Foto konkursas „Šešėlis šviesoje“

KVIEČIAME IŠRINKTI KONKURSO NUGALĖTOJUS

Už patinkančias nuotraukas BALSUOKITE spausdami „PATINKA“ mygtuką ir išrinkite foto konkurso „Šešėlis šviesoje“ nugalėtojus.
Balsuoti galima už neribotą skaičių patinkančių nuotraukų.
2020 m. birželio 1 d. 15.00 trys daugiausiai „patinka“ balsų surinkę nuotraukų autoriai bus apdovanoti organizatorių ir rėmėjų prizais

https://www.facebook.com/pg/Klaip%C4%97dos-vaik%C5%B3-laisvalaikio-centras-107082752657193/photos/?tab=album&album_id=3221164541248983

KAIP DALYVAUTI?

Konkurse gali dalyvauti visi norintys 1-12 klasių mokiniai.

Vienas dalyvis gali pateikti vieną nuotrauką.

Nuotraukas siųskite el. paštu klubasaulute@gmail.com  iki 2020 m. gegužės 21 d.
Kartu su nuotrauka el. laiške pateikite informaciją:

  • švietimo įstaigos pavadinimas
  • autoriaus vardas, pavardė, amžius
  • mokytojo vardas, pavardė

Konkurso dalyvis patvirtina ir užtikrina, kad pateiktos nuotraukos yra originalūs jo kūriniai, nepažeidžiantys kito asmens ar autoriaus teisių ir kitos intelektinės nuosavybės teisių, kad kiti asmenys į šias nuotraukas neturi jokių teisių ar teisėtų interesų.

REIKALAVIMAI NUOTRAUKOMS

Nuotraukos teikiamos jpg formatu.

Nuotraukos negali būti nepadorios, iššaukiančios, prieštaraujančios moralės normoms, skatinančios rasinę, etninę diskriminaciją ar neapykantą.

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI

2020 m. gegužės 22 d. visi atsiųsti darbai bus paskelbti Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro Facebook paskyroje (dalyviams bus atsiųsta įrašo socialiniame tinkle nuoroda).

Trys konkurso nugalėtojai bus renkami balsavimo būdu – laimės tų nuotraukų autoriai, kurių nuotraukos surinks daugiausiai „patinka“ balsų socialiniame tinkle Facebook.

2020 m. birželio 1 d. 15.00 trys daugiausiai „patinka“ balsų surinkę nuotraukų autoriai bus apdovanoti organizatorių ir rėmėjų prizais.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pateikdamas darbą konkursui autorius tampa konkurso  dalyviu bei sutinka, kad:

– konkursui pateiktos nuotraukos gali būti neatlygintinai ir be apribojimų naudojamos konkurso sklaidos tikslais;

– visos atsiųstos nuotraukos bus eksponuojamos Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro interneto svetainėje www.kvlc.lt,  Facebook paskyroje.