Direktorės Jolantos Budrienės 2022 metų veiklos ataskaita

Skelbiama ir Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro (toliau – Centras) bendruomenei bei Centro tarybai pateikiama svarstyti Centro direktorės Jolantos Budrienės 2022 metų veiklos ataskaita.

Per 10 dienų (iki sausio 30 d.) nuo šios ataskaitos paskelbimo Centro interneto svetainėje Centro bendruomenė turi teisę pateikti pasiūlymus dėl ataskaitos vertinimo Centro tarybai (el. paštu klubasliepsnele@kvlc.lt).  Centro taryba, įvertinusi Centro direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitą ir Centro bendruomenės narių siūlymus, iki vasario 6 d. priima sprendimą dėl Centro vadovo metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį savivaldybės merui.