Darbuotojai

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO PEDAGOGŲ VARDINIS SĄRAŠAS 2018–2019 M. M.
     
Eil. Nr. Pavardė, vardas Užimamos pareigos (dėstomas dalykas) Kvalifikacinė kategorija
1 2 3 4
1 Baipšienė Jolanta Skyriaus vedėja vyr. mokytoja, 2009 m.
2 Barauskienė Grieta NVŠ* (muzikos)  mokytoja be kvalifikacinės kategorijos
3 Belovas Vladimiras NVŠ* (informacinės technologijos) mokytojas vyr.mokytojas, 2009 m.
4 Bučys Arnoldas NVŠ* (informacinės technologijos, robotikos)  mokytojas mokytojas metodininkas, 2000 m.
5 Budrienė Jolanta Direktorė mokytoja ekspertė, 2006 m. I vadybinė kategorija, 2016 m.
6 Chariutinas Andreanas Direktoriaus pavaduotojas ugdymui mokytojas metodininkas, 1997 m. I vadybinė kategorija, 2016 m.
7 Damanskytė Gintarė NVŠ* renginių organizavimo ir (prancūzų kalbos) mokytoja be kvalifikacinės kategorijos
8 Dargužis Artūras NVŠ* (perkusijos) mokytojas mokytojas
9 Domarkienė Vilma NVŠ* (šokio) mokytoja mokytoja, mokytoja metodininkė, 2010 m.
10 Galuščak Viktoras NVŠ* (šachmatų)  mokytojas be kvalifikacinės kategorijos
11 Gedvilaitė Vilija NVŠ* renginių organizavimo mokytoja mokytoja
12 Gegieckienė Laimutė NVŠ* (ekonomikos)  mokytoja mokytoja ekspertė, 2010 m.
13 Grotuzienė Svetlana NVŠ* (floristikos)  mokytoja be kvalifikacinės kategorijos
14 Gudelytė Kristina NVŠ* (šokio) mokytoja mokytoja
15 Jašinskaitė Laima NVŠ* (matematikos ir robotikos) mokytoja mokytoja
16 Jonaitienė Rasa NVŠ* (technologijos)  mokytoja mokytoja metodininkė, 2009 m.
17 Jonaitis Klaudijus NVŠ* (šachmatų)  mokytojas be kvalifikacinės kategorijos
18 Jurėnas Tadas NVŠ* (muzikos)  mokytojas vyr. mokytojas, 2009 m.
19 Kairienė Justina NVŠ* renginių organizavimo mokytoja be kvalifikacinės kategorijos
20 Kamarauskienė Olga NVŠ* (muzikos)  mokytoja  mokytoja
21 Kemzūraitė-Žvykė Raminta NVŠ* (šokio)  mokytoja mokytoja
22 Kerdokienė Virgina NVŠ (anglų kalbos)  mokytoja mokytoja, metodininkė 2003 m.
23 Kukienė Violeta NVŠ* (dailės, keramikos)  mokytoja mokytoja metodininkė, 2007 m.
24 Kulikauskis Vidūnas NVŠ* (fotografijos)  mokytojas mokytojas
25 Kušlys Rimvydas NVŠ* (dailės) mokytojas mokytojas metodininkas
26 Kuznecova-Beleškienė Inga NVŠ* (šokio) mokytoja mokytoja metodininkė, 2000 m.
27 Kvekšaitė Dovilė NVŠ* (grafinio dizaino)  mokytoja be kvalifikacinės kategorijos
28 Lekstutienė Ingrida NVŠ* (anglų kalbos)  mokytoja mokytoja metodininkė, 2018 m.,  vyr. mokytoja, 2005 m.
29 Letukaitė Edita NVŠ* renginių organizavimo mokytoja be kvalifikacinės kategorijos
30 Lukminienė Jurgita NVŠ* (keramikos, dekoratyvinės plastikos) mokytoja vyr. mokytoja, 2017 m.
31 Mačerinskienė Aurelija NVŠ* (dailės)  mokytoja mokytoja metodininkė, 2008 m.
32 Mačiulienė Dalia Skyriaus vedėja vyr. mokytoja, 2010 m.
33 Malūkaitė Živilė NVŠ* (keramikos)  mokytoja vyr. mokytoja, 2003 m.
34 Martynova Miglė NVŠ* (teatro, grafinio dizaino)  mokytoja mokytoja, 2013 m.
35 Mažonienė Birutė NVŠ* (teatro) mokytoja vyr. mokytoja, 2011 m.
36 Michno Jelena NVŠ* (dailės)  mokytoja vyr. mokytoja, 2012 m.
37 Miliauskienė Valerija NVŠ* (šokio)  mokytoja mokytoja metodininkė, 2000 m.
38 Momkus Donatas NVŠ* (muzikos)  mokytojas mokytojas
39 Morozova Alisa NVŠ* (muzikos) mokytoja vyr. mokytoja 2015 m.
40 Nagrodskytė Ilona NVŠ* (teatro ir kino) mokytoja vyresniosios mokytojos 2009 m.
41 Norvilė Augustina NVŠ* renginių organizavimo ir (mados ir šokio)  mokytoja be kvalifikacinės kategorijos
42 Osipkova Jelena NVŠ* (anglų kalbos)  mokytoja mokytoja
43 Ostrenkova Erika NVŠ* (muzikos) mokytoja mokytoja
44 Palaitienė Inga NVŠ* (šokio) mokytoja mokytoja metodininkė, 2011 m.
45 Petraitienė Birutė NVŠ* (turizmo)  mokytoja kūno kultūros mokytoja, metodininkė 2004 m.
46 Radzevičienė Rimtautė NVŠ* (lėlių teatro)  mokytoja metodininkė 2011 m.
47 Ramelytė  Vilma NVŠ* (teatro) mokytoja be kvalifikacinės kategorijos
48 Raukienė Emilija NVŠ* (muzikos)  mokytoja mokytoja
49 Ruzveltienė Kristina NVŠ* (muzikos)  mokytoja mokytoja
50 Sinkevičienė Ramunė NVŠ* (dailiųjų amatų) mokytoja mokytoja metodininkė, 2006 m.
51 Sukackienė Ineta NVŠ* (floristikos)  mokytoja mokytoja
52 Šiaučiulis Saulius Koncertmeisteris be kvalifikacinės kategorijos
53 Tkačenko Odeta NVŠ* (šokio)  mokytoja vyr. mokytoja, 2013 m.
54 Vainorienė Modesta Skyriaus vedėja mokytoja, 2014 m.
55 Vaitilavičienė Vaida NVŠ* (teatro) mokytoja vyr. mokytoja, 2015 m.
56 Vaitkutė Lina NVŠ* (šokio)  mokytoja mokytoja
57 Valaitis Andrius Jonas NVŠ* (šachmatų)  mokytojas mokytojas
58 Valinskienė Vaida Skyriaus vedėja, NVŠ* (muzikos)  mokytoja mokytoja metodininkė, 2010 m.
59 Vaškelevičius Egidijus NVŠ* renginių organizavimo mokytojas be kvalifikacinės kategorijos
60 Veklenko Vida Skyriaus vedėja mokytoja metodininkė, 2003 m.
61 Vinskienė Vaida NVŠ* (anglų kalbos) mokytoja vyr. mokytojos 2015 m.
62 Zacharevičienė Vaida NVŠ* (šokio) mokytoja metodininkė 2017 m., vyr. mokytoja 2009 m.
63 Žvingilaitė Deimantė NVŠ* (šokio) mokytoja be kvalifikacinės kategorijos
________________________________________________________________________
KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS 2018–2019 M. M.
Eil. Nr. Pavardė, vardas Užimamos pareigos Išsilavinimas
1 2 3 4
1 Jogaudas Vaclovas Darbininkas spec. vidurinis
2 Jonauskas Stasys Darbininkas aukštasis
3 Jonušienė Sigita Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams aukštasis
4 Juočienė Gražina Valytoja vidurinis
5 Kavaliauskienė Birutė Dokumentų koordinavimo specialistė aukštesnysis
6 Kleinaitė Lina Raštinės administratorė aukštesnysis
7 Marcinkevičienė Kristina Budėtoja aukštasis
8 Michailova Dalia Valytoja vidurinis
9 Mozgova Liudmila Valytoja vidurinis
10 Narmontienė Genutė Valytoja vidurinis
11 Nicytė Jovita Duomenų bazės specialistė aukštasis
12 Olcvikienė Asta Valytoja aukštesnysis
13 Stanaitis Vytautas Darbininkas vidurinis
14 Urbikas Laimonas Garso operatorius aukštasis
15 Valaitis Rokas Grafikos dizaineris aukštasis
16 Žalkauskienė Dalė Valytoja vidurinis
17 Žvinklienė Irutė Valytoja aukštesnysis
________________________________________________________________________
Parengė
Raštinės administratorė
Lina Kleinaitė
2018-10-02