Sausio 13-oji

 Sausio 13-osios minėjimas „Prisiminkim“. 

Žodis LAISVĖ – svarbus kiekvienam žmogui, visai tautai. Mes esame dėkingi Sausio 13-osios dalyviams. Niekada nepamiršime žmonių, kurie žuvo, gindami mūsų LAISVĘ. Jų dęka dabar mes turime apčiuopiamą laisvę. Turime Laisvą Lietuvą! Prisiminkim! Klubo „Žuvėdra“ vaikai, mokytojai ir tėveliai prisiminė.