Komisijos ir darbo grupės

SAVIVALDA

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO TARYBA

Pirmininkė – Dovilė Uogintienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Liepsnelė“ skyriaus vedėja;

Sekretorė – Vaida Valinskienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Žuvėdra“ skyriaus vedėja.

Tėvų atstovai:

Rita Kubiliūtė, klubas „Draugystė“;

Laura Burškienė, klubas „Liepsnelė;

Laura Šimkė, klubas „Saulutė“;

Dovilė Petrikienė, klubas „Švyturys“;

Renata Kapočienė, klubas „Želmenėlis;

Milda Maslauskienė, klubas „Žuvėdra“.

Mokinių  atstovai:

Ema Bieliauskaitė, klubas „Draugystė“;

Armandas Pocius, klubas „Liepsnelė”;

Erika Krikštanavičiūtė, klubas „Saulutė”;

Austėja Giraitė, klubas „Švyturys”;

Miglė Balčiūnaitė, klubas „Želmenėlis”;

Gintarė Lukonaitė, klubas „Žuvėdra“;

Mokytojų atstovai:

Olga Jurėnė, klubo „Draugystė“ neformaliojo švietimo (renginių organizavimas) mokytoja;

Dovilė Uogintienė, klubo „Liepsnelė“ skyriaus vedėja;

Audronė Urbutytė, klubo „Saulutė“ neformaliojo švietimo (renginių organizavimas) mokytoja;

Birutė Mažonienė, klubo „Švyturys“ neformaliojo vaikų švietimo (teatras) vyr. mokytoja;

Virginija Palubinskytė, klubo „Želmenėlis“ neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja, neformaliojo vaikų švietimo (gamta) mokytoja;

Vaida Valinskienė, klubo „Žuvėdra“ skyriaus vedėja.

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė – Jolanta Budrienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktorė

Sekretorė – Edita Normantė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro duomenų bazės specialistė

Nariai: Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro neformaliojo vaikų švietimo mokytojai

KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO METODINĖ TARYBA:

Pirmininkė – Vaida Valinskienė, skyriaus vedėja;

Sekretorė – Jelena Osipkova – neformaliojo vaikų švietimo (anglų kalba) mokytoja, užsienio kalbų ir teatro metodinės grupės pirmininkė;

Nariai:                                                       

Paulius Barzinskis – skyriaus vedėjas, muzikos mokytojų metodinės grupės pirmininkas;

Vilma Morkūnienė – neformaliojo vaikų švietimo (šokis) mokytoja metodininkė, šokio mokytojų metodinės grupės; pirmininkė 

Jurgita Lukminienė – neformaliojo vaikų švietimo (keramika, dekoratyvinė plastika, dailė) mokytoja metodininkė, dailės mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Jelena Osipkova – neformaliojo vaikų švietimo (anglų kalba) mokytoja, užsienio kalbų ir teatro metodinės grupės pirmininkė;

Vilma Ramelytė – neformaliojo vaikų švietimo (teatras) vyr. mokytoja, neformaliojo vaikų švietimo (medijos) mokytoja, metodinės grupės „Mozaika“ pirmininkė;

Virginija Palubinskytė – neformaliojo švietimo (renginių organizavimas) mokytoja, neformaliojo vaikų švietimo (gamta) mokytoja, renginių organizavimo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Galuščak Viktoras – neformaliojo vaikų švietimo (šachmatai) mokytojas, šachmatų mokytojų metodinės grupės pirmininkas.

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS)  ATESTACIJOS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Jolanta Budrienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktorė;

Komisijos nariai:

Dalia Mačiulienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Draugystė“ skyriaus vedėja, neformaliojo vaikų švietimo (meninio ugdymo) vyresnioji mokytoja, Mokytojų tarybos deleguota atstovė;

Birutė Mažonienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Draugystė“ neformaliojo vaikų švietimo (teatro) vyresnioji mokytoja,  Mokytojų tarybos deleguota atstovė;

Jelena Michno, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Žuvėdra“ neformaliojo vaikų švietimo (dailės) mokytoja metodininkė,  Mokytojų tarybos deleguota atstovė;

Sigita Muravjova, Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė;

Odeta Tkačenko,  Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Želmenėlis “neformaliojo vaikų švietimo (šokio) vyresnioji  mokytoja, Mokytojų tarybos deleguota atstovė;

Vaida Valinskienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Žuvėdra“ skyriaus vedėja, neformaliojo vaikų švietimo (muzikos) mokytoja metodininkė, Centro tarybos deleguota atstovė.

 

GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA

Pirmininkė – Dalia Mačiulienė, skyriaus vedėja;

Sekretorė – Monika Vištartienė,  skyriaus vedėja;

Nariai:

Odeta Tkačenko, neformaliojo vaikų švietimo (šokis) vyr. mokytoja;

Olga Jurėnė, neformaliojo švietimo (renginių organizavimas) mokytoja;

Paulius Barzinskis, skyriaus vedėjas. 

NUOLATINĖ KOMISIJA ILGALAIKIO MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO, TRUMPALAIKIO TURTO BEI ATSARGŲ NURAŠYMUI

Pirmininkė – Dovilė Vasiliauskienė, raštinės administratorė, l. e. p. skyriaus vedėja, nesant darbe atostogų, komandiruočių ar laikino nedarbingumo metu, komisijos pirmininko funkcijas vykdo – Modesta Vainorienė, direktoriaus pavaduotojai ugdymui. 

Nariai:

Jelena Michno, neformaliojo vaikų švietimo (dailė) mokytoja;

Jurgita Lukminienė, neformaliojo vaikų švietimo (dailė) mokytoja, neformaliojo vaikų švietimo (keramika) mokytoja, neformaliojo vaikų švietimo (dekoratyvinė plastika) mokytoja.