Tarptautinė vaikų paroda „Fine Arts Lidice 2020“

LINKĖJIMAI VAIKAMS, KURIŲ DARBAI DALYVAVO TARPTAUTINĖJE PARODOJE. Dar ankstyvą pavasarį išsiuntėme dailės būrelio „Ultramarinas“ (mokytojas Rimvydas Kušlys) mokinių piešinius į Čekijoje organizuojamą tarptautinę vaikų darbų parodą „Fine Arts Lidice 2020“. Džiaugiamės, kad piešiniai pasiekė organizatorius, o mus netikėtai pasiekė dalyvio pažymėjimas ir parodos katalogas.

Prabėgo produktyvi ir kūrybinga savaitė

Baigėme IX-ją nuotolinio dailės mokymo karantino sąlygomis savaitę. Džiugu, kad ji buvo labai produktyvi, darbinga, kūrybinga, sulaukta itin daug darbelių, gerai padirbėjo mokiniai, talkino tėveliai. Vaikai noriai atlikinėjo užduotis, gilinosi į temas – negailėjo laiko joms atlikti, stengėsi viską padaryti puikiai. Šįkart piešinukai itin spalvingi, saviti, originalūs, piešti su meile, iš širdies. Nepamirštos komponavimo taisyklės, spalvų derinimo būdai, vaizdavimo ypatumai, technikos, atlikimo maniera. Smagu, kad mokiniams patinka temos, jas atlieka su noru, nebijo fantazuoti, yra išradingi, imlūs, priima iššūkius. Tad norisi palinkėti mokiniams tolesnės sėkmės, nesustoti, tobulėti, augti.

Dailės būrelio ,,Ultramarinas“ mokytojas Rimvydas Kušlys

Pamoka su tėveliais

Nuskubėjo VIII-oji nuotolinio dailės mokymo savaitė dailės būrelyje „Ultramarinas“, atnešusi puokštę naujų įspūdžių, patirčių, atradimų. Malonu, kad mokiniai gerai ir sėkmingai gilinosi į užduotis, dirbdami kartu su tėveliais patyrė bendro darbo drauge privalumus. Savaitės tema – bendra pamoka su tėveliais „Sužydo sodai“ – kurios užduotys buvo atvaizduoti bundančią gamtą, žydinčius medžius, sodus, laukus, žmonių nuotaikas. Dauguma pateiktų darbų atspindi tėvelių ir vaikų bendrystę, išradingumą, gerą temos išmanymą, technikų įvaldymą, spalvininkystės, komponavimo pajautimą. Maloniai nustebino patys mažiausieji dailininkai ir jų tėveliai – piešinukai nuotaikingi, raiškūs, išbaigti. Didesnieji vaikai leidosi į fantazijos pasaulį – dirbo drąsiai, neapsiribodami temos diktuojamais rėmais, vystydami savą spalvų, išraiškos suvokimą. Tad norisi mokiniams palinkėti tolimesnės kūrybinės sėkmės, pasisekimo ir geros kloties IX-ąją savaitę.   

    Mokytojas Rimvydas Kušlys         

Dėmesys spalvininkystei

Baigėsi septintoji nuotolinio mokymosi savaitė, atnešusi naujų įspūdžių atliekant užduotis, gilinantis į temas, stengiantis viską padaryti gerai. Didžiausias dėmesys buvo skirtas piešinių kompozicijai, technikoms, spalvininkystei – mažieji dailininkai dirbo nuoširdžiai, susikaupę, pilnai pasitikėdami savo jėgomis. Reikia džiaugtis pasiektais rezultatais, kurie byloja apie mokinių kūrybinę raidą, tobulėjimą. Smagu, kad vaikai vertina savo darbus, bet ir yra savikritiški, stengiasi išgyvendinti klaidas, įsiklauso į pastabas. Prasideda nauja mūsų darbų savaitė – tikiuosi, kad ji bus vaisinga savo darbais, temomis ir užduotimis, suteiks naujų įspūdžių, kūrybinio pakylėjimo, sklandaus ir gero darbo.

Mokytojas  Rimvydas Kušlys

Ačiū už darbelius, alsuojančius šiluma

Baigėsi VI-oji nuotolinio dailės mokymo savaitė dailės būrelyje „Ultramarinas“, atnešusi vaikams džiaugsmo ir pakylėjimo, pasitenkinimo savo veikla, pasiekimais. Pasitikta ir paminėta Motinos diena – dauguma mokinių paskyrė savo darbelius mamytėms, nors atliko ir kitų temų užduotis, kaip „Reklaminis medis“, „Mano raidelė“. Piešinukai paprasti, bet atlikti su meile, įdėta visa širdelė, alsuoja šiluma, išradingumu. Norisi padėkoti vaikams ir jų tėveliams, palinkėti didžiulės sveikatos ir sėkmės visuose darbuose.

  Dailės būrelio ,,Ultramarinas“ mokytojas Rimvydas Kušlys

Dėkojame mokinių tėveliams už kantrybę ir paramą

Baigėsi dar viena nuotolinio mokymo savaitė dailės būrelio „Ultramarinas“ vaikams. Ačiū už gražius darbelius, tėveliams dėkui už kantrybę, paramą. Smagu, kad mažieji dailininkai nestokoja fantazijos, išradingumo, noriai atlieka užduotis, ieško kažko naujo, eksperimentuoja. O temos ir užduotys pavasarinės, skatinančios kūrybinį įkvėpimą, saviraišką, meninį polėkį: mažesnieji vaikai atliko užduotis temomis „Žemės menas“, „Sagų gėlės“, „Darbeliai iš vienkartinių lėkščių“, kur drąsiai gilinosi į technikų galimybes, paslaptis, raiškos būdus. Vyresnieji mokiniai atliko temos „Blynas kiškutis“ užduotis. Tema patiko ne vien vaikams, bet ir tėveliams, tad sulaukėme įdomių savo forma, įvairių darbelių tiek sprendiniais, tiek apimtimi, tiek kompozicija. 

Prasidės nauja mūsų veiklos savaitė, kuri, tikiuosi, atneš naujų temų, darbų sūkurį, skatins kūrybinius gebėjimus, lydės sėkmė ir gera nuotaika.        

Dailės būrelio ,,Ultramarinas“ mokytojas Rimvydas Kušlys

Nauja savaitė atnešė pluoštą naujų piešinių

 Greitai prabėgo dar viena karantino savaitė klubo „Saulutė“ dailės būrelyje „Ultramarinas“, atnešusi pluoštą gražių vaikiškų piešinių. Vaikai bandė naujas technikas, vykdė temų užduotis, daugelis mažųjų dailininkų jau padarė matomą pažangą, tobulėja, įtvirtina įgūdžius. Patys jaunieji vaikai tapė „Spalvotus akmenukus“, piešė tema „Paukštelis“, atliko fraktalo užduotis „Neatkartojamas ornamentas“ – darbai įdomūs, saviti, originalūs.    Didesnieji dailininkai gilinosi į portreto žanro paslaptis, dirbo įvairesnėmis technikomis. Jie vystė temos „Mamos portretas“ užduotis, piešiniai atlikti su meile, iš širdies.     

Noriu palinkėti savo mokiniams stiprios sveikatos, kūrybinės sėkmės, geros kloties, džiaugsmo kupinų dienų.

Dailės būrelio  „Ultramarinas“ mokytojas Rimvydas Kušlys

Velykinė savaitė dailės būrelyje „Ultramarinas“

Baigėsi dar viena nuotolinio dailės mokymo savaitė mūsų būrelyje, atnešusi daug naujo ir įdomaus, sutiktos ir Šv. Velykos, nors netokios, kaip visados. Smagu, kad išlikome sveiki ir darbingi, pasiruošę naujai veiklai, ieškojimams ir tobulėjimui.   

Noriu pasidžiaugti pačiais mažiausiais dailininkais, atlikusiais užduotis temoms „Žuvytė“, „Mano margutis“ – piešinukai spalvingi, įdomūs, atlikti su meile, išradingi. Vyresnieji gilinosi į temų „Klounas“, „Margučių kraitelė“ užduotis, piešė įvairiomis technikomis, būdais, darbai saviti, originalūs.        Pradėsime naują savaitę – laukia naujos užduotys, veikla, ieškojimai, netikėtumai, kažkas įdomaus. 

Klubo ,,Saulutė“ dailės būrelio „Ultramarinas“ mokytojas Rimvydas Kušlys

Džiaugiamės, kad aktyviai dalyvaujate veikloje

Prabėgo dar viena nuotolinio dailės mokymo savaitė būrelio „Ultramarinas“ vaikams. Mažieji dailininkai negailėjo nei laiko, nei jėgų – skubėjo laiku ir labai gerai atlikti užduotis, stengėsi, kad jų darbeliai būtų itin gražūs. 

Mažųjų grupės vaikučiai bandė piešti iš natūros – tema „Arbatinukas“. Užduotis teko nelengva, tačiau daugelis ją įveikė. Mažiausieji dailininkai taip pat atliko ir temų „Šimtakojis kirmėliukas“, „Mylimiausias  žaisliukas“ ir „Linksmosios pirštinytės“ užduotis. Čia pasireiškė vaikų išradingumas, fantazija, naudotos įvairios vaizdavimo priemonės, technikos. Piešinukai alsuoja meile darbui, gebėjimu įveikti užduotį.     

Vyresniųjų grupės mokiniai atliko temų „Jūros dugnas“ ir „Mėgstamiausias pasakų veikėjas“ užduotis. Atkreiptas dėmesys į piešinio kompozicinius sprendimus, spalvodarą, užduočių esmę, vaizdavimo galimybes. Į savo piešinukus vaikai pažiūrėjo per fantazijos prizmę, nepabijojo netradicinių sprendimų. 

Norisi labai padėkoti gerbiamiems tėveliams už įvairiapusę pagalbą, padrąsinimą, už skirtą laiką savo vaikams, bendradarbiavimą. Tad kartu likime sveiki, būkime saugūs.

Klubo ,,Saulutė“ dailės būrelio ,,Ultramarinas“ mokytojas Rimvydas Kušlys

Dailės būrelio mokiniai piešia namie

Klubo „Saulutė“ dailės būrelis „Ultramarinas“ dalinasi nuotolinio mokymo rezultatais. Prabėgusi savaitė buvo turininga, rezultatyvi, prasminga, įdomi, kūrybinga. Mokiniai savo darbuose naudojo įvairias piešimo technikas ir priemones. Mažųjų vaikų darbeliai atlikti su meile, išradingai, spalvingi, įdomūs kompoziciniai sprendimai. Vyresniųjų piešiniuose atsiskleidžia kompozicijos ypatumai, netradiciniai vaizdavimo būdai, netikėti sprendimai, pateikimo maniera. Labai norisi padėkoti už bendradarbiavimą, palinkėti mokiniams kūrybinės sėkmės tolesniame darbe ir atliekant užduotis, geros kloties.
Tad būkime sveiki. Dailės būrelio „Ultramarinas“ mokytojas Rimvydas Kušlys.