Komisijos ir darbo grupės

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO TARYBA

Pirmininkas– Andreanas  Chariutinas, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

Pirmininko pavaduotoja – Vilma Granickienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Žuvėdra” neformaliojo vaikų švietimo (teatro) mokytoja

Tėvų atstovai:

Asta Tautvydienė, klubas „Draugystė“;

Reda Jakovleva, klubas „Liepsnelė;

Toma Šiaudvytienė, klubas „Saulutė“;

Neringa Usytė – Benetienė, klubas „Švyturys“;

Natalja Bukolova, klubas „Želmenėlis;

Jurgita Eglinskė, klubas „Žuvėdra“.

Mokinių  atstovai:

Artur Šešel, klubo „Draugystė gitaros būrelio ugdytinis;

Emilis Jazbutis, klubo „Liepsnelė” gitaros būrelio ugdytinis;

Rugilė Skaisgirytė, klubo „Saulutė” šiuolaikinio šokio būrelio „Jazz up“ ugdytinė;

Jonas Stankus, klubo „Švyturys” gitaros būrelio ugdytinis;

Goda Smilgytė, klubo „Želmenėlis” šokio būrelio „Atedo“ ugdytinė;

Domantas Kutkaitis, klubo „Žuvėdra“ muzikavimo technologijų būrelio „Mūzų menė“ ugdytinis.

Mokytojų atstovai:

Dalia Mačiulienė, metodinio darbo vadovė;

Jolanta Baipšienė, metodinio darbo vadovė

Rimvydas Kušlys, neformaliojo vaikų švietimo (dailės) mokytojas;

Vida Veklenko, metodinio darbo vadovė;

Olga Solopova, metodinio darbo vadovė;

Giedrė Lukienė, neformaliojo vaikų švietimo (vokalo) mokytoja.

 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė – Jolanta Budrienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktorė

Sekretorė – Inga Baltuonytė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro raštinės vedėja

Nariai: Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro neformaliojo vaikų švietimo mokytojai

 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO METODINĖ TARYBA

Pirmininkė – Vaida Valinskienė, neformaliojo vaikų švietimo (muzikos) mokytoja metodininkė

Sekretorius – Andreanas Chariutinas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Nariai:

Emilija Raukienė – neformaliojo vaikų švietimo (muzikos) mokytoja, muzikos mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Rasa Medutienė – neformaliojo vaikų švietimo (informacinių technologijų) vyr. mokytoja, mokytojų metodinės grupės „Mozaika“ pirmininkė

Inga Kuznecova – Beleškienė – neformaliojo vaikų švietimo (šokio) mokytoja, šokio mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Jurgita Lukminienė – neformaliojo vaikų švietimo (dailės, keramikos) mokytoja, dailės mokytojų metodinės grupės pirmininkė

 

KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS:

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS)  ATESTACIJOS KOMISIJA

Komisijos pirmininkas: Andreanas Chariutinas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojas metodininkas, įstaigos tarybos atstovas;

Komisijos nariai:

Paulius Barzinskis, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytojas, neformaliojo vaikų švietimo (muzikos) mokytojas metodininkas, įstaigos tarybos atstovas;

Rasa Medutienė – neformaliojo vaikų švietimo (informacinių technologijų) vyr. mokytoja, įstaigos mokytojų tarybos atstovė;

Jelena Michno – neformaliojo vaikų švietimo (dailės) vyr. mokytoja, įstaigos mokytojų tarybos atstovė;

Inga Palaitienė – neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja, neformaliojo vaikų švietimo (šokio) mokytoja metodininkė, įstaigos mokytojų tarybos atstovė;

Vaida Valinskienė – neformaliojo vaikų švietimo (muzikos) mokytoja metodininkė, metodinės tarybos pirmininkė, įstaigos mokytojų tarybos atstovė;

Sigita Muravjova – Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento švietimo skyriaus Ugdymo ir kokybės kaitos poskyrio vyr. specialistė, steigėjo atstovė.

 

GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA

Pirmininkas – Andreanas Chariutinas, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktoriaus pavaduotojas

Sekretorė – Modesta Vainorienė – metodinio darbo vadovė

Nariai:

Jolanta Baipšienė – metodinio darbo vadovė

Vaida Valinskienė – metodinio darbo vadovė

Inga Kuznecova – Beleškienė – neformaliojo vaikų švietimo (šokio) mokytoja

 

SUPAPRASTINTŲ MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIAI

Nariai:

Andreanas Chariutinas –  Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktoriaus pavaduotojas

Sigita Jonušienė – Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems klausimams

Jolanta Baipšienė – Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Liepsnelė“ metodinio darbo vadovė

Dalia Mačiulienė – Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Draugystė“ metodinio darbo vadovė

Modesta Vainorienė – Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Saulutė“ metodinio darbo vadovė

Vida Veklenko – Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Švyturys“ metodinio darbo vadovė

Olga Solopova – Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Želmenėlis“ metodinio darbo vadovė

Indrė Micienė – Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Žuvėdra“ metodinio darbo vadovė

 

NUOLATINĖ KOMISIJA ILGALAIKIO MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO, TRUMPALAIKIO TURTO BEI ATSARGŲ NURAŠYMUI

Pirmininkas – Andreanas Chariutinas, direktoriaus pavaduotojas

Nariai:

Lina Kleinaitė – raštinės vedėja;

Birutė Kavaliauskienė – specialistė.

 

DARBO GRUPĖ INTERNETINĖS SVETAINĖS TVARKYMUI

Pirmininkė – Jolanta Budrienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktorė

Nariai:

Andreanas Chariutinas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

Inga Palaitienė, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja;

Augustina Tijūnėlytė, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja;

Paulius Barzinskis, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytojas;

Vilma Domarkienė, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja;

Edita Grikšaitė, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja;

Justina Vaikšnoraitė, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja;

Dalia Mačiulienė, metodinio darbo vadovė;

Jolanta Baipšienė, metodinio darbo vadovė;

Modesta Vainorienė, metodinio darbo vadovė;

Vida Veklenko, metodinio darbo vadovė;

Olga Solopova, metodinio darbo vadovė;

Indrė Micienė, metodinio darbo vadovė;

Sigita Jonušienė, pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams;

Birutė Kavaliauskienė, specialistė;

Lina Kleinaitė, raštinės vedėja.