Netekome ilgamečio darbuotojo

Netekome ryškios asmenybės – grafinio dizaino specialisto Roko Valaičio. Visų mūsų atmintyje išliks kaip kūrybiškas, idėjų generatorius, profesionalas. Rokas Valaitis Vaikų laisvalaikio centre dirbo nuo 2010 m. Nuoširdžiai užjaučiame velionio gimines ir artimuosius, draugus bei Centro bendruomenę.
 
(nuotr. Lietuvos dailės akademijos Klaipėdos fakulteto)