Morkadienis

2015-01-19 Morkadienis-kopūstadienis. Visus privaišinom morkom ir kopūstais. Mes rūpinamės Jūsų sveikata. Daržoves mums dovanojo „Maisto bankas“. Sulaukėmė ir svečių iš  Balticum televizijos. Pažiūrėkit vaizdo įrašą (žiūrėti nuo 12:05 min.)
http://www.balticumtelevizija.lt/index.php…