vas012024
  • Priėmimas į būrelius vyksta Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubuose.

  • Atvykus sudaryti mokymo sutartį, turėti:

  1. Vaiko asmens dokumentą
  2. Pagrindžiančius dokumentus dėl atleidimo nuo atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą

Atlyginimas už neformalųjį vaikų švietimą nemokamas:
40.1. jeigu šeima gauna socialinę pašalpą, mokamą pagal Lietuvos Respublikos piniginės
socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
40.2. jeigu Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos teikimu Savivaldybės
administracijos direktorius priėmė sprendimą dėl minimalios priežiūros priemonės (lankyti
neformaliojo vaikų švietimo programą) skyrimo vaikui;
40.3. jeigu mokinys gyvena bendruomeniniuose globos namuose, jam teikiama pagalba vaikų
dienos centruose;
40.4. jeigu vaikas auga daugiavaikėje šeimoje.

 

Priėmimo metu pasirašomi dokumentai:

  1. Prašymas dėl priėmimo į Klaipėdos vaikų laisvalaikio centrą
  2. Mokymo sutartis
  3. Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą
  4. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo, vykimo į vaikų turizmo renginius Klaipėdos mieste
  • Vaikas į būrelį priimamas tik pasirašius mokymo sutartį pasirinktame klube.
  • Vietų skaičius būreliuose ribotas.

Klube Draugystė vykdomos programos

Klube Liepsnelė vykdomos programos

Klube Saulutė vykdomos programos

Klube Švyturys vykdomos programos

Klube Želmenėlis vykdomos programos

Klube Žuvėdra vykdomos programos

Molo g. 60 vykdomos programos

 

 

Daugiau informacijos:

I. Klubas „Draugystė“, Taikos prospektas 95, tel. (846)34 58 67, el. paštas klubasdraugyste@kvlc.lt  

II. Klubas „Liepsnelė“, Viršutinė gatvė 5, tel.  (846)41 10 16, el. paštas klubasliepsnele@kvlc.lt  

III. Klubas „Saulutė“, Šermukšnių gatvė 11, tel. (846)38 35 34, el. paštas klubasaulute@kvlc.lt  

IV. Klubas „Švyturys“, Šilutės plentas 40, tel. (846)34 22 86, el. paštas klubasvyturys@kvlc.lt  

V. Klubas „Želmenėlis“, Vingio gatvė 14B, tel. (846)32 64 00, el. paštas klubaszelmenelis@kvlc.lt  

VI. Klubas „Žuvėdra“, H. Manto gatvė 77, tel. (846) 49 87 39, el. paštas klubaszuvedra@kvlc.lt  

VII. Molo g. 60, tel. (846) 214974, el. paštas info@kvlc.lt