Komisijos ir darbo grupės

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO TARYBA

Pirmininkas– Andreanas  Chariutinas, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

Pirmininko pavaduotoja – Vilma Granickienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Žuvėdra” neformaliojo vaikų švietimo (teatro) mokytoja

Tėvų atstovai:

Asta Tautvydienė, klubas „Draugystė“;

Reda Jakovleva, klubas „Liepsnelė;

Toma Šiaudvytienė, klubas „Saulutė“;

Neringa Usytė – Benetienė, klubas „Švyturys“;

Natalja Bukolova, klubas „Želmenėlis;

Jurgita Eglinskė, klubas „Žuvėdra“.

Mokinių  atstovai:

Artur Šešel, klubo „Draugystė gitaros būrelio ugdytinis;

Emilis Jazbutis, klubo „Liepsnelė” gitaros būrelio ugdytinis;

Rugilė Skaisgirytė, klubo „Saulutė” šiuolaikinio šokio būrelio „Jazz up“ ugdytinė;

Jonas Stankus, klubo „Švyturys” gitaros būrelio ugdytinis;

Goda Smilgytė, klubo „Želmenėlis” šokio būrelio „Atedo“ ugdytinė;

Domantas Kutkaitis, klubo „Žuvėdra“ muzikavimo technologijų būrelio „Mūzų menė“ ugdytinis.

Mokytojų atstovai:

Dalia Mačiulienė, metodinio darbo vadovė;

Jolanta Baipšienė, metodinio darbo vadovė

Rimvydas Kušlys, neformaliojo vaikų švietimo (dailės) mokytojas;

Vida Veklenko, metodinio darbo vadovė;

Olga Solopova, metodinio darbo vadovė;

Giedrė Lukienė, neformaliojo vaikų švietimo (vokalo) mokytoja.

 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė – Jolanta Budrienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktorė

Sekretorė – Inga Baltuonytė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro raštinės vedėja

Nariai: Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro neformaliojo vaikų švietimo mokytojai

 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO METODINĖ TARYBA

Pirmininkė – Vaida Valinskienė, neformaliojo vaikų švietimo (muzikos) mokytoja metodininkė

Sekretorius – Andreanas Chariutinas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Nariai:

Emilija Raukienė – neformaliojo vaikų švietimo (muzikos) mokytoja, muzikos mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Rasa Medutienė – neformaliojo vaikų švietimo (informacinių technologijų) vyr. mokytoja, mokytojų metodinės grupės „Mozaika“ pirmininkė

Inga Kuznecova – Beleškienė – neformaliojo vaikų švietimo (šokio) mokytoja, šokio mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Jurgita Lukminienė – neformaliojo vaikų švietimo (dailės, keramikos) mokytoja, dailės mokytojų metodinės grupės pirmininkė

 

KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS:

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS)  ATESTACIJOS KOMISIJA

Komisijos pirmininkas: Andreanas Chariutinas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojas metodininkas, įstaigos tarybos atstovas;

Komisijos nariai:

Paulius Barzinskis, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytojas, neformaliojo vaikų švietimo (muzikos) mokytojas metodininkas, įstaigos tarybos atstovas;

Rasa Medutienė – neformaliojo vaikų švietimo (informacinių technologijų) vyr. mokytoja, įstaigos mokytojų tarybos atstovė;

Jelena Michno – neformaliojo vaikų švietimo (dailės) vyr. mokytoja, įstaigos mokytojų tarybos atstovė;

Inga Palaitienė – neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja, neformaliojo vaikų švietimo (šokio) mokytoja metodininkė, įstaigos mokytojų tarybos atstovė;

Vaida Valinskienė – neformaliojo vaikų švietimo (muzikos) mokytoja metodininkė, metodinės tarybos pirmininkė, įstaigos mokytojų tarybos atstovė;

Sigita Muravjova – Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento švietimo skyriaus Ugdymo ir kokybės kaitos poskyrio vyr. specialistė, steigėjo atstovė.

 

GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA

Pirmininkas – Andreanas Chariutinas, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktoriaus pavaduotojas

Sekretorė – Modesta Vainorienė – metodinio darbo vadovė

Nariai:

Jolanta Baipšienė – metodinio darbo vadovė

Vaida Valinskienė – neformaliojo vaikų švietimo (muzikos) mokytoja, metodinės tarybos pirmininkė

Inga Kuznecova – Beleškienė – neformaliojo vaikų švietimo (šokio) mokytoja

 

SUPAPRASTINTŲ MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIAI

Nariai:

Andreanas Chariutinas –  Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktoriaus pavaduotojas

Sigita Jonušienė – Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems klausimams

Jolanta Baipšienė – Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Liepsnelė“ metodinio darbo vadovė

Dalia Mačiulienė – Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Draugystė“ metodinio darbo vadovė

Modesta Vainorienė – Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Saulutė“ metodinio darbo vadovė

Vida Veklenko – Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Švyturys“ metodinio darbo vadovė

Olga Solopova – Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Želmenėlis“ metodinio darbo vadovė

Indrė Micienė – Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Žuvėdra“ metodinio darbo vadovė

 

NUOLATINĖ KOMISIJA ILGALAIKIO MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO, TRUMPALAIKIO TURTO BEI ATSARGŲ NURAŠYMUI

Pirmininkas – Andreanas Chariutinas, direktoriaus pavaduotojas

Nariai:

Lina Kleinaitė – raštinės vedėja;

Birutė Kavaliauskienė – specialistė.

 

DARBO GRUPĖ INTERNETINĖS SVETAINĖS TVARKYMUI

Pirmininkė – Jolanta Budrienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktorė

Nariai:

Andreanas Chariutinas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

Inga Palaitienė, neformaliojo vaikų švietimo (šokio) mokytoja, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja

Ramunė Sinkevičienė, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja

Paulius Barzinskis, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytojas

Vilma Domarkienė, neformaliojo vaikų švietimo (šokio) mokytoja, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja

Edita Grikšaitė, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja

Justina Vaikšnoraitė, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja

Dalia Mačiulienė, metodinio darbo vadovė

Jolanta Baipšienė, metodinio darbo vadovė

Modesta Vainorienė, metodinio darbo vadovė

Olga Solopova, metodinio darbo vadovė

Indrė Micienė, metodinio darbo vadovė

Gediminas Jonauskas, neformaliojo vaikų švietimo (informacinių technologijų) mokytojas