Darbuotojai

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS 2022-2023 M. M.

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

Užimamos pareigos

1

2

3

1

Ivanauskaitė Valerija

Valytoja

2

Jogaudas Vaclovas

Darbininkas

3

Jonušienė Sigita

Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams

4

Kapočienė Renata

Duomenų bazės specialistė. Dokumentų koordinavimo specialistė

5

Kavaliauskienė Birutė

Dokumentų koordinavimo specialistė

6

Karlikauskienė Danutė

Valytoja

7

Marcinkevičienė Kristina

Budėtoja-kiemsargė

8

Michailova Dalia

Valytoja

9

Mozgova Liudmila

Valytoja

10

Urbikas Laimonas

Garso operatorius

11

Vasiliauskienė Dovilė

Raštinės administratorė

12

Žvinklienė Irutė

Valytoja

____________________________________

Parengė

Raštinės administratorė

Dovilė Vasiliauskienė

2022-10-26

 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS 2022-2023 M. M.

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

Užimamos pareigos (dėstomas dalykas)

Kvalifikacinė kategorija

1

2

3

4

1

Baipšienė Jolanta

Skyriaus vedėja

vyr. mokytoja

2

Barzinskis Paulius

Skyriaus vedėjas

mokytojas metodininkas

3

Baužienė Rita

NVŠ* (technologijos) mokytoja

mokytoja

4

Borg Eglė

NVŠ* (muzika)  mokytoja

mokytoja

5

Borisovaitė Ana

NVŠ* (šachmatai)  mokytoja

be kvalifikacinės kategorijos

6

Budrienė Jolanta

Direktorė

mokytoja ekspertė

7

Butkus Arvydas

NVŠ* (teatras)  mokytojas

be kvalifikacinės kategorijos

8

Galuščak Viktoras

NVŠ* (šachmatai)  mokytojas

be kvalifikacinės kategorijos

9

Gečienė Odeta

NVŠ* (anglų kalba)  mokytoja

mokytojas metodininkas

10

Gegieckienė Laimutė

NVŠ* (ekonomika)  mokytoja

mokytoja ekspertė

11

Giraitytė Jakobsons Gintarė

NVŠ* (anglų kalba)  mokytoja

mokytojas

12

Glodenė Viktorija

NŠ* renginių organizavimo mokytoja

be kvalifikacinės kategorijos

13

Jašmantaitė Greta

NVŠ* (šokis) mokytoja

mokytoja

14

Jokšienė Vaiva

NVŠ* (robotika, programavimas) mokytoja

be kvalifikacinės kategorijos

15

Jonaitis Klaudijus

NVŠ* (šachmatai)  mokytojas

be kvalifikacinės kategorijos

16

Jurėnas Tadas

NVŠ* (muzika)  mokytojas

vyr. mokytojas

17

Jurėnė Olga

NŠ* (renginių organizavimas) mokytoja

be kvalifikacinės kategorijos

18

Kairienė Justina

NŠ* (renginių organizavimas) mokytoja

vyr. mokytoja

19

Karachanov Eduard

NVŠ* (muzika) mokytojas

be kvalifikacinės kategorijos

20

Kazlauskis Martynas

NVŠ* (šokis) mokytojas

mokytojas

21

Kiminiūtė Viktorija

NVŠ* (šokis)  mokytoja

mokytojas

22

Krasauskė Greta

NVŠ* (muzika)  mokytoja

be kvalifikacinės kategorijos

23

Kryzhanovska Zhanna

NVŠ* (šachmatai)  mokytoja

mokytoja

24

Kukienė Violeta

NVŠ* (dailė, keramika)  mokytoja

mokytoja metodininkė

25

Kulikauskis Vidūnas

NVŠ* (fotografija)  mokytojas

mokytojas

26

Kušlys Rimvydas

NVŠ* (dailė) mokytojas

mokytojas metodininkas

27

Lukminienė Jurgita

NVŠ* (keramika, dekoratyvinė plastika) mokytoja

vyr. mokytoja

28

Mačerinskienė Aurelija

NVŠ* (dailė)  mokytoja

mokytoja metodininkė

29

Mačiulienė Dalia

Skyriaus vedėja

vyr. mokytoja

30

Martynova Miglė

NVŠ* (teatras)  mokytoja

mokytoja

31

Martyšiūtė-Jarašiūnė Renata

NVŠ* (anglų kalba) mokytoja

vyr. mokytoja

32

Mažonienė Birutė

NVŠ* (teatras) mokytoja

vyr. mokytoja

33

Michno Jelena

NVŠ* (dailė)  mokytoja

mokytoja metodininkė

34

Milvydienė Lina

NVŠ* (šokis) mokytoja

mokytoja

35

Momkus Donatas

NVŠ* (muzika)  mokytojas

mokytojas

36

Morkūnienė Vilma

NVŠ* (šokis, pažinimas) mokytoja

mokytoja metodininkė

37

Norgelė Dzimidienė Nina

NVŠ* (muzika)  mokytoja

vyr. mokytoja

38

Oficerovas Paulius

NŠ* (renginių organizavimas) mokytojas

be kvalifikacinės kategorijos

39

Osipkova Jelena

NVŠ* (anglų kalba) mokytoja

mokytoja

40

Palubinskytė Virginija

NŠ* (renginių organizavimas)   mokytoja          

NVŠ* (gamta) mokytoja

be kvalifikacinės kategorijos

41

Petraitienė Birutė

NVŠ* (turizmas)  mokytoja

mokytoja metodininkė

42

Ramelytė  Vilma

NVŠ* (teatras, medijos) mokytoja

vyr. mokytoja

43

Ramonaitė Agnė

NVŠ* (matematika, ekonomika)  mokytoja

vyr. mokytoja

44

Raukienė Emilija

Skyriaus vedėja, NVŠ* (muzika)  mokytoja

vyr. mokytoja

45

Rumbutis Modestas

NVŠ* (medijos) mokytojas

be kvalifikacinės kategorijos

46

Samalienė Kristina

NVŠ* (dailė)  mokytoja

be kvalifikacinės kategorijos

47

Sege Jevgenij

NVŠ* (muzika, sportas)  mokytojas

be kvalifikacinės kategorijos

48

Sereda Jekaterina

NVŠ* (informacinės technologijos)  mokytoja

mokytoja metodininkė

49

Sinkevičienė Ramunė

NVŠ* (dailieji amatai) mokytoja

mokytoja metodininkė

50

Sirtautienė Donata

NVŠ* (muzika)  mokytoja

mokytoja

51

Stankevičius Rokas

NVŠ* (robotika, programavimas)  mokytoja

mokytojas

52

Šiaučiulis Saulius

Koncertmeisteris

koncertmeisteris

53

Švickienė Raimonda

NVŠ* (keramika)  mokytoja

mokytoja

54

Tkačenko Odeta

NVŠ* (šokis)  mokytoja

vyr. mokytoja.

55

Ubienė Reda

NVŠ* (technologijos) mokytoja

be kvalifikacinės kategorijos

56

Uogintienė Dovilė

L. e. p. skyriaus vedėja

mokytoja

57

Urbutytė Audronė

NŠ* (renginių organizavimas) mokytoja

be kvalifikacinės kategorijos

58

Vainorienė Modesta

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

mokytoja

59

Valaitis Andrius Jonas

NVŠ* (šachmatai, anglų kalba)  mokytojas

mokytojas

60

Valinskienė Vaida

Skyriaus vedėja

mokytoja metodininkė

61

Vasiliauskė Greta

NVŠ* (muzika)  mokytoja

be kvalifikacinės kategorijos

62

Viržintas Arvydas

NVŠ* (emocinis intelektas)  mokytojas

mokytojas

63

Višartienė Monika

Skyriaus vedėja

mokytoja

64

Zacharevičienė Vaida

NVŠ* (šokis) mokytoja

mokytoja

65

Žukauskienė Gintė

NVŠ* (muzika) mokytoja

mokytoja

________________________________________________

 

*NVŠ–neformaliojo vaikų švietimo

*NŠ-neformaliojo švietimo

 

Parengė

Raštinės administratorė

Dovilė Vasiliauskienė

2022-10-26