Kviečiame vaikus ir tėvus dalyvauti apklausoje

Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyrius organizuoja vaikų ir tėvų apklausą ir prašo užpildyti anketą

Vaikų apklausa: https://apklausa.lt/f/teikiamu-paslaugu-prieinamumo-gerinimas-klaipedos-miesto-biudzetinese-neforma-8gt3wn3/answers/new.fullpage

Tėvų apklausa: https://apklausa.lt/f/teikiamu-paslaugu-prieinamumo-gerinimas-klaipedos-miesto-biudzetinese-neforma-v6xfvlf/answers/new.fullpage