Teisės aktai:

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS
VALSTYBINĖ ŠVIETIMO 2013–2022 METŲ STRATEGIJA
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO KONCEPCIJA

Su kitais įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje.