Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programos finansuoti, 2020 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2020 m. III ketvirtį

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2020 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita

Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2020 m. birželio 30 d. pusmetinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmato vykdymo 2020 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2020 m. II ketvirtį

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitu lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2020 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2020 m. I ketvirtį

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų, skiriamų programoms finansuoti, 2019 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita

Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2019 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2019 metų IV ketvirtį

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2019 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. birželio 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų ataskaita 2013 m. IV ketvirtis

Biudžeto išlaidų ataskaita 2013 m. III ketvirtis

Biudžeto išlaidų ataskaita 2013 m. II ketvirtis

Biudžeto išlaidų ataskaita 2013 I ketvirtis