Veiklos vertinimo rezultatai

Skelbiama  ir  pateikiama svarstyti Centro bendruomenei ir įstaigos tarybai  Vaikų laisvalaikio centro direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita.
Per 10 dienų (iki sausio 30 d.) nuo šios ataskaitos paskelbimo Centro interneto svetainėje, Centro  bendruomenė turi teisę pateikti pasiūlymus dėl ataskaitos vertinimo Įstaigos tarybai (el. paštu  klubaszuvedra@kvlc.lt).

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 2019 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktorės Jolantos Budrienės 2019 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktorės Jolantos Budrienės 2018 metų veiklos ataskaita