„Tautinukų Kalėdos“

Klubo „Draugystė“ šokio kolektyvas „Tautinukai“ šauniai, linksmai pasitinka Kalėdas Senelio rezidencijoje. Prie vaišių stalo rašėm vieni kitiems sveikinimus, linkėjimus, šokom, žaidėm ir daug juokėmės. Buvo šilta ir smagu!