Posėdžiai ir susitikimai

Data Savaitės diena Valandos Renginio pavadinimas Atsakingas Dalyvauja Vieta
POSĖDŽIAI, SUSIRINKIMAI, PASITARIMAI
2023-01-03 Antradienis 9.00 Pasitarimas dėl šventės „Sidabrinio kubo apdovanojimai“ organizavimo Jolanta Budrienė, Modesta Vainorienė Dalia Mačiulienė, Paulius Barzinskis Centro klubas „Žuvėdra“
2023-01-03 Antradienis 10.15 Direkcinis posėdis personalo ir veiklos planavimo klausimais Jolanta Budrienė, Modesta Vainorienė, Dovilė Vasiliauskienė Administracija Centro klubas „Žuvėdra“
2023-01-03 Antradienis 12.00 Pasitarimas dėl festivalio „Žaisminga laisvalaikio diena“ organizavimo Jolanta Budrienė, Modesta Vainorienė Vilma Ramelytė, Vaida Valinskienė, Dovilė Uogintienė Centro klubas „Žuvėdra“
2023-01-04 Trečiadienis 13.00 „Manodienynas.lt“ pristatymas Jolanta Budrienė, Modesta Vainorienė Administracija Nuotoliniu būdu
2023-01-06 – 2023-01-13 Pagal patvirtintą grafiką Darbuotojų metinių užduočių nustatymas ir veiklos vertinimas Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui Skyrių vedėjai Centro klubas „Žuvėdra“
2023-01-09 – 2023-01-30 Pagal registraciją Susitikimai su darbuotojais dėl darbo sutarčių pakeitimų Jolanta Budrienė, Dovilė Vasiliauskienė Centro darbuotojai Centro klubas „Žuvėdra“
2023-01-10 Antradienis 10.15 Direkcinis posėdis mokinių klausimais Jolanta Budrienė, Modesta Vainorienė, Renata Kapočienė Administracija Teams platforma
2023-01-17 Antradienis 10.15 Direkcinis posėdis veiklos planavimo klausimais Jolanta Budrienė, Modesta Vainorienė Administracija Teams platforma
2023-01-24 Antradienis 10.15 Direkcinis posėdis finansų klausimais Jolanta Budrienė, Birutė Kavaliauskienė Administracija Teams platforma
2023-01-31 Antradienis 10.15 Direkcinis posėdis ugdymo organizavimo klausimais Jolanta Budrienė, Birutė Kavaliauskienė Administracija Teams platforma
2023-02-14 Antradienis 11.00-13.00 Mokytojų tarybos posėdis Jolanta Budrienė Centro pedagoginiai darbuotojai Centro klubas „Žuvėdra“