Posėdžiai ir susitikimai

Data Savaitės diena Valandos Renginio pavadinimas Atsakingas Dalyvauja Vieta
POSĖDŽIAI, SUSIRINKIMAI, PASITARIMAI
2021-10-06 Trečiadienis 10.00 Direkcinis posėdis ūkio ir personalo klausimais Jolanta Budrienė, direktorė, Sigita Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams, Dovilė Vasiliauskienė, raštinės administratorė Administracija Teams platforma
2021-10-07 Ketvirtadienis 11.30 NŠ** renginių organizavimo mokytojų pasitarimas Modesta Vainorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui NŠ** renginių organizavimo mokytojai Teams platforma
2021-10-08 Penktadienis 10.00 2021-2022 mokslo metų įvaizdžio modelio ir komunikacijos plano parengimo darbo grupės pasitarimas Darbo grupės pirmininkas Darbo grupės nariai Teams platforma
2021-10-12 Antradienis 10.00 Direkcinis posėdis mokinių klausimais Jolanta Budrienė, direktorė, Modesta Vainorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Renata Kapočienė, duomenų bazės specialistė Administracija Teams platforma
2021-10-19 Antradienis 10.00 Direkcinis vedėjų posėdis veiklos planavimo klausimais Jolanta Budrienė, direktorė, Sigita Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams, Modesta Vainorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Administracija Teams platforma
2021-10-26 Antradienis 10.00 Direkcinis posėdis finansų klausimais Jolanta Budrienė, direktorė, Birutė Kavaliauskienė, dokumentų koordinavimo specialistė Administracija Teams platforma
2021-10-26 Antradienis 12.00 Darbuotojų mėnesio veiklos vertinimo darbo grupės posėdis Jolanta Budrienė, direktorė Komisijos nariai Teams platforma
2021-10-26 Antradienis 12.00 Metodinės tarybos posėdis Metodinės tarybos pirmininkas Metodinės tarybos nariai Teams platforma