Parama

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRAS

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA VISIEMS BENDRUOMENĖS NARIAMS

 

už materialinę paramą ir dėmesį,

Jūsų paramos dėka turime galimybę įgyvendinti KVLC įvairius projektus,

 renginius bei gerinti ugdymo(si) sąlygas.

Jūsų indėlis mums labai brangus.

GAUTOS PARAMOS LĖŠOS UŽ 2015 MOKESTINIUS METUS

Draugystė Liepsnelė Saulutė Švyturys Želmenėlis Žuvėdra Administracija Nenurodyta
247.58 0.00 71.38 141.25 37.36 350.77 58.44 264.97

PANAUDOTOS PARAMOS LĖŠOS 2016 METAIS

Klubas Panaudojimo paskirtis Suma Eur.
„Želmenėlis“ Ugdytinių išvyka į konkursą Jūrmaloje 450.00
„Draugystė“ Ugdytinių išvyka į konkursą Jūrmaloje 370.00
„Želmenėlis“ Ugdytinių išvyka į konkursą Italijoje 520.00
Darbuotojai Seminaras darbuotojams 121.00
„Draugystė“ Ugdytinių išvyka į projektą Raseiniuose 280.00
„Švyturys“ Šilumos siurbliai su montavimo darbais 307.15
„Žuvėdra“ Grindų dangos keitimas 565.96
„Draugystė“ Triko šokio būrelio „Credo“ ugdytiniams 200.00
AB „Klaipėdos nafta“ Projektas – šventė „Šeimos pramogų uostas“ 3000.00
„Saulutė“ Kompiuteris 438.00
„Žuvėdra“, „Draugystė“ A. Sedleckas, I. Palaitienė (komandiruotė) 40.60
„Draugystė“ Ugdytinių išvyka į konkursą Jūrmaloje 400.00
„Liepsnelė“ Garso aparatūra 1977.00
„Želmenėlis“ Ugdytinių išvyka į konkurse Kaune 350.00
„Draugystė“ Ugdytinių išvyka į konkursą Kaune 250.00

Bendras likutis Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro sąskaitose 6186,98 Eur.

Tikime, kad gerų darbų dėka, gėrio ir pasitikėjimo tradicija bus tęsiama ir ateityje.

Nuoširdi padėka AB ,,Klaibuta”- skirta 1000, 00 eur., UAB ,,Transporto, logistikos ir statybos grupė” – 800, 00 eur.,      UAB ,,Kaubrio transportas” – 200, 00 eur.

 

KAIP SKIRTI 2 PROCENTUS PAJAMŲ MOKESČIO PARAMĄ

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRUI?

Parama iš gyventojų sumokėtų pajamų mokesčio teikiama, pateikus prašymo formą FR0512 v.3 – „Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms“, versija 2017-01-02. Prašymo forma teikiama iki einamųjų metų gegužės 1 d.

Prašymą gyventojas gali pateikti tokiais būdais:

  1. elektroniniu būdu per EDS (Elektroninio deklaravimo sistema);
  2. įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui (Valstybinei mokesčių inspekcijai);
  3. atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą) į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.
  4. prisijungti galima per elektroninę bankininkystę;
  5. paramos formą FR0512 v.3 galite pildyti kartu su savo „Metine pajamų mokesčio deklaracija“.

Rekvizitai:

BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras

Molo g., 60-1, LT-92278, Klaipėda

Įmonės kodas – 302430402

Paramos gavimo sąskaita – LT 757180500000130733

Bankas AB „Šiaulių bankas“  Klaipėdos skyrius, kodas – 71805

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBŲ PARAMOS GAVIMO SĄSKAITOS:

Klubas „Draugystė“ – LT 437180500000130727

Klubas „Liepsnelė“ –  LT 167180500000130728

Klubas „Saulutė“ –      LT 867180500000130729

Klubas „Švyturys“ –    LT 597180500000130730

Klubas „Želmenėlis“ – LT 327180500000130731

Klubas „Žuvėdra“ –     LT 057180500000130732

 

PILDANT PRAŠYMĄ PERVESTI PARAMĄ, LANGELYJE E3 BŪTINA NURODYTI:

KOKIAM KLUBUI IR (AR) BŪRELIUI SKIRIAMA PARAMA

 

Pagarbiai, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktorė Jolanta Budrienė