vas262024

Gerbiami tėveliai,

Džiaugiamės, kad vaikų užimtumui ir ugdymui pasirinkote Klaipėdos vaikų laisvalaikio centrą. Tikimės gražaus bendradarbiavimo ir atliepti jūsų lūkesčius.

Maloniai Jūsų prašome:

  • Į užsiėmimus ateiti ne anksčiau kaip 10 min. iki užsiėmimo pradžios.
  • Nevesti vaikų į užsiėmimus, pasireiškus viršutinių kvėpavimo takų ar kitų užkrečiamų ligų simptomams.
  • Informuoti, pirmą užsiėmimo dieną, klubo elektroniniu paštu arba telefonu vaikui susirgus ar neatvykus į užsiėmimus dėl kitų priežasčių.
  • Sumokėti abonentinį mokestį už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą už einamąjį kalendorinį mėnesį ar už pusmetį iki einamojo mėnesio 25 d. pagal gautą mokėjimo kvitą. Prašome informuoti, jeigu mokėjimo kvitas Jūsų nepasiekė iki mėnesio 25 dienos. Mokiniui nelankant užsiėmimų ir nesant vaiko atstovo rašytinio prašymo dėl sutarties nutraukimo, įsiskolinimas už mokslą tęsiasi.

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS