustina Norvilė – neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja, neformaliojo vaikų švietimo (šokis) mokytoja, renginių organizavimo mokytojų metodinės grupės pirmininkė 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS)  ATESTACIJOS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Jolanta Budrienė, direktorė;

Komisijos nariai:

Emilija Raukienė, neformaliojo vaikų švietimo  (muzikos) vyresnioji mokytoja, Mokytojų tarybos atstovė;

Vaida Valinskienė, skyriaus vesėja, Įstaigos tarybos atstovė;

Dalia Mačiulienė,  skyriaus vedėja, Mokytojų tarybos atstovė;

Violeta Kukienė,  neformaliojo vaikų švietimo (dailės) mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;

Birutė Mažonienė, neformaliojo vaikų švietimo (teatro) vyresnioji mokytoja,  Mokytojų tarybos atstovė;

Sigita Muravjova, Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė.

GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA

Pirmininkė – Sigita Jonušienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams;

Sekretorius – Paulius Barzinskis, skyriaus vedėjas;

Nariai:

Emilija Raukienė, skyriaus vedėja;

Olga Jurėnė, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja;

Virginija Palubinskytė, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja, neformaliojo vaikų švietimo (gamta) mokytoja. 

NUOLATINĖ KOMISIJA ILGALAIKIO MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO, TRUMPALAIKIO TURTO BEI ATSARGŲ NURAŠYMUI

Pirmininkė – Modesta Vainorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

Renata Kapočienė, duomenų bazės specialistė;

Dovilė Vasiliauskienė, raštinės administratorė;

Raimonda Švickienė – neformaliojo vaikų švietimo (keramika) mokytoja.