Parama

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRAS

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA VISIEMS BENDRUOMENĖS NARIAMS

 už materialinę paramą ir dėmesį. Jūsų paramos dėka turime galimybę įgyvendinti KVLC įvairius projektus, organizuoti renginius bei gerinti ugdymo(si) sąlygas.

Jūsų indėlis mums labai brangus.

 2017 metais (už 2016 mokestinius metus) gauta 2 procentų parama gyventojų sumokėtų pajamų mokesčių, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą – 2314,56 Eur, tikslinė rėmėjų parama – miesto vaikų ir tėvų šventei „Šeimos pramogų uostas” – 3000,00 Eur, kitų rėmėjų parama – 3530,97 Eur, natūrinė parama – 514,20 Eur. Bendra gautos paramos suma – 8845,56 Eur.

Bendras likutis Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro sąskaitose 8385,50 Eur.

2 proc. GPM paramos, ugdytinių tėvelių paramos, tikslinės paramos gavimas ir panaudojimas EUR 2017 metais

Lėšų paskirstymas parengtas remiantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikta ataskaita

Tikime, kad gerų darbų dėka, gėrio ir pasitikėjimo tradicija bus tęsiama ir ateityje.

Nuoširdi padėka už paramą AB „Klaipėdos nafta” – skirtą renginio organizavimui,  UAB ,,Transporto, logistikos ir statybos grupė” – už nešiojamą kompiuterį, Labdaros ir paramos fondui „Švieskime vaikus” – už knygas, bei Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro ugdytinių tėveliams.

 

Anot amerikiečių psichologės Melody Beattie, dėkingumo horizontai platūs: „Dėkingumas suteikia prasmę praeičiai, pilnatvę šiandienai ir viziją rytojui.“

Direktorė Jolanta Budrienė.

 

Kviečiame skirti 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio Klaipėdos vaikų laisvalaikio centrui

Kasmet iki gegužės 1 dienos Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) galima pateikti prašymą, kad sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 proc.) būtų pervesta Labdaros ir paramos įstatyme nurodytiems paramos gavėjams.

Prašymą gyventojas (jo atstovas) gali pateikti tokiais būdais:

  1. elektroniniu būdu per EDS (toliau pateikiame instrukciją, kaip tai padaryti);
  2. įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui (Valstybinės mokesčių inspekcijos skyriuose ir poskyriuose);
  3. atsiųsti užpildytą popierinę FR0512v.3 formą paštu (išskyrus elektroninį paštą) į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Teikiant prašymą per EDS ar pildant popierinę formą, užpildykite šiuos laukelius:

1 – Asmens kodas

2 – Telefonas

3V – Vardas

3P –  Pavardė

4 – Adresas

5 – Mokestinis laikotarpis – 2017 m.

6S – Pažymėti

E1 – Gavėjo tipas – 2

E2 – Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 302430402

E3 – ĮRAŠYTI KLUBO, BŪRELIO AR ĮSTAIGOS PAVADINIMĄ, PRIKLAUSOMAI NUO TO, KAM SKIRIATE PARAMĄ.

E4 – Prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais) – iki 2%

E5 – Jei norite  Klaipėdos vaikų laisvalaikio centrui 2 % GPM skirti ne vienerius metus, įrašykite metus pasirinktinai iki 2022 m.

 

Norėdami prašymą pildyti internetu, prisijunkite prie VMI elektroninės sistemos naudodamiesi savo internetine bankininkystės sistema (prisijungę prie internetinės bankininkystės pasirinkite El. paslaugos > VMI elektroninio deklaravimo sistema (EDS) > prisijungti prie EDS > Pildyti formą > Prašymas skirti paramą > pasirinkti FR0512 versiją 3.) arba galima paspausti ant šios nuorodos ir prisijungti prie EDS sistemos su savo el. bankininkystės duomenimis.

KVLC2

Tuomet atsidariusiame lange pasirinkite norimą užpildyti formą ir funkciją pildyti ją internetu.

KVLC3

Atsidariusiame lange suveskite reikalingus duomenis ir spauskite „Pateikti“.

Jeigu kyla daugiau klausimų dėl 2 procentų GPM paramos skyrimo, rašykite mums info@kvlc.lt.

 

Rekvizitai:

BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras

Molo g., 60-1, LT-92278, Klaipėda

Įmonės kodas – 302430402

Paramos gavimo sąskaita – LT 757180500000130733

Bankas AB „Šiaulių bankas“  Klaipėdos skyrius, kodas – 71805

 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBŲ PARAMOS GAVIMO SĄSKAITOS:

Klubas „Draugystė“ – LT 437180500000130727

Klubas „Liepsnelė“ –  LT 167180500000130728

Klubas „Saulutė“ –      LT 867180500000130729

Klubas „Švyturys“ –    LT 597180500000130730

Klubas „Želmenėlis“ – LT 327180500000130731

Klubas „Žuvėdra“ –     LT 057180500000130732

 

Informacija apie paramą 2016 metais