KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRAS NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA VISIEMS BENDRUOMENĖS NARIAMS

už materialinę paramą ir dėmesį. Jūsų paramos dėka turime galimybę įgyvendinti KVLC įvairius projektus, organizuoti renginius bei gerinti ugdymo(si) sąlygas. Jūsų indėlis mums labai brangus.

Paramos gavimo ir panaudojimo ataskaitą rasite http://www.kvlc.lt/parama/.

Kviečiame ir šiais metais skirti 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio. Paramą galima skirti įstaigai, klubui arba konkrečiam būreliui, langelyje E3 nurodant klubo arba būrelio pavadinimą.

Prašymą dėl paramos gyventojas (jo atstovas) gali pateikti tokiais būdais:

  1. elektroniniu būdu per EDS (prisegame instrukciją, kaip tai padaryti);
  2. įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui (Valstybinės mokesčių inspekcijos skyriuose ir poskyriuose);
  3. atsiųsti užpildytą popierinę FR0512v.3 formą paštu (išskyrus elektroninį paštą) į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Daugiau informacijos, kaip skirti 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio.

Respublikinis renginys „Projektų mugė 2018. Šimtas žinučių tau, Lietuva“

2018 m. kovo 2 d. Klaipėdos Gedminų progimnazijoje vyko „Projektų mugė 2018. Šimtas žinučių tau, Lietuva“. Kasmetinėje projektų mugėje, organizuojamoje bendradarbiaujant su ŠMPF, dalyvavo apie 40 švietimo įstaigų iš visos Lietuvos. Buvo pristatytas 81 projektas. Mugės metu projektus koordinuojantys mokytojai turėjo puikią galimybę pasidalinti gerąja praktika, susitikti su eTwininng partneriais, konsultaciniame ŠMPF centre aptarti vykdomus bei planuojamus Erasmus+ projektus, dalyvauti praktinėse paskaitose.

Renginio metu buvo pristatyti Klaipėdos Vaikų laisvalaikio centre klubuose  „Žuvėdra“  ir „Liepsnelė“ anglų k. būreliuose  vykdomi eTwinning  tarptautiniai projektai „Let‘s play and sing“ („Žaiskime ir dainuokime“) ir „After school activities and free time“ („Veiklos po pamokų ir laisvalaikis“). Projektų koordinatorė anglų kalbos mokytoja Ingrida Lekstutienė.  Mūsų projektas „Let‘s play and sing“ nacionalinėje švietimo įstaigų projektų parodoje buvo apdovanotas nominacija „Už kalbinį ugdymą“.

Projektu muge (1) Projektu muge (2)

Siunčiame linkėjimus draugams

Klubų „Žuvėdra“ ir „Liepsnelė“ anglų kalbos būrelių vaikai tęsia jau metus trunkantį tarptautinį eTwinning projektą „After school activities and free time“ ir vykdo naują projektą „Let‘s play and sing“.  Projektų metu vaikai filmuoja prisistatymus, dainuoja daineles, deklamuoja eilėraščius.  Artėjančių Šv. Kalėdų proga siunčiame vieni kitiems pačių pagamintus atvirukus su anglų kalba parašytais linkėjimais į Italiją, Ispaniją ir Kroatiją.

anglu kalba

Dalyvavome „Projektų mugėje“

Balandžio 12 dieną dalyvavome Respublikinėje švietimo įstaigų projektų parodoje „Projektų mugė“. Pristatėme įstaigoje vykdomus du tarptautinės programos „eTwinning“ projektus: „Tyrinėkime Europą“ (Let’s Explore Europe) ir „Laisvalaikis po pamokų“ (After school activities and free time).

dav Projektu muge (2) dav