Komisijos ir darbo grupės

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO TARYBA

Pirmininkė– Vaida Valinskienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro skyriaus vedėja;

Pirmininko pavaduotoja – Jolanta Baipšienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro skyriaus vedėja;

Tėvų atstovai:

Eglė Sabonienė, klubas „Draugystė“;

Reda Jakovleva, klubas „Liepsnelė;

Aina Kuzmarskytė – Juknienė, klubas „Saulutė“;

Daiva Orabej, klubas „Švyturys“;

Rasa Svirkienė, klubas „Želmenėlis;

Jurgita Eglinskė, klubas „Žuvėdra“.

Mokinių  atstovai:

Evelina Sabonytė, klubo „Draugystė“ teatro būrelio „Teatriukas A“ mokinys;

Emilis Jazbutis, klubo „Liepsnelė” gitaros būrelio mokinys;

Rugilė Skaisgirytė, klubo „Saulutė” šiuolaikinio šokio būrelio „Jazz up“ mokinė;

Kamilė Končiūtė, klubo „Švyturys” gitaros būrelio „Allegro“ mokinė;

Dovilė Buškutė, klubo „Želmenėlis” šokio būrelio „Atedo“ mokinė;

Augustė Kaunaitė, klubo „Žuvėdra“ šokio būrelio „Rio“ mokinė;

Mokytojų atstovai:

Egidijus Vaškelevičius, klubo „Draugystė“ neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytojas;

Jolanta Baipšienė, klubo „Liepsnelė“ skyriaus vedėja;

Rimvydas Kušlys, klubo „Saulutė“ neformaliojo vaikų švietimo (dailės) mokytojas;

Vilma Domarkienė, klubo „Švyturys“ neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja;

Vaida Valinskienė, klubo „Žuvėdra“ skyriaus vedėja.

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė – Jolanta Budrienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktorė

Sekretorė – Jovita Nicytė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro raštinės administratorė

Nariai: Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro neformaliojo vaikų švietimo mokytojai

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO METODINĖ TARYBA

Pirmininkė – Vilma Domarkienė, neformaliojo vaikų švietimo (šokio) mokytoja metodininkė;

Sekretorius – Andreanas Chariutinas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

Nariai:

Emilija Raukienė – neformaliojo vaikų švietimo (muzikos) mokytoja, muzikos mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Odeta Tkačenko – neformaliojo vaikų švietimo (šokio) mokytoja, šokio mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Jurgita Lukminienė – neformaliojo vaikų švietimo (dailės, keramikos) mokytoja, dailės mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Birutė Mažonienė – neformaliojo vaikų švietimo (teatro) mokytoja, užsienio kalbų ir teatro metodinės grupės pirmininkė.

KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS:

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS)  ATESTACIJOS KOMISIJA

Komisijos pirmininkas: Andreanas Chariutinas – Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

Komisijos nariai:

Sigita Muravjova – Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė;

Vilma Domarkienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro neformaliojo vaikų švietimo  (šokio) mokytoja metodininkė, įstaigos tarybos atstovė;

Dalia Mačiulienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro skyriaus vedėja, Mokytojų tarybos atstovė;

Jelena Michno, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro neformaliojo vaikų švietimo (dailės) vyresnioji mokytoja, Mokytojų tarybos atstovė;

Birutė Mažonienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro neformaliojo vaikų švietimo (teatro) vyresnioji mokytoja,  Mokytojų tarybos atstovė;

Vaida Valinskienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro skyriaus vedėja, įstaigos tarybos atstovė.

GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA

Pirmininkas – Sigita Jonušienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams;

Sekretorė – Augustina Norvilė, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja;

Nariai:

Dalia Mačiulienė, skyriaus vedėja;

Vilma Ramelytė, neformaliojo vaikų švietimo (teatro) mokytoja;

Jovita Nicytė, duomenų bazės specialistė. 

SUPAPRASTINTŲ MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIAI

Nariai:

Andreanas Chariutinas –  Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktoriaus pavaduotojas;

Sigita Jonušienė – Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems klausimams;

Jolanta Baipšienė – Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Liepsnelė“ skyriaus vedėja;

Dalia Mačiulienė – Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Draugystė“ skyriaus vedėja;

Modesta Vainorienė – Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Saulutė“ skyriaus vedėja;

Vida Veklenko – Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Švyturys“ skyriaus vedėja;

Vaida Valinskienė – Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Žuvėdra“ skyriaus vedėja.

NUOLATINĖ KOMISIJA ILGALAIKIO MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO, TRUMPALAIKIO TURTO BEI ATSARGŲ NURAŠYMUI

Pirmininkas – Andreanas Chariutinas, direktoriaus pavaduotojas;

Nariai:

Jovita Nicytė – raštinės administratorė;

Birutė Kavaliauskienė – specialistė.

DARBO GRUPĖ INTERNETINĖS SVETAINĖS TVARKYMUI

Pirmininkas – Andreanas Chariutinas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

Nariai:

Augustina Norvilė, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja, neformaliojo vaikų švietimo (šokio) mokytoja;

Gintarė Damanskytė, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja, neformaliojo vaikų švietimo (prancūzų kalbos) mokytoja;

Egidijus Vaškelevičius, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytojas;

Justina Kairienė, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja;

Dalia Mačiulienė, skyriaus vedėja;

Jolanta Baipšienė, skyriaus vedėja;

Modesta Vainorienė, skyriaus vedėja;

Vida Veklenko, skyriaus vedėja;

Vaida Valinskienė, skyriaus vedėja;

Sigita Jonušienė, pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams;

Birutė Kavaliauskienė, dokumentų koordinavimo specialistė;

Jovita Nicytė, raštinės administratorė.