Posėdžiai ir susitikimai

Data Savaitės diena Valandos Renginio pavadinimas Atsakingas Dalyvauja Vieta
POSĖDŽIAI, SUSIRINKIMAI, PASITARIMAI
2022-09-06 Antradienis 10.00 Direkcinis posėdis ūkio ir personalo klausimais Jolanta Budrienė, Sigita Jonušienė, Dovilė Vasiliauskienė Administracija Teams platforma
2022-09-07 Trečiadienis 12.00 Paramos skirstymo komisijos posėdis Sigita Jonušienė Komisijos nariai Teams platforma
2022-09-13 Antradienis 10.00 Direkcinis posėdis mokinių klausimais Jolanta Budrienė, Modesta Vainorienė, Renata Kapočienė Administracija Teams platforma
2022-09-20 Antradienis 10.00 Direkcinis posėdis veiklos planavimo klausimais Jolanta Budrienė, Sigita Jonušienė, Modesta Vainorienė Administracija Teams platforma
2022-09-22 Ketvirtadienis 18.00 Centro tarybos posėdis Centro tarybos pirmininkas Tarybos nariai Teams platforma
2022-09-27 Antradienis 10.00 Direkcinis posėdis finansų klausimais Jolanta Budrienė, Renata Kapočienė Administracija Teams platforma
2022-09-27 Antradienis 12.00 Darbuotojų mėnesio veiklos vertinimo darbo grupės posėdis Jolanta Budrienė Komisijos nariai Teams platforma