Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro socialiniai partneriai

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras – kurianti bendradarbiavimo kultūrą įstaiga. Centre yra trys socialinės partnerystės lygiai: miesto, respublikos ir tarptautinis.
Socialiniam bendradarbiavimui plėtoti ir vystyti sukurta socialinės partnerystės sistema, kurią sudaro bendradarbiavimas su ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo, profesinėmis, aukštosiomis mokyklomis.
Sprendžiant mokinių sveikatos ir saugumo klausimus bendradarbiaujama su Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuru, Klaipėdos miesto pedagogine psichologine tarnyba, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Klaipėdos miesto vyriausiuoju apskrities policijos komisariatu.
Centro mokytojai gerąją pedagoginę patirtį pristato KU menų, sveikatos, humanitarinių ir ugdymo fakultetų, Klaipėdos valstybinės kolegijos, VšĮ Vakarų Lietuvos verslo kolegijos studentams.
Centre sudarytos sąlygos studentams atlikti apklausas, jiems suteikiama informacija apie neformalųjį vaikų švietimo programų vykdymą.
Centro ir socialinių partnerių bendra veikla abipusį kultūrinį gyvenimą daro kokybiškesnį, sudaromos sąlygos pasireikšti naujoms, šiuolaikiškoms idėjoms.

UŽSIENYJE

 1. Liepojos vaikų ir jaunimo centras (Latvija)
 2. Lielvardės muzikos ir meno mokykla (Latvija)
 3. Pardaugavos muzikos ir meno mokykla (Latvija)
 4. Organizacija „Arttrain“ (Danija)

RESPUBLIKOJE

 1. Šilutės meno mokykla
 2. Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras
 3. Palangos moksleivių klubas
 4. Šiaulių meno mokykla

MIESTE

 1. Adomo Brako dailės mokykla
 2. Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla
 3. Juozo Karoso muzikos mokykla
 4. Karalienės Luizės jaunimo centras
 5. Moksleivių saviraiškos centras
 6. Hermano Zudermano gimnazija
 7. „Žemynos“ gimnazija
 8. „Varpo“ gimnazija
 9. Simono Dacho progimnazija
 10. Sendvario progimnazija
 11. „Verdenės“ progimnazija
 12. „Versmės“ progimnazija
 13. Vitės progimnazija
 14. „Vyturio“ progimnazija
 15. „Medeinės“ mokykla
 16. „Saulutės“ mokykla-darželis
 17. „Varpelio“ mokykla-darželis
 18. Lopšelis-darželis „Bitutė“
 19. Lopšelis-darželis „Atžalynas“
 20. Lopšelis-darželis „Giliukas“
 21. Darželis „Gintarėlis“
 22. Lopšelis-darželis „Dobiliukas“
 23. Lopšelis-darželis „Vyturėlis“
 24. Klaipėdos valstybinė kolegija