Klubas „Liepsnelė“

klubas_liepsnele

 Mus rasite:

Viršutinė g. 5, LT-92258, Klaipėda

Tel. (846) 41 10 16

El. paštas klubasliepsnele@kvlc.lt

Administracijos darbo laikas:  I – 8.45-17.00, II – 8.45-18.00, III – 9.00-18.00, IV – 8.45-17.00, V – 8.45-16.30

Klubo LIEPSNELĖ užsiėmimų tvarkaraštis 2023-2024 m.m.

KLUBAS „LIEPSNELĖ“

Amatų būrelis „Krapštukai“

Neformaliojo vaikų švietimo (dailieji amatai) mokytoja metodininkė Ramunė Sinkevičienė

Nors dirbu ne vienerius metus, mokausi kartu su kiekvienu mokiniu. Tobulėju, domiuosi liaudies amatais, stengiuosi sudominti visus ir išmokyti pagrindų, kad būtų kuo daugiau vietos kūrybai.

Užsiėmimuose vaikai susipažins su lietuvių liaudies amatais: išmoks atlikti karpinius, popieriaus plastikos darbelius, siuvinėti, įgis floristikos pagrindų. Šie įgūdžiai padės kurti suvenyrus, paveikslėlius ir kitus dekoratyvinius darbelius. Mažieji „krapštukai“ mokysis ne tik įdomiųjų amatų, bet ir išmoks skirti prioritetines veiklas, planuoti savo laiką.

Vaikai dalyvaus kultūriniuose ir edukaciniuose renginiuose. Kiekvienas būrelyje bus išgirstas, paskatintas, įvertintas ir augs smalsiu, aktyviu ir doru žmogumi.

Atlyginimo dydis už mėnesį eurais (abonentinis mokestis):

I grupė - 6,00

Anglų kalbos būrelis „English Club“

Neformaliojo vaikų švietimo (anglų kalba) vyr. mokytoja Renata Martyšiūtė-Jarašiūnė

Nori pagilinti anglų kalbos žinias?

Šiame neformaliojo vaikų švietimo būrelyje laukiami visi žingeidūs mokiniai norintys prasmingai praleisti laiką. Čia mokysitės projektų, eksperimentų ir kūrybinių užduočių pagalba, mokysitės kalbėti, skaityti bei rašyti anglų kalba.

Atlyginimo dydis už mėnesį eurais (abonentinis mokestis):

I, II, III grupė - 6,00

Atviros vaikų erdvės

Neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja Ugnė Klumbytė

Smagiausia mokymo procese yra tai, kad kaskart tų pačių dalykų gali mokytis vis kitu būdu. Dirbdama su vaikais esu atvira, o mano tikslas – tapti jų drauge, nes nuo draugystės prasideda gražiausi darbai. Kuriu erdvę, kurioje netrūktų juoko, linksmybių, pokalbių, edukacinių veiklų.

Užsiėmimų metu vaikai dalyvaus įtraukiančiose diskusijose ir veiklose. Pamokose bus taikomi ugdymo metodai: „Minčių lietus“, „Pasaulio kavinė“, darbas grupėse, eksperimentai, aplinkos tyrinėjimas, išvykos, integruotos pamokos su kitais mokytojais, svarbių įvykių analizės, renginių organizavimas. Kūrybinio mąstymo dėka (intuicija, fantazija, emocijos) vaikas mokysis keisti aplinką, naujai interpretuoti ir įprasminti, spontaniškai kurti ir išrasti naujas formas, vaizdus, daiktus, situacijas.

Atvirose erdvėse siekiu formuoti asmenį, sugebantį tapti aktyviu visuomenės nariu, padėti tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius per kompetencijų ugdymą. Neformalusis vertinimas vyksta nuolat: stebint, išsakant nuomonę, kalbantis, diskutuojant, jaučiant mokinių reakciją, grįžtamąjį ryšį.

Atlyginimo dydis už mėnesį eurais (abonentinis mokestis) - 5,00

Dailės būrelis „Spalvų paslaptys“

Neformaliojo vaikų švietimo (dailė) mokytoja metodininkė Jelena Michno

Meninė veikla – tai gebėjimas įsivaizduoti, pajusti, kurti, grožėtis. Tai vaiko atvirumas estetiniams įspūdžiams, jautrumas gamtai, vaiką supančios aplinkos bei meno kūrinių grožiui. Tai poreikis išreikšti save meno kalba: spalvomis ir linijomis. Gebėjimas tyrinėti įvairias meninės raiškos priemones, spontaniškai išreikšti savo nuotaiką, jausmus, mintis, santykį su pasauliu, atrasti individualų, savitą raiškos stilių, gebėjimas kurti vaizduojant.

Atlyginimo dydis už mėnesį eurais (abonentinis mokestis):

I, II, III grupė - 6,00

Emocinio ugdymo būrelis „Jausmų mokykla“

Neformaliojo vaikų švietimo (emocinis ugdymas) mokytoja Aida Kaunienė

Ateik ir išmok pasakyti, ką jaučiu? Kaip save suprantu? Kaip reaguoju? Ką darau, kai sunku? 

Būrelio metu vaikai:

  • plės savo jausmų žodyną;
  • mokysis atpažinti savo ir kitų jausmus;
  • plačiau susipažins emocijomis;
  • tyrinės savo bei kitų vertybes;
  • mokysis spręsti dilemines situacijas;
  • stiprins bendravimo įgūdžius.

Atlyginimo dydis už mėnesį eurais (abonentinis mokestis):

I grupė - 6,00

Gitaros būrelis „Da capo“

Neformaliojo vaikų švietimo (muzika) vyr. mokytoja Nina Norgelė-Dzimidienė

Mokiniai užsiėmimų metų mokosi kritiškai klausytis ir vertinti įvairią muziką, mokosi tolerancijos, draugiškumo, bendravimo ir darbo ansamblyje pagrindų, tobulina savo vidinį pasaulį taip pat supažindinami su įvairiais muzikos stiliais, įvairių grojimo gitara būdų pagrindais.

Atlyginimo dydis už mėnesį eurais (abonentinis mokestis):

I grupė - 9,00

Keramikos būrelis „Molio namai“

Neformaliojo vaikų švietimo (keramika) mokytoja Raimonda Švickienė

Molio užsiėmimai padeda atsipalaiduoti ir panirti į meno pasaulį. Keramika – tai ne tik malonus užsiėmimas, skatinantis smulkiąją motoriką, bet ir atpalaiduojanti terapija. Užsiėmimų metu mokiniai lipdys, minkys, performuos savo dirbinius iš naujo ir tai suteiks daug teigiamų emocijų. Lipdymas išlaisvina fantaziją, skatina erdvinį pojūtį. Būrelyje vaikai išmoks bendradarbiauti su kitais mokiniais, kurti bei džiaugtis rezultatais.

Atlyginimo dydis už mėnesį eurais (abonentinis mokestis):

I, II, III, IV grupė - 6,00

Turizmo ir orientavimosi sporto būrelis „Kompasas“

Neformaliojo vaikų švietimo (turizmo) mokytojas Ričardas Tėvelis

Jau 30 metų dirbu su vaikais, paruošiau daug Lietuvos orientavimosi sporto čempionų, 5 auklėtiniai iškovojo medalius Europos čempionatuose, 2019 ir 2020 m. išrinktas geriausiu Lietuvos moksleivių orientavimosi sporto treneriu.

Užsiėmimų metu mokiniai susipažins su įvairiomis orientavimosi sporto ir turizmo rūšimis, įranga, taisyklėmis. Vaikai bus mokomi orientavimosi vietovėje pagrindų, sutartinių ženklų, supažindinami su azimuto nustatymu kompaso ir žemėlapio pagalba. Būrelio mokiniai susipažins su aplinkine gamta ir miškais realybėje, dalyvaus pėsčiųjų žygiuose bei vasaros poilsio stovyklose. Užsiėmimai vyksta lauke bet kokiu oru. 

Atlyginimo dydis už mėnesį eurais (abonentinis mokestis):

I grupė - 6,00

II grupė - 6,00

Scenos meno būrelis „Dialogas“

Neformaliojo vaikų švietimo (teataras) mokytoja Kornelija Kiniulytė

Už ekranų esame drąsūs, o gyvame santykyje neretai  nudelbiame akis, bijome išsakyti nuomonę, susigėstame, pasimetame.

Būtent scenos meno būrelio „Dialogas“ metu mokiniai ugdys komunikavimo, socialines, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas. Pasitelkiant teatrinius metodus vaikai  lavins viešojo kalbėjimo, komandinio darbo, partnerystės įgūdžius, išlaisvins vaizduotę, atskleis improvizacinius gebėjimus. Svarbiausia, jog neprarandant autentiškumo mokysis tapti pilnaverčiais bendruomenės nariais, turinčiais ne tik „ką“ pasakyti, bet žinančiais „kaip“ tai pasakyti, o kartu nebijančiais kelti klausimo „kodėl?“.

Atlyginimo dydis už mėnesį eurais (abonentinis mokestis):

I grupė - 6,00

Šachmatų būrelis „Kombinacija“

Neformaliojo vaikų švietimo (šachmatai) mokytojas Andrius Jonas Valaitis

Šachmatų būrelyje ugdomi vaikai, kurie gebės laisvai, kritiškai, savarankiškai mąstyti. Šių užsiėmimų metu mokiniai susidurs su netikėtais uždaviniais, mokysis  susikaupti, logiškai mąstyti, kūrybiškai veikti. Užduotys  grupėse, diskusijos, padės išmokti dirbti komandoje, pagrįsti savo nuomonę, gerbti vienas kitą. Užsiėmimų metu vyks įvairūs turnyrai.

Atlyginimo dydis už mėnesį eurais (abonentinis mokestis):

I grupė - 6,00

Vokalo būrelis „Muzika Do“

Neformaliojo vaikų švietimo (muzikos) mokytoja Gintė Žukauskienė

Mėgsti dainuoti? Net šiurpuliukai nueina per kūną, kai matai scenoje dainuojančius kitus?

Kviečiu ir tave dainuoti kartu. Prisijunk, bus smagu. 

Kolektyvas „Muzika Do“ tavęs laukia!

Kolektyvas „Muzika Do“ kviečia dainuoti kartu. Lavinsime muzikinius gebėjimus ir sieksime užsibrėžtų muzikos tikslų. Išmoksime  ir susipažinsime su įvairiais muzikos stiliais.  Kartu pažinsime ir pamilsime muziką.

Dainuosim garsiai ir smagiai.

Atlyginimo dydis už mėnesį eurais (abonentinis mokestis):

I, II grupė - 6,00