Darbuotojai

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO PEDAGOGŲ VARDINIS SĄRAŠAS 2017–2018 M. M.
Eil. Nr. Pavardė, vardas Užimamos pareigos (dėstomas dalykas) Kvalifikacinė kategorija
1 2 3 4
1. Baipšienė Jolanta Metodinio darbo vadovė vyr. mokytoja, 2009 m.
2. Barzinskis Paulius NVŠ* renginių organizavimo ir muzikos mokytojas mokytojas, mokytojas metodininkas,   2014 m.
3. Belovas Vladimiras NVŠ* (grafinio dizaino) mokytojas vyr. mokytojas, 2009 m.
4. Bocman Alina NVŠ* (sveikatingumo akademijos)  mokytoja mokytoja
5. Bučys Arnoldas NVŠ* (informacinių technologijų)  mokytojas mokytojas metodininkas, 2000 m.
6. Budrienė Jolanta Direktorė mokytoja ekspertė, 2006 m. I vadybinė kategorija, 2010 m.
7. Chariutinas Andreanas Direktoriaus pavaduotojas ugdymui mokytojas metodininkas, 1997 m. I vadybinė kategorija 2010 m.
8. Dargužis Artūras NVŠ* (perkusijos) mokytojas mokytojas
9. Damanskytė Gintarė NVŠ* (prancūzų kalbos ir lėlių teatro)  mokytoja be kvalifikacinės kategorijos
10. Domarkienė Vilma NVŠ* renginių organizavimo ir (šokio) mokytoja mokytoja, mokytoja metodininkė, 2010 m.
11. Galuščak Viktoras NVŠ* (šachmatų)  mokytojas be kvalifikacinės kategorijos
12. Gegieckienė Laimutė NVŠ* (ekonomikos)  mokytoja mokytoja ekspertė, 2010 m.
13. Granickienė Vilma NVŠ* (dramos) mokytoja be kvalifikacinės kategorijos
14. Grikšaitė Edita NVŠ* renginių organizavimo mokytoja mokytoja
15. Grotuzienė Svetlana NVŠ* (floristikos)  mokytoja be kvalifikacinės kategorijos
16. Gudelytė Kristina NVŠ* (šokio) mokytoja mokytoja
17. Jankevičiūtė Rūta NVŠ* renginių organizavimo ir (lėlių teatro) mokytoja be kvalifikacinės kategorijos
18. Jonaitienė Rasa NVŠ* (kulinarijos)  mokytoja mokytoja metodininkė, 2009 m.
19. Jurėnas Tadas NVŠ* (gitaros)  mokytojas vyr. mokytojas, 2009 m.
20. Kamarauskienė Olga NVŠ* (vokalo)  mokytoja mokytoja
21. Kemzūraitė-Žvykė Raminta NVŠ* (šokio)  mokytoja mokytoja
22. Klovienė Laima NVŠ* (lietuvių kalbos)  mokytoja vyr. mokytoja, 2010 m.
23. Kukienė Violeta NVŠ* (dailės, keramikos)  mokytoja mokytoja metodininkė, 2007 m.
24. Kulikauskis Vidūnas NVŠ* (fotografijos)  mokytojas mokytojas
25. Kuznecova-Beleškienė Inga NVŠ* (šokio) mokytoja mokytoja metodininkė, 2014 m.
26. Kušlys Rimvydas NVŠ* (dailės) mokytojas mokytojas metodininkas, 2000 m.
27. Lekstutienė Ingrida NVŠ* (anglų kalbos)  mokytoja vyr. mokytoja, 2005 m.
28. Lukminienė Jurgita NVŠ* (plastikos, keramikos)  mokytoja mokytoja
29. Lukienė Giedrė NVŠ* (vokalo) mokytoja mokytoja
30. Malūkaitė Živilė NVŠ* (keramikos)  mokytoja vyr. mokytoja, 2003 m.
31. Martynova Miglė (vaiko priežiūros atostogos) NVŠ* (teatro, grafinio dizaino)  mokytoja mokytoja, 2013 m.
32. Mačerinskienė Aurelija NVŠ* (dailės)  mokytoja mokytoja metodininkė, 2008 m.
33. Mačiulienė Dalia Metodinio darbo vadovė vyr. mokytoja, 2010 m.
34. Mažonienė Birutė NVŠ* (teatro) mokytoja vyr. mokytoja, 2011 m.
35. Medutienė Rasa NVŠ* (informacinių tecnologijų)  mokytoja vyr. mokytoja, 2011 m.
36. Meškinytė Danutė NVŠ* (reklamos dizaino) mokytoja mokytoja metodininkė, 2015 m.
37. Michno Jelena NVŠ* (dailės)  mokytoja vyr. mokytoja, 2006 m.
38. Miliauskienė Valerija NVŠ* (šokio)  mokytoja mokytoja metodininkė, 2000 m.
39. Momkus Donatas NVŠ* (gitaros)  mokytojas mokytojas
40. Morozova Alisa (vaiko priežiūros atostogos) NVŠ* (vokalo) mokytoja vyr. mokytoja 2015 m.
41. Navickienė Jolita NVŠ* (anglų kalbos) mokytoja vyr. mokytoja, 2010 m.
42. Osipkova Jelena NVŠ* (anglų kalbos)  mokytoja mokytoja
43. Ostrenkova Erika NVŠ* (vokalo) mokytoja mokytoja
44. Palaitienė Inga NVŠ* (šokio) mokytoja mokytoja metodininkė, 2011 m.
45. Petrošienė Vilma (vaiko priežiūros atostogos) NVŠ* (šokio)  mokytoja mokytoja, 2009 m.
46. Rackevičius Saulius NVŠ* (šachmatų)  mokytoja mokytojas
47. Raudytė Gabrielė NVŠ* (šokio)  mokytoja be kvalifikacinės kategorijos
48. Raukienė Emilija NVŠ* (vokalo)  mokytoja mokytoja
49. Ruzveltienė Kristina NVŠ* (muzikos)  mokytoja mokytoja
50. Sedleckas Artūras NVŠ* (muzikos)  mokytojas mokytojas
51. Sinkevičienė Ramunė NVŠ* (dailųjų amatų) mokytoja mokytoja metodininkė, 2006 m.
52. Solopova Olga Metodinio darbo vadovė vyr. mokytoja, 2010 m.
53. Sukackienė Ineta (vaiko priežiūros atostogos) NVŠ* (floristikos)  mokytoja mokytoja
54. Šiaučiulis Saulius Koncertmeisteris be kvalifikacinės kategorijos
55. Tijūnėlytė Augustina NVŠ* renginių organizavimo ir (mados ir šokio)  mokytoja be kvalifikacinės kategorijos
56. Tkačenko Odeta NVŠ* (šokio)  mokytoja vyr. mokytoja, 2013 m.
57. Uporova Tatjana NVŠ* (kūrybinio dizaino ir keramikos)  mokytoja mokytoja
58. Valinskienė Vaida NVŠ* (muzikos)  mokytoja, metodinio darbo vadovė mokytoja metodininkė, 2010 m.
59. Vaikšnoraitė Justina NVŠ* renginių organizavimo mokytoja be kvalifikacinės kategorijos
60. Vainorienė Modesta Metodinio darbo vadovė mokytoja, 2014 m.
61. Vaitilavičienė Vaida NVŠ* (dramos) mokytoja vyr. mokytoja, 2015 m.
62. Vaitkutė Lina NVŠ* (šokio)  mokytoja be kvalifikacinės kategorijos
63. Valaitis Andrius Jonas NVŠ* (šachmatų)  mokytojas mokytojas
64. Vaškelevičius Egidijus NVŠ* renginių organizavimo mokytojas be kvalifikacinės kategorijos
65. Vičiutė Giedrė NVŠ* (keramikos)  mokytojas mokytoja
66. Veklenko Vida Metodinio darbo vadovė mokytoja metodininkė, 2003 m.
67. Zacharevičienė Vaida NVŠ* (šokio) mokytoja vyr. mokytoja 2009 m.
68. Žmijauskas Robertas NVŠ* (informacinių technologijų) mokytojas vyr. mokytojas, 2012 m.
69. Žvingilaitė Deimantė NVŠ* (šokio) mokytoja be kvalifikacinės kategorijos
NVŠ* – neformaliojo vaikų švietimo

 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS 2017–2018 M. M.
Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigybės pavadinimas Išsilavinimas
1 2 3 4
1. Jogaudas Vaclovas Darbininkas spec. vidurinis
2. Jonauskas Stasys Darbininkas aukštasis
3. Jonušienė Sigita Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams aukštasis
4. Juočienė Gražina Valytoja vidurinis
5. Lomsargienė Jolanta Valytoja vidurinis
6. Kavaliauskienė Birutė Dokumentų koordinavimo specialistė aukštesnysis
7. Kleinaitė Lina Raštinės administratorė aukštesnysis
8. Marcinkevičienė Kristina Budėtoja aukštasis
9. Mažrimaitė Lina Duomenų bazės specialistė aukštasis
10. Michailova Dalia Valytoja vidurinis
11. Mozgova Liudmila Valytoja vidurinis
12. Olcvikienė Asta Valytoja aukštesnysis
13. Stanaitis Vytautas Darbininkas vidurinis
14. Urbikas Laimonas Garso operatorius aukštasis
15. Valaitis Rokas Grafikos dizaineris aukštasis
16. Žalkauskienė Dalė Valytoja vidurinis
17. Žvinklienė Irutė Valytoja aukštesnysis

Parengė

Raštinės administratorė

Lina Kleinaitė

2017-09-29