Užgavėnės klube „Liepsnelė“

Su linksmais žaidimais ir skaniais blynais išlydėjome senutę Žiemą.