Priėmimas į būrelius darbo dienomis 14.00-18.00 val.

Kviečiame į naująjį 2023-2024 mokslo metų sezoną.

Priėmimas į būrelius Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubuose prasidės nuo 2023 m. rugpjūčio 21 dienos darbo dienomis 14.00-18.00 val.

Atvykus sudaryti mokymo sutartį, turėti:

  • Vaiko asmens dokumentą
  • Pagrindžiančius dokumentus dėl atleidimo nuo atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą

Atlyginimas už neformalųjį vaikų švietimą nemokamas:
40.1. jeigu šeima gauna socialinę pašalpą, mokamą pagal Lietuvos Respublikos piniginės
socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
40.2. jeigu Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos teikimu Savivaldybės
administracijos direktorius priėmė sprendimą dėl minimalios priežiūros priemonės (lankyti
neformaliojo vaikų švietimo programą) skyrimo vaikui;
40.3. jeigu mokinys gyvena bendruomeniniuose globos namuose, jam teikiama pagalba vaikų
dienos centruose;
40.4. jeigu vaikas auga daugiavaikėje šeimoje.

Priėmimo metu pasirašomi dokumentai dokumentai:

  1. Prašymas dėl priėmimo į Klaipėdos vaikų laisvalaikio centrą
  2. Mokymo sutartis
  3. Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą
  4. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo, vykimo į vaikų turizmo renginius Klaipėdos mieste
  • Vaikas į būrelį priimamas tik pasirašius mokymo sutartį pasirinktame klube.
  • Vietų skaičius būreliuose ribotas.

Klubo DRAUGYSTĖ užsiėmimų tvarkaraštis 2023-2024 m.m.

Klubo LIEPSNELĖ užsiėmimų tvarkaraštis 2023-2024 m.m.

Klubo SAULUTĖ užsiėmimų tvarkaraštis 2023-2024 m.m.

Klubo ŠVYTURYS užsiėmimų tvarkaraštis 2023-2024 m.m.

Klubo ŽELMENĖLIS užsiėmimų tvarkaraštis 2023-2024 m.m.

Klubo ŽUVĖDRA užsiėmimų tvarkaraštis 2023-2024 m.m.

MOLO G. 60 užsiėmimų tvarkaraštis 2023-2024 m.m.


Daugiau informacijos:

I. Klubas „Draugystė“, Taikos prospektas 95, tel. (846)34 58 67, el. paštas klubasdraugyste@kvlc.lt  

II. Klubas „Liepsnelė“, Viršutinė gatvė 5, tel.  (846)41 10 16, el. paštas klubasliepsnele@kvlc.lt  

III. Klubas „Saulutė“, Šermukšnių gatvė 11, tel. (846)38 35 34, el. paštas klubasaulute@kvlc.lt  

IV. Klubas „Švyturys“, Šilutės plentas 40, tel. (846)34 22 86, el. paštas klubasvyturys@kvlc.lt  

V. Klubas „Želmenėlis“, Vingio gatvė 14B, tel. (846)32 64 00, el. paštas klubaszelmenelis@kvlc.lt  

VI. Klubas „Žuvėdra“, H. Manto gatvė 77, tel. (846) 49 87 39, el. paštas klubaszuvedra@kvlc.lt  

VII. Molo g. 60, tel. (846) 214974, el. paštas info@kvlc.lt