Posėdžiai ir susitikimai

2021-05-04 Antradienis 10.00 Direkcinis posėdis ūkio ir personalo klausimais Jolanta Budrienė, direktorė, Sigita Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams, Dovilė Vasiliauskienė, raštinės administratorė Administracija Teams platforma
2021-05-07, 21 Penktadienis 10.00 NŠ** renginių organizavimo mokytojų posėdis dėl vaikų vasaros užimtumo planavimo Modesta Vainorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, skyrių vedėjai NŠ** renginių organizavimo mokytojai Teams platforma
2021-05-11 Antradienis 10.00 Direkcinis posėdis mokinių klausimais Jolanta Budrienė, direktorė, Modesta Vainorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Renata Kapočienė, duomenų bazės specialistė Administracija Teams platforma
2021-05-18 Antradienis 10.00 Direkcinis posėdis finansų klausimais Jolanta Budrienė, direktorė, Birutė Kavaliauskienė, dokumentų koordinavimo specialistė, Modesta Vainorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Administracija Teams platforma
2021-05-18 Antradienis 13.00 Neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos posėdis Modesta Vainorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, darbo grupės pirmininkė Darbo grupės nariai Teams platforma
2021-05-25 Antradienis 10.00 Direkcinis vedėjų posėdis veiklos planavimo klausimais Jolanta Budrienė, direktorė, Sigita Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams, Modesta Vainorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Administracija Teams platforma
2021-05-25 Antradienis 12.00 Darbuotojų mėnesio veiklos vertinimo darbo grupės posėdis Jolanta Budrienė, direktorė Komisijos nariai Teams platforma
2021-06-04 Penktadienis 13.00 Centro* mokytojų tarybos posėdis Jolanta Budrienė, direktorė Centro* pedagoginiai darbuotojai Teams platforma