Keramikos paroda „Iš žiemos į pavasarį“

Kaip gamta pamažu bunda po žiemos ir ruošiasi dabintis pavasario žaluma, taip ir žmogui natūraliai norisi atsinaujinti ir puoštis. Papuošalai vaikų mėgstama tema keramikos veikloje. KVLC kūrybinės keramikos būrelio „Molinė pėda“ mokiniai papuošalus kūrė susipažinę su baltiškų papuošalų stilistika, ornamentika ir simbolika. Pažinčiai su senaisiais ornamentų raštais ir papuošalų formomis buvo pasitelkti leidiniai – Rimutės Rimantienės „Lietuva iki Kristaus“ (1995) ir Adomo Butrimo „Lietuvos gintaro tūkstantmečiai“ (2016). Domėjomės baltiškais – lietuviškais ženklų simboliais ir jų reikšmėmis internetinėje svetainėje http://www.ethnicart.lt. Mokiniai, tyrinėdami senuosius baltų kultūros dirbinių pavyzdžius, eskizavo ir sukūrė savas papuošalų interpretacijas.

Keramikos mokytoja Živilė Malūkaitė