Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. birželio 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų ataskaita 2013 m. IV ketvirtis

Biudžeto išlaidų ataskaita 2013 m. III ketvirtis

Biudžeto išlaidų ataskaita 2013 m. II ketvirtis

Biudžeto išlaidų ataskaita 2013 I ketvirtis