Pamoka su tėveliais

Nuskubėjo VIII-oji nuotolinio dailės mokymo savaitė dailės būrelyje „Ultramarinas“, atnešusi puokštę naujų įspūdžių, patirčių, atradimų. Malonu, kad mokiniai gerai ir sėkmingai gilinosi į užduotis, dirbdami kartu su tėveliais patyrė bendro darbo drauge privalumus. Savaitės tema – bendra pamoka su tėveliais „Sužydo sodai“ – kurios užduotys buvo atvaizduoti bundančią gamtą, žydinčius medžius, sodus, laukus, žmonių nuotaikas. Dauguma pateiktų darbų atspindi tėvelių ir vaikų bendrystę, išradingumą, gerą temos išmanymą, technikų įvaldymą, spalvininkystės, komponavimo pajautimą. Maloniai nustebino patys mažiausieji dailininkai ir jų tėveliai – piešinukai nuotaikingi, raiškūs, išbaigti. Didesnieji vaikai leidosi į fantazijos pasaulį – dirbo drąsiai, neapsiribodami temos diktuojamais rėmais, vystydami savą spalvų, išraiškos suvokimą. Tad norisi mokiniams palinkėti tolimesnės kūrybinės sėkmės, pasisekimo ir geros kloties IX-ąją savaitę.   

    Mokytojas Rimvydas Kušlys