Atviros vaikų erdvės

Ant bangos po pamokos!

Šiuo šūkiu Atviros vaikų erdvės pasitinka naujus mokslo metus ir kviečia susitikti.

Galybė veiklos po pamokų laukia jūsų vaikų. Ateik ir išbandyk!

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras (Molo g. 60-1, tel. (846) 21 49 74)

Klubas „Draugystė“ (Taikos pr. 95, tel. (846) 34 58 67)

Klubas „Liepsnelė“ (Viršutinė g. 5, tel. (846) 41 10 16)

Klubas „Saulutė“ (Šermukšnių g. 11, tel. (846) 38 35 34)

Klubas „Švyturys“ (Šilutės pl. 40, tel. (846) 34 22 86)

Klubas „Želmenėlis“ (Vingio g. 14B, tel. (846) 32 64 00)

Klubas „Žuvėdra“ (H. Manto g. 77, tel. (846) 49 87 39)


 

Atlyginimo dydis už mėnesį (eurais) – 5,00

Atlyginimas už neformalųjį vaikų švietimą nemokamas:

1. vaikams, patiriantiems socialinę atskirtį

2. jeigu šeima gauna socialinę pašalpą, mokamą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

3. jeigu Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos teikimu Savivaldybės administracijos direktorius priėmė sprendimą dėl minimalios priežiūros priemonės (lankyti neformaliojo vaikų švietimo programą) skyrimo vaikui;

4. jeigu mokinys gyvena bendruomeniniuose globos namuose, jam teikiama pagalba vaikų dienos centruose;

5. jeigu vaikas auga daugiavaikėje šeimoje;

6. mokinių vasaros atostogų metu, jei nedalyvauja vykdomose programose, kursuose, stovyklose ir kt.;

7. jeigu įstaiga nevykdo veiklos dėl objektyvių priežasčių ne ilgiau kaip 5 darbo dienas, sprendimą priėmus Mokyklos ar Centro direktoriui, ilgiau kaip 5 darbo dienas, – sprendimą priėmus Savivaldybės administracijos direktoriui;

8. jeigu mokinys nedalyvavo ugdymo procese dėl pateisinamų priežasčių (dėl ligos, šeiminių aplinkybių) ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iš eilės.