Komisijos ir darbo grupės

SAVIVALDA

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO TARYBA

Pirmininkė– Vaida Valinskienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro skyriaus vedėja;

Pirmininko pavaduotoja – Jolanta Baipšienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro skyriaus vedėja;

Tėvų atstovai:

Regina Žeižytė-Triušienė, klubas „Draugystė“;

Reda Jakovleva, klubas „Liepsnelė;

Rasa Romerytė – Šereikienė, klubas „Saulutė“;

Lina Pansevičienė, klubas „Švyturys“;

Natalija Dobravalskienė, klubas „Želmenėlis;

Milda Maslauskienė, klubas „Žuvėdra“.

Mokinių  atstovai:

Paula Žeižytė, klubas „Draugystė“;

Emerita Ramonaitė, klubas „Liepsnelė”;

Erika Krikštanavičiūtė, klubas „Saulutė”;

Rimantė Pansevičiūtė, klubas „Švyturys”;

Kamilė Kažytė, klubas „Želmenėlis”;

Neda Mkrtčian, klubas „Žuvėdra“;

Mokytojų atstovai:

Olga Jurėnė, klubo „Draugystė“ neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja;

Jolanta Baipšienė, klubo „Liepsnelė“ skyriaus vedėja;

Rasa Varanauskienė, klubo „Saulutė“ neformaliojo vaikų švietimo (dailės) mokytojas;

Agnė Zabrynė, klubo „Švyturys“, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja;

Virginija Palubinskytė, klubo „Želmenėlis“ neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja;

Vaida Valinskienė, klubo „Žuvėdra“ skyriaus vedėja.

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė – Jolanta Budrienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktorė

Sekretorė – Renata Kapočienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro duomenų bazės specialistė

Nariai: Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro neformaliojo vaikų švietimo mokytojai

KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS)  ATESTACIJOS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Jolanta Budrienė, direktorė;

Komisijos nariai:

Emilija Raukienė, neformaliojo vaikų švietimo  (muzikos) vyresnioji mokytoja, Mokytojų tarybos atstovė;

Vaida Valinskienė, skyriaus vesėja, Įstaigos tarybos atstovė;

Dalia Mačiulienė,  skyriaus vedėja, Mokytojų tarybos atstovė;

Violeta Kukienė,  neformaliojo vaikų švietimo (dailės) mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;

Birutė Mažonienė, neformaliojo vaikų švietimo (teatro) vyresnioji mokytoja,  Mokytojų tarybos atstovė;

Sigita Muravjova, Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė.

GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA

Pirmininkė – Sigita Jonušienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams;

Sekretorė – Augustina Norvilė, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja;

Nariai:

Dalia Mačiulienė, skyriaus vedėja;

Vilma Ramelytė, neformaliojo vaikų švietimo (teatro) mokytoja;

Jurgita Lukminienė, neformaliojo vaikų švietimo (keramikos, dekoratyvinės plastikos) mokytoja. 

NUOLATINĖ KOMISIJA ILGALAIKIO MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO, TRUMPALAIKIO TURTO BEI ATSARGŲ NURAŠYMUI

Pirmininkė – Jelena Michno, neformaliojo vaikų švietimo (dailės)mokytoja;

Nariai:

Birutė Kavaliauskienė, dokumentų koordinavimo specialistė;

Birutė Petraitienė – neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja, neformaliojo vaikų švietimo (turizmo) mokytoja.