Komisijos ir darbo grupės

SAVIVALDA

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO TARYBA

Pirmininkė – Dovilė Uogintienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Liepsnelė“ skyriaus vedėja;

Sekretorė – Vaida Valinskienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Žuvėdra“ skyriaus vedėja.

Tėvų atstovai:

Rita Kubiliūtė, klubas „Draugystė“;

Laura Burškienė, klubas „Liepsnelė;

Laura Šimkė, klubas „Saulutė“;

Dovilė Petrikienė, klubas „Švyturys“;

Renata Kapočienė, klubas „Želmenėlis;

Milda Maslauskienė, klubas „Žuvėdra“.

Mokinių  atstovai:

Ema Bieliauskaitė, klubas „Draugystė“;

Armandas Pocius, klubas „Liepsnelė”;

Erika Krikštanavičiūtė, klubas „Saulutė”;

Austėja Giraitė, klubas „Švyturys”;

Miglė Balčiūnaitė, klubas „Želmenėlis”;

Gintarė Lukonaitė, klubas „Žuvėdra“;

Mokytojų atstovai:

Olga Jurėnė, klubo „Draugystė“ neformaliojo švietimo (renginių organizavimas) mokytoja;

Dovilė Uogintienė, klubo „Liepsnelė“ skyriaus vedėja;

Audronė Urbutytė, klubo „Saulutė“ neformaliojo švietimo (renginių organizavimas) mokytoja;

Birutė Mažonienė, klubo „Švyturys“ neformaliojo vaikų švietimo (teatras) vyr. mokytoja;

Virginija Palubinskytė, klubo „Želmenėlis“ neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja, neformaliojo vaikų švietimo (gamta) mokytoja;

Vaida Valinskienė, klubo „Žuvėdra“ skyriaus vedėja.

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė – Jolanta Budrienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktorė

Sekretorė – Renata Kapočienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro duomenų bazės specialistė

Nariai: Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro neformaliojo vaikų švietimo mokytojai

KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO METODINĖ TARYBA:

Pirmininkė – Vaida Valinskienė, skyriaus vedėja;

Sekretorė – Jelena Osipkova – neformaliojo vaikų švietimo (anglų kalba) mokytoja, užsienio kalbų ir teatro metodinės grupės pirmininkė;

Nariai:                                                       

Paulius Barzinskis – skyriaus vedėjas, muzikos mokytojų metodinės grupės pirmininkas;

Vilma Morkūnienė – neformaliojo vaikų švietimo (šokis) mokytoja metodininkė, šokio mokytojų metodinės grupės; pirmininkė 

Jelena Michno – neformaliojo vaikų švietimo (dailė) mokytoja metodininkė, dailės mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Jelena Osipkova – neformaliojo vaikų švietimo (anglų kalba) mokytoja, užsienio kalbų ir teatro metodinės grupės pirmininkė;

Vilma Ramelytė – neformaliojo vaikų švietimo (teatras) vyr. mokytoja, neformaliojo vaikų švietimo (medijos) mokytoja, metodinės grupės „Mozaika“ pirmininkė;

Virginija Palubinskytė – neformaliojo švietimo (renginių organizavimas) mokytoja, neformaliojo vaikų švietimo (gamta) mokytoja, renginių organizavimo mokytojų metodinės grupės pirmininkė. 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS)  ATESTACIJOS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Jolanta Budrienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktorė;

Komisijos nariai:

Dalia Mačiulienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Draugystė“ skyriaus vedėja, neformaliojo vaikų švietimo (meninio ugdymo) vyresnioji mokytoja, Mokytojų tarybos deleguota atstovė;

Birutė Mažonienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Draugystė“ neformaliojo vaikų švietimo (teatro) vyresnioji mokytoja,  Mokytojų tarybos deleguota atstovė;

Jelena Michno, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Žuvėdra“ neformaliojo vaikų švietimo (dailės) mokytoja metodininkė,  Mokytojų tarybos deleguota atstovė;

Sigita Muravjova, Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė;

Odeta Tkačenko,  Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Želmenėlis “neformaliojo vaikų švietimo (šokio) vyresnioji  mokytoja, Mokytojų tarybos deleguota atstovė;

Vaida Valinskienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Žuvėdra“ skyriaus vedėja, neformaliojo vaikų švietimo (muzikos) mokytoja metodininkė, Centro tarybos deleguota atstovė.

 

GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA

Pirmininkė – Dalia Mačiulienė, skyriaus vedėja;

Sekretorė – Jolanta Baipšienė,  skyriaus vedėja;

Nariai:

Odeta Tkačenko, neformaliojo vaikų švietimo (šokis) vyr. mokytoja;

Olga Jurėnė, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja;

Monika Vištartienė, skyriaus vedėja. 

NUOLATINĖ KOMISIJA ILGALAIKIO MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO, TRUMPALAIKIO TURTO BEI ATSARGŲ NURAŠYMUI

Pirmininkė – Modesta Vainorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (nesant darbe, atostogų, komandiruočių ar laikino nedarbingumo metu, komisijos pirmininko funkcijas vykdo – Dovilė Vasiliauskienė, raštinės administratorė).

Nariai:

Vaida Valinskienė, skyriaus vedėja;

Raimonda Švickienė, neformaliojo vaikų švietimo (keramika) mokytoja.