Darbuotojai

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO PEDAGOGŲ VARDINIS SĄRAŠAS 2019–2020 M. M.
Eil. Nr. Pavardė, vardas Užimamos pareigos (dėstomas dalykas) Kvalifikacinė kategorija
1 2 3 4
1 Baipšienė Jolanta Skyriaus vedėja vyr. mokytoja, 2009 m.
2 Balčiūnienė Simona NVŠ* (biologijos) mokytoja mokytoja, 2012
3 Barzinskis Paulius Skyriaus vedėjas mokytojas metodininkas, 2014
4 Bučys Arnoldas NVŠ* (informacinių technologijų) mokytojas mokytojas metodininkas, 2000 m.
5 Budrienė Jolanta Direktorė mokytoja ekspertė, 2006 m. I vadybinė kategorija, 2016 m.
6 Libonienė Gintarė NŠ* renginių organizavimo ir NVŠ *(prancūzų kalbos) mokytoja be kvalifikacinės kategorijos
7 Dargužis Artūras NVŠ* (perkusijos) mokytojas mokytojas
8 Domarkienė Vilma NVŠ* (šokio) mokytoja mokytoja, mokytoja metodininkė, 2010 m.
9 Drungilienė Indrė NVŠ* (kūno kultūros) mokytoja mokytoja
10 Galuščak Viktoras NVŠ* (šachmatų) mokytojas be kvalifikacinės kategorijos
11 Gegieckienė Laimutė NVŠ* (ekonomikos) mokytoja mokytoja ekspertė, 2010 m.
12 Gegieckaitė Gabrielė NVŠ* (kūno kultūros) mokytoja be kvalifikacinės kategorijos
13 Grotuzienė Svetlana NVŠ* (floristikos) mokytoja be kvalifikacinės kategorijos
14 Gudelytė Kristina NVŠ* (šokio) mokytoja mokytoja
15 Jankevičius Martynas NVŠ* (muzikos) mokytojas mokytojas
16 Jašinskaitė Laima NVŠ* (matematikos ir informacinių technologijų) mokytoja mokytoja
17 Jonaitienė Rasa NVŠ* (technologijų) mokytoja mokytoja metodininkė, 2009 m.
18 Jonaitis Klaudijus NVŠ* (šachmatų) mokytojas be kvalifikacinės kategorijos
19 Jonikaitė Loreta NVŠ* (anglų kalbos) mokytoja vyr. mokytoja, 2010 m.
20 Jurėnas Tadas NVŠ* (muzikos) mokytojas vyr. mokytojas, 2009 m.
21 Jurėnė Olga NVŠ* renginių organizavimo mokytoja be kvalifikacinės kategorijos
22 Kairienė Justina NVŠ* renginių organizavimo mokytoja vyr. mokytoja, 2019 m.
23 Kamarauskienė Olga NVŠ* (muzikos) mokytoja mokytoja
24 Kerdokienė Virgina NVŠ* (anglų kalbos) mokytoja mokytoja, metodininkė 2003 m.
25 Kinčiūtė Emilija NVŠ* (šokio) mokytoja be kvalifikacinės kategorijos
26 Kukienė Violeta NVŠ* (dailės, keramikos) mokytoja mokytoja metodininkė, 2007 m.
27 Kulikauskis Vidūnas NVŠ* (fotografijos) mokytojas mokytojas
28 Kušlys Rimvydas NVŠ* (dailės) mokytojas mokytojas metodininkas, 2000 m.
29 Kvekšaitė Dovilė NVŠ* (grafinio dizaino) mokytoja be kvalifikacinės kategorijos
30 Lekstutienė Ingrida NVŠ* (anglų kalbos) mokytoja mokytoja metodininkė, 2018 m.
31 Lukminienė Jurgita NVŠ* (keramikos, dekoratyvinės plastikos) mokytoja vyr. mokytoja, 2017 m.
32 Mačerinskienė Aurelija NVŠ* (dailės) mokytoja mokytoja metodininkė, 2008 m.
33 Mačiulienė Dalia Skyriaus vedėja vyr. mokytoja, 2010 m.
34 Malūkaitė Živilė NVŠ* (keramikos) mokytoja vyr. mokytoja, 2003 m.
35 Martynova Miglė NVŠ* (teatro) ir NŠ* renginių organizavimo mokytoja mokytoja, 2013 m.
36 Mažonienė Birutė NVŠ* (teatro) mokytoja vyr. mokytoja, 2011 m.
37 Michno Jelena NVŠ* (dailės) mokytoja vyr. mokytoja, 2012 m.
38 Miliauskienė Valerija NVŠ* (šokio) mokytoja mokytoja metodininkė, 2000 m.
39 Momkus Donatas NVŠ* (muzikos) mokytojas mokytojas
40 Norvilė Augustina NŠ* renginių organizavimo ir (šokio)   mokytoja be kvalifikacinės kategorijos
41 Osipkova Jelena NVŠ* (anglų kalbos) mokytoja mokytoja
42 Palaitienė Inga NVŠ* (šokio) mokytoja mokytoja metodininkė, 2011 m.
43 Palubinskytė Virginija NŠ* renginių organizavimo mokytoja be kvalifikacinės kategorijos
44 Petraitienė Birutė NVŠ* (turizmo) ir NŠ* renginių organizavimo mokytoja mokytoja metodininkė, 2004 m.
45 Petrikaitė Julija NVŠ* (muzikos) mokytoja mokytoja
46 Radzevičienė Rimtautė NVŠ* (lėlių teatro) mokytoja mokytoja metodininkė, 2011 m.
47 Ramelytė Vilma NVŠ* (teatro, sveikos gyvensenos) mokytoja be kvalifikacinės kategorijos
48 Raukienė Emilija NVŠ* (muzikos) mokytoja mokytoja
49 Ruzveltienė Kristina NVŠ* (muzikos) mokytoja mokytoja
50 Sinkevičienė Ramunė NVŠ* (dailiųjų amatų) mokytoja mokytoja metodininkė, 2006 m.
51 Strakšienė Aistė NVŠ* (muzikos) mokytoja vyr. mokytoja, 2008 m.
52 Sukackienė Ineta NVŠ* (floristikos) mokytoja mokytoja
53 Šiaučiulis Saulius Koncertmeisteris be kvalifikacinės kategorijos
54 Tkačenko Odeta NVŠ* (šokio) mokytoja vyr. mokytoja, 2013 m.
55 Vainorienė Modesta Skyriaus vedėja mokytoja, 2014 m.
56 Vaitilavičienė Vaida NVŠ* (teatro) mokytoja vyr. mokytoja, 2015 m.
57 Vaitkutė Lina NVŠ* (šokio) mokytoja mokytoja
58 Valaitis Andrius Jonas NVŠ* (šachmatų) mokytojas mokytojas
59 Valinskienė Vaida Skyriaus vedėja mokytoja metodininkė, 2010 m.
60 Vištartienė Monika Skyriaus vedėja be kvalifikacinės kategorijos
61 Zacharevičienė Vaida NVŠ* (šokio) mokytoja metodininkė 2017 m.
________________________________________________________________________
*NVŠ-neformaliojo vaikų švietimo
*NŠ-neformaliojo švietimo
Parengė
Raštinės administratorė
Jovita Nicytė
KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS 2019–2020 M. M.
Eil. Nr. Pavardė, vardas Užimamos pareigos Išsilavinimas
1 2 3 4
1 Bieliauskaitė Eglė Valytoja profesinis
2 Jogaudas Vaclovas Darbininkas spec. vidurinis
3 Jonauskas Stasys Darbininkas aukštasis
4 Jonušienė Sigita Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams aukštasis
5 Kavaliauskienė Birutė Dokumentų koordinavimo specialistė aukštesnysis
6 Nicytė Jovita Raštinės administratorė aukštasis
7 Marcinkevičienė Kristina Budėtoja aukštasis
8 Michailova Dalia Valytoja vidurinis
9 Mozgova Liudmila Valytoja vidurinis
10 Olcvikienė Asta Valytoja aukštesnysis
11 Prišmantienė Judita Duomenų bazės specialistė aukštasis
12 Stanaitis Vytautas Darbininkas vidurinis
13 Urbikas Laimonas Garso operatorius aukštasis
14 Valaitis Rokas Grafikos dizaineris aukštasis
15 Žalkauskienė Dalė Valytoja vidurinis
16 Žvinklienė Irutė Valytoja aukštesnysis
________________________________________________________________________
Parengė
Raštinės administratorė
Jovita Nicytė