Dėkojame už paramą

Dėkojame visiems, kurie 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrė šiuolaikinio šokio būreliui „Jazz up“. Už gautas paramos lėšas buvo įsigytos dekoracijos šiuolaikinio šokio spektakliui „Žalia žolė tunelio gale“.