kov062023

Tautinio šokio ir muzikos šventė „Aš tikrai myliu Lietuvą“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.

Šventėje dalyvauja Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokiniai
(solistai, vokaliniai ir instrumentiniai ansambliai, šokio kolektyvai, instrumentiniai kolektyvai).