Klubo „Liepsnelė“ nuorodos

Būrelio pavadinimas Prisijungimo nuoroda    
                                                   
Amatų būrelis ,,Krapštukai“ (Ramunė Sinkevičienė, neformaliojo vaikų švietimo (dailieji amatai) mokytoja)     
I grupė (7-11 metų mokiniai)  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTY5M2I4ZjUtMjIzYi00OTMzLTg1YTQtYWIyMmY1YTMzNjA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227afc91af-aea0-46fe-9a5d-2d56cf898223%22%2c%22Oid%22%3a%22c1a569d1-a4b4-4ef9-8e08-ac499fea7447%22%7d    
Dailės būrelis ,,Spalvų paslaptys“ (Jelena Michno , neformaliojo vaikų švietimo (dailės) mokytoja)                                                          
I grupė (5-6 metų mokiniai)  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmIxZDgxMWItNDM0MS00ZmE5LWFkMDYtZTIyNzgwNTA4NzY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227afc91af-aea0-46fe-9a5d-2d56cf898223%22%2c%22Oid%22%3a%222d06192d-ebd3-4a08-ab4c-2a5b20be975c%22%7d    
II grupė (7-11 metų mokiniai)  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDBjNzgxZDAtM2IyOS00NDI0LWE5ODItNzQ2NmEwYWI2NTM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227afc91af-aea0-46fe-9a5d-2d56cf898223%22%2c%22Oid%22%3a%222d06192d-ebd3-4a08-ab4c-2a5b20be975c%22%7d    
III grupė (7-11 metų mokiniai)  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmI3MWFjNWEtNzYzMi00MmU1LWIxMjctNjY1NWU5ODdlZmQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227afc91af-aea0-46fe-9a5d-2d56cf898223%22%2c%22Oid%22%3a%222d06192d-ebd3-4a08-ab4c-2a5b20be975c%22%7d    
Keramikos būrelis ,,Šakar makar“ (Raimonda Švickienė, neformaliojo vaikų švietimo (keramikos) mokytoja)                                                          
I grupė (5-6 metų mokiniai)  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDRlYjM0MWItZGI0MC00YjM4LWEyNTctYTdkMmYzYzBhNmM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227afc91af-aea0-46fe-9a5d-2d56cf898223%22%2c%22Oid%22%3a%22a9f21c01-6121-47fb-87d7-96da77429ec6%22%7d    
II grupė (7-11 metų mokiniai)  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQyNmRiNGUtMmJmOC00NTgwLTk3YWEtMjliYzlmMWU4ZmU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227afc91af-aea0-46fe-9a5d-2d56cf898223%22%2c%22Oid%22%3a%22a9f21c01-6121-47fb-87d7-96da77429ec6%22%7d    
Teatro būrelis ,,Palėpė“ (Miglė Martynova, neformaliojo vaikų švietimo (teatras) mokytoja)                                                          
I grupė (5-6 metų mokiniai)  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aSbkEIcmcWUH5dQlqwudm3zz-3I5Nj_SrzmYwkMRBjKo1%40thread.tacv2/1632308893067?context=%7b%22Tid%22%3a%227afc91af-aea0-46fe-9a5d-2d56cf898223%22%2c%22Oid%22%3a%22f1c7e537-4bb5-4f5f-afbb-386fc2d519a0%22%7d    
II grupė (7-11 metų mokiniai)  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abdN6SV3quP7PDEydW1jnV535gEJ6VfZ6E5Jp9jftwWw1%40thread.tacv2/1632309780452?context=%7b%22Tid%22%3a%227afc91af-aea0-46fe-9a5d-2d56cf898223%22%2c%22Oid%22%3a%22f1c7e537-4bb5-4f5f-afbb-386fc2d519a0%22%7d     
III grupė (12-14 metų mokiniai) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7b81d41086f240728da690a27695ccfa%40thread.tacv2/1632309932780?context=%7b%22Tid%22%3a%227afc91af-aea0-46fe-9a5d-2d56cf898223%22%2c%22Oid%22%3a%22f1c7e537-4bb5-4f5f-afbb-386fc2d519a0%22%7d     
Mados ir šokio būrelis ,,Mados ikona“ (Augustina Norvilė, neformaliojo vaikų švietimo (šokis) mokytoja)                                                          
I grupė (12-14 metų mokiniai)  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aQGmCY0Sg9P4un7iEChdm8eK1KZVXbNo_EP9xmBuvOAw1%40thread.tacv2/1632995736733?context=%7b%22Tid%22%3a%227afc91af-aea0-46fe-9a5d-2d56cf898223%22%2c%22Oid%22%3a%228ca19761-ad9b-45b6-af5d-c2fb85a229cb%22%7d    
Turizmo būrelis ,,Kompasas“ (Birutė Petraitienė, neformaliojo vaikų švietimo (turizmas) mokytoja metodininkė)                                                          
I grupė (7-11 metų mokiniai)  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzIyZjEzM2EtZjI2Ni00ZWQyLTkyM2YtYTZhZDFlYTZmNWIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227afc91af-aea0-46fe-9a5d-2d56cf898223%22%2c%22Oid%22%3a%22d1fd898e-0437-4d25-b5e8-1955ea39d74c%22%7d    
Anglų kalbos būrelis „Smart English“     
I grupė (7-11 metų mokiniai)  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTcwZTQwMGYtN2MwZC00MmQxLThkODMtNjljOTY5Y2ZhYjdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227afc91af-aea0-46fe-9a5d-2d56cf898223%22%2c%22Oid%22%3a%22319031f9-128d-4e73-895f-bd6b4db49daa%22%7d     
Šachmatų būrelis ,,Kombinacija” (Andrius Jonas Valaitis, neformaliojo vaikų švietimo (muzika) mokytojas)                                                          
I grupė (7-11 metų mokiniai)  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGNkMzM3NTQtNTQ3ZC00ZWQ1LTlhODQtMDM2MjcwYzk1NWQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227afc91af-aea0-46fe-9a5d-2d56cf898223%22%2c%22Oid%22%3a%227fe4b3b5-1a3b-4f70-b6c2-71f089d2f5cd%22%7d    
Atviros vaikų erdvės (Augustina Norvilė, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja)                                                          
I grupė (7-19 metų mokiniai)  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8pHL-2AZFJ1GVYMm2hrjZZvjmNgMRXniW0jzTAMbQe01%40thread.tacv2/1632995822322?context=%7b%22Tid%22%3a%227afc91af-aea0-46fe-9a5d-2d56cf898223%22%2c%22Oid%22%3a%228ca19761-ad9b-45b6-af5d-c2fb85a229cb%22%7d    
Ekonomikos būrelis ,,Ekonomika aktyviau“ (Laimutė Gegieckienė, neformaliojo vaikų švietimo (ekonomika) mokytoja ekspertė)                                                          
I grupė (7-11 metų mokiniai)  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aOK3Ey6_f0n8Ca_1sVAbFLqf30YtqkJ3TR6SNOuUtrrI1%40thread.tacv2/1633536616453?context=%7b%22Tid%22%3a%227afc91af-aea0-46fe-9a5d-2d56cf898223%22%2c%22Oid%22%3a%225e23df96-f5b0-4ca7-846d-0ae3cc575096%22%7d    
Gitaros būrelis ,,Presto“ (Nina Norgelė-Dzimidienė, neformaliojo vaikų švietimo (muzika) vyr. mokytoja)                                                          
I grupė (7-11 metų mokiniai)  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTM2YmJiYjEtNjJmOC00ODhkLTlmOTYtMDUwNzVlOTQ4ZGU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227afc91af-aea0-46fe-9a5d-2d56cf898223%22%2c%22Oid%22%3a%2233a0d22f-7f83-4d20-8720-da4fa0bd4a0e%22%7d