bal162023
Ekologinio sąmoningumo mėnuo baigėsi, bet mūsų Centro mokinių ekologinis sąmoningumas ne!
Visą kovo mėnesį mokiniai gilino žinias elektros energijos ir vandens saugojimo, taršos ir vartotojiškumo mažinimo temomis.
Mokiniai su mokytojais žiūrėjo mokomuosius filmukus, diskutavo, reflektavo, kūrė taisykles, kurių laikysis elektros ir vandens saugojimo tema.
Keliant taršos prevencijos aktualumą su mokiniais palietė taršos problemas 3 erdvėse: mieste, miške ir prie vandens telkinių. Mokiniai tai įamžino piešdami piešinius.
Aptariant ir akcentuojant šių dienų aktualiją – vartotojiškumo mažinimą.
Atskleisti vartotojiškumo mažinimo būdai ir įvardintos galimybės elgtis kitaip. Kalbėta apie prekes plastikiniuose maišeliuose, galimybe naudotis daiktais „iš antrų rankų“ – neperkant naujų, o keičiantis žaislais su draugais. Atlikta šiukšlių rūšiavimo bei maisto produktų etikečių analizė.
Mokiniai su mokytojais pabrėžė savo kūrybiškumą išpildant, įprasminant ir suteikiant daiktams „kitokią“ išvaizdą atskleisdami savo ekologinį sąmoningumą.
Dėkojame visiems prisijungusiems ir ekologinio sąmoningumo mėnesio laikotarpiu nepamiršusiems minimų tarptautinių dienų, kurias taip pat minėjome: Europos vartotojų, miškų, vandens ir Žemės.