Stovyklos

 

„Katino dienos Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro stovykloje“

Kol vasara dar nesibaigė ir vis dar tęsėsi „katino dienos“, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras organizavo vaikų vasaros poilsio dienos stovyklą „Miesto atradimai“. Ši stovykla buvo kupina nuotykių, pramogų, edukacijų. Jos dalyviai – Klaipėdos miesto mokiniai, stovykla nemokama, iš dalies finansuojama Klaipėdos miesto savivaldybės lėšomis. Stovykloje aidėjo virš 200 mokinių balsų, kurių skambesys buvo girdimas visoje Klaipėdoje, todėl, kad stovykla skirta Klaipėdos miesto 770-ajam gimtadieniui.

Kiekviena stovyklos „Miesto atradimai“ diena vis kitokia, įdomi, turininga. Mokiniai domėjosi gimtojo miesto istorija, kultūra. Stovyklos vadovai kvietė vaikus aktyviai kurti Klaipėdos miesto gimtadieniui dovaną, džiaugėsi Baltijos jūros bangomis, mišku, kopomis.

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro vaikų vasaros poilsio dienos stovykla „Miesto atradimai“ aktyvi ir neformaliojo ugdymo metodais grįsta stovykla, skatinanti sveiką gyvenseną, gimtojo miesto ir gamtos pažinimą, kūrybinį ir kritinį mąstymą, savarankiškumo, atsakomybės jausmą.

 Mokinių džiaugsmas nenutyla ir po stovyklos, vis dar girdisi iš vaikų lūpų: -Tai geriausia stovykla!

Pasibaigus katino dienoms, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras pradeda naujus mokslo metus ir kviečia mokinius į būrelius (daugiau informacijos www.kvlc.lt).

Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Vilma Ramelytė


Ieškome šaunių Studentų ir Studenčių bei Savanorių vasaros praktikai atlikti, pasisemti praktinių įgūdžių.

  • Esate energinga (-as), iniciatyvi (-us), linksma (-s) ir atsakinga (-s),
  • Mylite vaikus ir sugebate juos sudominti,
  • Matote savo ateitį ugdant vaikus,
  • Norite matyti, kaip greitai auga ir tobulėja  Vaikų laisvalaikio centro vaikai,
  • Norite įgyti praktinių žinių?

Labai kviečiame jus prisijungti prie įdomios ir išradingos  vaikų laisvalaikio centro komandos, praleidžiant dalį vasaros laiko. Parašykite mums elektroniniu adresu info@kvlc.lt

Jauni žmonės įgis darbo rinkai reikalingų kompetencijų, asmeninių ir profesinių kompetencijų, kels motyvaciją ir pasitikėjimą savimi. Kiekvienas savanoris bus palydimas patyrusio žmogaus (mokytojo), dalyvaus veikloje, o pabaigęs savanorišką tarnybą – veiklą gaus tai liudijančią- rekomendaciją.


2021 metų vaikų vasaros poilsio dienos stovyklos „Atrask! Kurk! Tobulėk!“ akimirkos

                                                      


 

2020 metų vaikų vasaros poilsio dienos stovyklos „Aplink pasaulį per 5 dienas“ akimirkos