Kviečiame registruotis į būrelius

PLAKATAS 2017 m. rugsejis

Sudarant Mokymo sutartį būtina pateikti:
• vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją;
• vaiko sveikatos pažymėjimą arba jo kopiją.