Vykdomos programos

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO 2016-2017 MOKSLO METŲ BŪRELIŲ PROGRAMŲ BŪRELIŲ KODŲ IR ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ LENTELĖ

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „DRAUGYSTĖ“ 2016-2017 MOKSLO METŲ BŪRELIŲ PROGRAMŲ BŪRELIŲ KODŲ IR ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ LENTELĖ

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „LIEPSNELĖ“ 2016-2017 MOKSLO METŲ BŪRELIŲ PROGRAMŲ BŪRELIŲ KODŲ IR ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ LENTELĖ 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „SAULUTĖ“ 2016-2017 MOKSLO METŲ BŪRELIŲ PROGRAMŲ BŪRELIŲ KODŲ IR ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ LENTELĖ

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „ŠVYTURYS“ 2016-2017 MOKSLO METŲ BŪRELIŲ PROGRAMŲ BŪRELIŲ KODŲ IR ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ LENTELĖ

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „ŽELMENĖLIS“ 2016-2017 MOKSLO METŲ BŪRELIŲ PROGRAMŲ BŪRELIŲ KODŲ IR ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ LENTELĖ

KLAIPĖDOSVAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „ŽUVĖDRA“ 2016-2017 MOKSLO METŲ BŪRELIŲ PROGRAMŲ BŪRELIŲ KODŲ IR ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ LENTELĖ

 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO MOKYTOJŲ 2016-2017 MOKSLO METŲ DARBO GRAFIKAS