Konkursai ir laisvos darbo vietos

Darbui nuo 2023-09-01 ieškome:

Dailės/tapybos mokytojas 20 val.

https://portal.uzt.lt/LDBPortal/Pages/PositionOpeningPublic/PublicOpenPositionCard.aspx?branch=POSearch&pageId=a0a2a587-e0bb-496a-9d1c-ea5701ae52ed&itemID=bf9f7545-9393-45ca-a210-dbca52380f19 

Kulinarijos mokytojas 10 val. https://portal.uzt.lt/LDBPortal/Pages/PositionOpeningPublic/PublicOpenPositionCard.aspx?branch=POSearch&pageId=169b1c13-a871-4306-8c90-d07c328f6808&itemID=0d33284c-47ce-4e58-a488-9018f1f809e5

Programavimo mokytojas 8 val. https://portal.uzt.lt/LDBPortal/Pages/PositionOpeningPublic/PublicOpenPositionCard.aspx?branch=POSearch&pageId=5fd97042-9699-4712-98f1-e1ed1e700509&itemID=44366e24-a235-408c-85e4-8153f772ff74

Konditerijos mokytojas 6 val. https://portal.uzt.lt/LDBPortal/Pages/PositionOpeningPublic/PublicOpenPositionCard.aspx?branch=POSearch&pageId=581d2e70-6a0f-417c-a07c-6d122062cbca&itemID=f8c2f81d-0583-49b2-bf35-8798b711be11

Lietuvių kalba, viešas kalbėjimas, debatai mokytojas 8 val. https://portal.uzt.lt/LDBPortal/Pages/PositionOpeningPublic/PublicOpenPositionCard.aspx?branch=POSearch&pageId=0ab2872d-0043-4a59-8e29-7b2207ef0ace&itemID=21b73f08-b4b2-46c7-9028-c95af876a7e0

Kompiuterinės grafikos mokytojas 8 val. https://portal.uzt.lt/LDBPortal/Pages/PositionOpeningPublic/PublicOpenPositionCard.aspx?branch=POSearch&pageId=fd5ff86a-bd92-42ab-ab54-3e274bf11e60&itemID=1b5be576-9159-4e7e-8408-c8161aa6ecb0

Turizmo mokytojas 10 val. https://portal.uzt.lt/LDBPortal/Pages/PositionOpeningPublic/PublicOpenPositionCard.aspx?branch=POSearch&pageId=26dc60d7-73b2-475a-ac0a-72469eeb5808&itemID=3a5f043f-ff1a-43ab-bbaa-327f9b9547eb

Komiksų, iliustracijos mokytojas 4 val. https://portal.uzt.lt/LDBPortal/Pages/PositionOpeningPublic/PublicOpenPositionCard.aspx?branch=POSearch&pageId=d1761910-5b8f-4f2f-a453-e3e24e7ecd37&itemID=7b3e5873-c23b-4b02-9e89-3949a6dbf5f6

Robotikos mokytojas 8 val. https://portal.uzt.lt/LDBPortal/Pages/PositionOpeningPublic/PublicOpenPositionCard.aspx?branch=POSearch&pageId=a19995b7-68f7-4368-8393-8366f6c49622&itemID=00040fa5-1df7-4bb5-a48c-2fff29b3174b

Renginių organizavimo mokytojas 20 val. https://portal.uzt.lt/LDBPortal/Pages/PositionOpeningPublic/PublicOpenPositionCard.aspx?branch=POSearch&pageId=4869af90-1743-4d57-a34c-d9b859fcdbe3&itemID=6542e673-ccf9-4937-9969-60169cfa9c76

Šokio mokytojas 18 val. https://portal.uzt.lt/LDBPortal/Pages/PositionOpeningPublic/PublicOpenPositionCard.aspx?branch=POSearch&pageId=9f931551-1f29-4c5f-9432-c29d19e877ef&itemID=2782e735-b5da-47df-8631-80f48deb127b

Anglų kalbos mokytojas 8 val. https://portal.uzt.lt/LDBPortal/Pages/PositionOpeningPublic/PublicOpenPositionCard.aspx?branch=POSearch&pageId=3de8b4a2-786e-4e19-a32f-debf61a1bdd2&itemID=e967e1b3-b11e-474f-88f3-603e14e5f644


Kvalifikaciniai reikalavimai pedagoginiams darbuotojams:

  1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  2. Turėti pedagogo kvalifikaciją;
  3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
  4. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr.123-5618), reikalavimus.

Pretendentas dokumentus pateikia el. paštu info@kvlc.lt, tiesiogiai arba registruotu laišku.

Informacija teikiama tel. (8 46) 21 49 74. 


Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras – tai neformaliojo vaikų švietimo mokykla. Įstaiga siūlo puikias sąlygas kiekvienam pedagogui augti profesinėje srityje. Mes tikime  kiekvieno mokinio galimybėmis, pastebime  kiekvieno gabumus, o darni ir jauki įstaigos atmosfera padeda atsiskleisti vaiko potencialui, asmenybei.

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras yra lyderių bendruomenė.

Norėdami prisijungti prie mūsų bendruomenės, kuri padeda vaikams augti – siųskite savo CV el. pašto adresu info@kvlc.lt