Darbuotojai

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO PEDAGOGŲ VARDINIS SĄRAŠAS 2016-2017 M. M.
Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigybė Dėstomas dalykas Kvalifikacijos kategorija (pedagoginė, vadybinė)
1. Baipšienė Jolanta Metodinio darbo vadovė - vyr. mokytoja
2. Barzinskis Paulius Neformaliojo švietimo renginių organizavimo  ir neformaliojo vaikų švietimo mokytojas Renginių organizavimas, muzika mokytojas
3. Belovas Viktoras Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas Grafinis dizainas vyr. mokytojas
4. Bocman Alina Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Sveikatingumo akademija mokytoja
5. Budrienė Jolanta Direktorė - mokytoja ekspertė, I vadybinė kategorija
6. Chariutinas Andreanas Direktoriaus pavaduotojas ugdymui - mokytojas metodininkas, I vadybinė kategorija
7. Dargužis Artūras Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas Perkusija mokytojas
8. Domarkienė Vilma Neformaliojo švietimo renginių organizavimo ir neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Renginių organizavimas, šokis mokytoja
9. Dzimidienė Nina Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Gitara vyr. mokytoja
10. Eimutienė Vilma Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Anglų kalba mokytoja
11. Filičeva Marina Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Kūrybinis dizainas mokytoja metodininkė
12. Galuščak Viktoras Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas Šachmatai be kvalifikacinės kategorijos
13. Gegieckienė Laimutė Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Ekonomika mokytoja ekspertė
14. Granickienė Vilma Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Drama be kvalifikacinės kategorijos
15. Grikšaitė Edita Neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja Renginių organizavimas mokytoja
16. Gudelytė Kristina Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Šokis mokytoja
17. Jonaitienė Rasa Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Kulinarija mokytoja metodininkė
18. Juodytė Viktorija Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Anglų kalba be kvalifikacinės kategorijos
19. Jurėnas Tadas Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas Gitara vyr. mokytojas
20. Kamarauskienė Olga Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Vokalas mokytoja
21. Kemzūraitė Raminta Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Šokis mokytoja
22. Klovienė Laima Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Lietuvių kalba vyr. mokytoja
23. Kukienė Violeta Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Dailė, keramika mokytoja metodininkė
24. Kulikauskis Vidūnas Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas Fotografija mokytojas
25. Kušlys Rimvydas Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas Dailė mokytojas metodininkas
26. Kuznecova-Beleškienė Inga Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Šokis mokytoja metodininkė
27. Lekstutienė Ingrida Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Anglų kalba vyr. mokytoja
28. Lenkauskienė Vaiga (vaiko priežiūros atostogose) Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Šokis mokytoja
29. Lukienė Giedrė Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Vokalas mokytoja
30. Lukminienė Jurgita Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Plastika, keramika mokytoja
31. Mačerinskienė Aurelija Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Dailė mokytoja metodininkė
32. Mačiulienė Dalia Metodinio darbo vadovė - vyr. mokytoja
33. Malūkaitė Živilė Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Keramika vyr. mokytoja
34. Martynova Miglė (vaiko priežiūros atostogos) Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Teatras, grafinis dizainas mokytoja
35. Mažonienė Birutė Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Teatras vyr. mokytoja
36. Medutienė Rasa Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Informacinės technologijos vyr. mokytoja
37. Meškinytė Danutė Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Reklamos dizainas mokytoja metodininkė
38. Michno Jelena Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Dailė vyr. mokytoja
39. Micienė Indrė Metodinio darbo vadovė - vyr. mokytoja
40. Miliauskienė Valerija Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Šokis mokytoja metodininkė
41. Miškinytė-Kučikienė Eglė Neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja Renginių organizavimas be kvalifikacinės kategorijos
42. Momkus Donatas Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas Gitara mokytojas
43. Morozova Alisa (vaiko priežiūros atostogos) Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Vokalas vyr. mokytoja
44. Norvaišienė Astra Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Kūno kultūra mokytoja metodininkė
45. Osipkova Jelena Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Anglų kalba mokytoja
46. Ostrenkova Erika Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Vokalas mokytoja
47. Palabinskaitė-Amosova Daiva (vaiko priežiūros atostogos) Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Anglų kalba mokytoja
48. Palaitienė Inga Neformaliojo švietimo renginių organizavimo  ir neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Renginių organizavimas, šokis mokytoja
49. Petrošienė Vilma (vaiko priežiūros atostogos) Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Šokis mokytoja
50. Raukienė Emilija Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Vokalas mokytoja
51. Sedleckas Artūras Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas Gitara mokytojas
52. Sinkevičienė Ramunė Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Dailieji amatai mokytoja
53. Solopova Olga Metodinio darbo vadovė - vyr. mokytoja
54. Sukackienė Ineta (nėštumo ir gimdymo atostogos) Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Floristika mokytoja
55. Šiaučiulis Saulius Koncertmeisteris Koncertmeisteris be kvalifikacinės kategorijos
56. Tijūnėlytė Augustina Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Mada, šokis mokytoja
57. Tkačenko Odeta (vaiko priežiūros atostogos) Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Šokis vyr. mokytoja
58. Udrėnienė Daiva Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Floristika mokytoja metodininkė
59. Vaikšnoraitė Justina Neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja Renginių organizavimas be kvalifikacinės kategorijos
60. Vainorienė Modesta Metodinio darbo vadovė - mokytoja
61. Vaitilavičienė Vaida Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Drama vyr. mokytoja
62. Vaitkutė Lina Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Šokis mokytoja
63. Valaitis Andrius Jonas Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas Šachmatai mokytojas
64. Valinskienė Vaida Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Vokalas mokytoja metodininkė
65. Veklenko Vida Metodinio darbo vadovė - mokytoja metodininkė
66. Zacharevičienė Vaida Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Šokis vyr. mokytoja
67. Žmijauskas Robertas Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas Informacinės technologijos vyr. mokytojas
68. Žvingilaitė Deimantė Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Šokis be kvalifikacinės kategorijos

 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS 2016-2017 M. M.
Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigybės pavadinimas Išsilavinimas
1. Jogaudas Vaclovas Darbininkas spec. vidurinis
2. Jonauskas Stasys Darbininkas aukštasis
3. Jonušienė Sigita Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams, specialistė aukštasis
4. Juočienė Gražina Valytoja vidurinis
5. Kavaliauskienė Birutė Specialistė aukštesnysis
6. Kleinaitė Lina Raštinės vedėja aukštesnysis
7. Lomsargienė Jolanta Valytoja, rūbininkė-budėtoja vidurinis
8. Michailova Dalia Valytoja, darbininkė vidurinis
9. Mozgova Liudmila Valytoja vidurinis
10. Nemeikienė Agicita Kiemsargė vidurinis
11. Olcvikienė Asta Valytoja aukštesnysis
12. Stanaitis Vytautas Darbininkas vidurinis
13. Urbikas Laimonas Garso priežiūros aparatūros specialistas aukštasis
14. Valaitis Rokas Kompiuterinės grafikos dizaineris aukštasis
15. Žalkauskienė Dalė Valytoja vidurinis
16. Žvinklienė Irutė Valytoja aukštesnysis

Parengė

Raštinės vėdėja

Lina Kleinaitė