Projektas „Off Book“

Tapome tarptautinio projekto „Off Book“ asocijuotais partneriais, kurio tikslas – ištirti ir parengti metodinę (ir vaizdinę) medžiagą, kaip pasitelkiant menus bei teatrinę veiklą galima spręsti įvairias bendravimo, kultūrines, ugdymo(si) problemoms spręsti, ypatingas dėmesys skiriant ankstyvojo mokyklos palikimo prevencijai.

Daugiau informacijos:

LT_Brochure

https://off-book.pixel-online.org/index.php