Dėkojame įstaigos bendruomenei

2018 m. balandžio 14 d. klubo „Želmenėlis“  šokio būrelio „Atedo“ mokiniai dalyvavo tarptautiniame šokio festivalyje – konkurse „Space 2018“ Vilniuje. Kelionės išlaidos apmokėtos Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro lėšomis.
Nuoširdžiai dėkojame visiems klubo „Želmenėlis“ bendruomenės nariams už gautą 2 proc. GPM paramą, kuri buvo panaudota naujiems koncertiniams šokių būrelio „Atedo“ kostiumams įsigyti.