Prašymai, mokymo sutartys

Atvykus sudaryti mokymo sutartį, turėti:

  • Vaiko asmens dokumentą
  • Pagrindžiančius dokumentus dėl atleidimo nuo atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą

Atlyginimas už neformalųjį vaikų švietimą nemokamas:
40.1. jeigu šeima gauna socialinę pašalpą, mokamą pagal Lietuvos Respublikos piniginės
socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
40.2. jeigu Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos teikimu Savivaldybės
administracijos direktorius priėmė sprendimą dėl minimalios priežiūros priemonės (lankyti
neformaliojo vaikų švietimo programą) skyrimo vaikui;
40.3. jeigu mokinys gyvena bendruomeniniuose globos namuose, jam teikiama pagalba vaikų
dienos centruose;
40.4. jeigu vaikas auga daugiavaikėje šeimoje.

Priėmimo metu pasirašomi dokumentai dokumentai:

  1. Prašymas dėl priėmimo į Klaipėdos vaikų laisvalaikio centrą
  2. Mokymo sutartis
  3. Sutikimas dėl nepilnamečio asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo neformaliojo švietimo paslaugų teikimo tikslais
  4. Sutikimas dėl atvaizdo tvarkymo ir publikavimo, pirmosios medicinos pagalbos teikimo, vykimo į vaikų turizmo renginius Klaipėdos mieste

Kiti prašymai: