Partneriai

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras – kurianti bendradarbiavimo kultūrą įstaiga. Sudarytos 65 bendradarbiavimo sutartys. Centre yra trys socialinės partnerystės lygiai: miesto, respublikos ir tarptautinis.

Socialiniam bendradarbiavimui plėtoti ir vystyti sukurta socialinės partnerystės sistema, kurią sudaro bendradarbiavimas su ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo, profesinėmis, aukštosiomis mokyklomis.

Sprendžiant mokinių sveikatos ir saugumo klausimus bendradarbiaujama su Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuru, Klaipėdos miesto pedagogine psichologine tarnyba, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Klaipėdos miesto vyriausiuoju apskrities policijos komisariatu.

Centro mokytojai gerąją pedagoginę patirtį pristato KU menų, sveikatos, humanitarinių ir ugdymo fakultetų, Klaipėdos valstybinės kolegijos, VšĮ Vakarų Lietuvos verslo kolegijos studentams.

Centre sudarytos sąlygos studentams atlikti apklausas, jiems suteikiama informacija apie neformalųjį vaikų švietimo programų vykdymą.

Centro ir socialinių partnerių bendra veikla abipusį kultūrinį gyvenimą daro kokybiškesnį, sudaromos sąlygos pasireikšti naujoms, šiuolaikiškoms idėjoms.

 

Partneriai:

AB „Klaipėdos nafta“

Klaipedos nafta naujas logo

 

Radijo stotis „RadijoGAMA“

Radijogama LOGO RGB