LEARN AND PLAY

Klubo „Draugystė“ anglų kalbos būrelio mokiniai dalyvavo tarptautiniame eTwinning projekte „Learn and Play“. Projekto metu mokiniai su dalyviais iš 4 skirtingų Europos šalių dalinosi vaikų tėvelių ir senelių prisimintais žaidimais. Pažiūrėkite, kaip mums buvo linksma žaisti ir mokytis!


CHRISTMAS WISHES

Klubo „Draugystė“ anglų kalbos būrelio vaikai dalyvauja e-Twinning projekte „Christmas wishes“ su mokiniais iš Graikijos. Per Tėvų dienas vaikai kartu su tėvais rengė atvirukus ir piešinius savo projekto draugams.
Mokiniai siunčia sveikinimus Šv. Kalėdų proga projekto „Christmas Wishes“ draugams Graikijoje.


 CONNECTED 3

2017 m. liepos 30 d. – rugpjūčio 6 d. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro mokinių ir mokytojų komanda dalyvavo Danijoje vykstančiame tarptautiniame Erasmus+ jaunimo mainų projekte „Connected“. Tai jau trečiasis projekto etapas, kuriame dalyvaujame. Projekte dalyvavo jaunuoliai iš Lietuvos, Latvijos, Suomijos ir Danijos.


 TYRINĖKIME EUROPĄ

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centre nuo 2016 m. lapkričio 25 d. iki 2017 m. gegužės 31 d. vykdomas programos „eTwinning“ projektas „Tyrinėkime Europą“ (Let’s Explore Europe).

Projekto tikslas – gilinti mokinių žinias apie skirtingas Europos šalių kultūras, papročius, tradicijas.

Uždaviniai:

  • Skatinti skirtingų kultūrų suvokimą;
  • Plėtoti susidomėjimą kitomis Europos šalimis, jų kultūromis;
  • Ugdyti komunikavimo, socialines ir pažinimo kompetencijas.

Projektas vyksta anglų kalba, jame dalyvauja 5–14 metų ugdytiniai iš skirtingų Europos valstybių: Lietuvos, Rumunijos, Lenkijos, Ispanijos, Turkijos, Kroatijos ir Graikijos.

Projekto koordinatorė – neformaliojo vaikų švietimo (anglų) mokytoja Ingrida Lekstutienė. Administratorė – Edita Grikšaitė, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja.

2.... 2... 2.. 2. 2


 LAISVALAIKIS PO PAMOKŲ

2016–2017 m. m. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro bendruomenė tęsia tarptautinę-projektinę veiklą. Lapkričio 12 d. užregistruotas dalyvavimas tarptautinės programos „eTwinning“ projekte „Laisvalaikis po pamokų“ (After school activities and free time). Projektas bus vykdomas iki gegužės 31 d.

Projekto tikslas – suteikti galimybę mokiniams patiems papasakoti apie savo laisvalaikį užsienio kalba. Bendravimas su projekto partneriais vyksta anglų kalba, todėl mokiniai tobulina bei gilina jau turimas anglų kalbos žinias, mokosi naujų žodžių, ugdo komunikavimo kompetencijas.

Uždaviniai:

  • Gerinti anglų kalbos žinias (skaitymas, rašymas, kalbėjimas);
  • Gerinti informacinių technologijų įgūdžius;
  • Plėtoti mokinių kūrybiškumą;
  • Ugdyti komandinio darbo ir bendradarbiavimo kompetencijas;
  • Motyvuoti mokymąsi;
  • Plėtoti kritinį mąstymą.

Mokiniai, dalyvaudami projekte, vieni kitiems pristato savo laisvalaikio praleidimo būdus: fotografuoja nuotraukas, filmuoja ir patys montuoja video, piešia, diskutuoja ir viskuo dalijasi su savo bendraamžiais iš kitų Europos ugdymo įstaigų. Bendradarbiaudami su mokytojais, informaciją viešina internetinėje erdvėje, atsako į partnerių laiškus, patys inicijuoja veiklas, diskusijas.

Projekte, vykstančiame anglų kalba, dalyvauja 4–14 metų ugdytiniai iš 5 skirtingų Europos valstybių ugdymo įstaigų: Lietuvos, Ispanijos, Albanijos, Rumunijos ir Turkijos.

Projekto koordinatorė – neformaliojo vaikų švietimo (anglų) mokytoja Ingrida Lekstutienė. Administratorė – Edita Grikšaitė, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja.

1,. 1, 1.,. 1