Vykdomos programos

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „DRAUGYSTĖ“ BŪRELIŲ PROGRAMŲ, KODŲ, ATLYGINIMO DYDŽIŲ UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ, 2017–2018 MOKSLO METAMS, LENTELĖ

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „LIEPSNELĖ“ BŪRELIŲ PROGRAMŲ, KODŲ, ATLYGINIMO DYDŽIŲ UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ, 2017–2018 MOKSLO METAMS, LENTELĖ

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „SAULUTĖ“ BŪRELIŲ PROGRAMŲ, KODŲ, ATLYGINIMO DYDŽIŲ UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ, 2017–2018 MOKSLO METAMS, LENTELĖ

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „ŠVYTURYS“ BŪRELIŲ PROGRAMŲ, KODŲ, ATLYGINIMO DYDŽIŲ UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ, 2017–2018 MOKSLO METAMS, LENTELĖ

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „ŽELMENĖLIS“ BŪRELIŲ PROGRAMŲ, KODŲ, ATLYGINIMO DYDŽIŲ UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ, 2017–2018 MOKSLO METAMS, LENTELĖ

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „ŽUVĖDRA“ BŪRELIŲ PROGRAMŲ, KODŲ, ATLYGINIMO DYDŽIŲ UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ, 2017–2018 MOKSLO METAMS, LENTELĖ