KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO DARBUOTOJŲ IR MOKINIŲ PASKATINIMAI IR APDOVANOJIMAI

 • Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo padėkos raštas mokytojai Ninai Norgelei-Dzimidienei tarptautinės mokytojo dienos proga. 2023 m. spalis.
 • Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo padėkos raštas mokytojai Odetai Tkačenko tarptautinės mokytojo dienos proga. 2023 m. spalis.
 • Tautvydui Kopninui, gitaros būrelio „Da capo“ mokiniui, įteiktas Klaipėdos miesto savivaldybės mero Vytauto Grubliausko padėkos raštas už meninius pasiekimus 2022 metais (neformaliojo vaikų švietimo (muzika) vyr. mokytoja Nina Norgelė-Dzimidienė).
 • Gustui Zalcui, gitaros būrelio „Da capo“ mokiniui, įteiktas Klaipėdos miesto savivaldybės mero Vytauto Grubliausko padėkos raštas už meninius pasiekimus 2022 metais (neformaliojo vaikų švietimo (muzika) vyr. mokytoja Nina Norgelė-Dzimidienė).
 • Kotrynai Šiugždinytei, gitaros būrelio „Da capo“ mokinei, įteiktas Klaipėdos miesto savivaldybės mero Vytauto Grubliausko padėkos raštas už meninius pasiekimus 2022 metais (neformaliojo vaikų švietimo (muzika) vyr. mokytoja Nina Norgelė-Dzimidienė).
 • Melitai Batakytei, dailės būrelio „Vaivorykštė“ mokinei, įteiktas Klaipėdos miesto savivaldybės mero Vytauto Grubliausko padėkos raštas už meninius pasiekimus 2022 metais (neformaliojo vaikų švietimo (dailė) mokytoja metodininkė Violeta Kukienė).
 • Joriui Jurėnui, šachmatų būrelio „e4“ (neformaliojo vaikų švietimo (šachmatai) mokytojas Klaudijus Jonaitis) ir dailės būrelio „Vaivorykštė“ (neformaliojo vaikų švietimo (dailė) mokytoja metodininkė Violeta Kukienė) mokiniui, įteiktas Klaipėdos miesto savivaldybės mero Vytauto Grubliausko padėkos raštas už meninius ir akademinius pasiekimus 2022 metais.
 • Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktorės Jolantos Budrienės padėkos raštas mokytojui Vidūnui Kulikauskiui tarptautinės mokytojų dienos proga. 2022 m. spalis.
 • Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktorės Jolantos Budrienės padėkos raštas mokytojai Virginijai Palubinskytei tarptautinės mokytojų dienos proga. 2022 m. spalis.
 • Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktorės Jolantos Budrienės padėkos raštas mokytojai Olgai Jurėnei tarptautinės mokytojų dienos proga. 2022 m. spalis.
 • Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktorės Jolantos Budrienės padėkos raštas mokytojai Birutei Mažonienei tarptautinės mokytojų dienos ir 15 metų darbo stažo įstaigoje proga. 2022 m. spalis.
 • Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktorės Jolantos Budrienės padėkos raštas mokytojai Kristinai Samalienei tarptautinės mokytojų dienos proga. 2022 m. spalis.
 • Klaipėdos miesto mero Vytauto Grubliausko padėkos raštas mokytojai Jelenai Osipkovai tarptautinės mokytojų dienos proga. 2022 m. spalis.
 • Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjos Laimos Prižgintienės padėkos raštas mokytojui Viktorui Galuščak tarptautinės mokytojų dienos proga. 2022 m. spalis.