Paroda „Spalvų paradas“

Šioje parodėlėje eksponuojami Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Saulutė“ dailės būrelio „Ultramarinas“ mokinių darbai. Šioje parodoje mokiniai sudėjo visą savo širdelę, meilę darbui, kūrybinius išieškojimus. Mokiniai noriai atlieka užduotis, stengiasi, nori, kad kiekvienas darbelis būtų kuo gražesnis ir įdomesnis. Palinkėkime jauniesiems dailininkams kūrybinės sėkmės. Pagarbiai, mokytojas Rimvydas Kušlys.

Darbų paroda „Kalėdos 2020“

Kviečiame aplankyti floristikos būrelio „Žiedė“ ir dailės būrelio „Ultramarinas“ mokinių darbų parodą „Kalėdos 2020“. Paroda eksponuojama Klaipėdos apygardos teismo vitrinoje H. Manto g. 26. Labai prašome laikytis visų įmanomų apsaugos priemonių.

Tarptautinė vaikų paroda „Fine Arts Lidice 2020“

LINKĖJIMAI VAIKAMS, KURIŲ DARBAI DALYVAVO TARPTAUTINĖJE PARODOJE. Dar ankstyvą pavasarį išsiuntėme dailės būrelio „Ultramarinas“ (mokytojas Rimvydas Kušlys) mokinių piešinius į Čekijoje organizuojamą tarptautinę vaikų darbų parodą „Fine Arts Lidice 2020“. Džiaugiamės, kad piešiniai pasiekė organizatorius, o mus netikėtai pasiekė dalyvio pažymėjimas ir parodos katalogas.

Prabėgo produktyvi ir kūrybinga savaitė

Baigėme IX-ją nuotolinio dailės mokymo karantino sąlygomis savaitę. Džiugu, kad ji buvo labai produktyvi, darbinga, kūrybinga, sulaukta itin daug darbelių, gerai padirbėjo mokiniai, talkino tėveliai. Vaikai noriai atlikinėjo užduotis, gilinosi į temas – negailėjo laiko joms atlikti, stengėsi viską padaryti puikiai. Šįkart piešinukai itin spalvingi, saviti, originalūs, piešti su meile, iš širdies. Nepamirštos komponavimo taisyklės, spalvų derinimo būdai, vaizdavimo ypatumai, technikos, atlikimo maniera. Smagu, kad mokiniams patinka temos, jas atlieka su noru, nebijo fantazuoti, yra išradingi, imlūs, priima iššūkius. Tad norisi palinkėti mokiniams tolesnės sėkmės, nesustoti, tobulėti, augti.

Dailės būrelio ,,Ultramarinas“ mokytojas Rimvydas Kušlys

Pamoka su tėveliais

Nuskubėjo VIII-oji nuotolinio dailės mokymo savaitė dailės būrelyje „Ultramarinas“, atnešusi puokštę naujų įspūdžių, patirčių, atradimų. Malonu, kad mokiniai gerai ir sėkmingai gilinosi į užduotis, dirbdami kartu su tėveliais patyrė bendro darbo drauge privalumus. Savaitės tema – bendra pamoka su tėveliais „Sužydo sodai“ – kurios užduotys buvo atvaizduoti bundančią gamtą, žydinčius medžius, sodus, laukus, žmonių nuotaikas. Dauguma pateiktų darbų atspindi tėvelių ir vaikų bendrystę, išradingumą, gerą temos išmanymą, technikų įvaldymą, spalvininkystės, komponavimo pajautimą. Maloniai nustebino patys mažiausieji dailininkai ir jų tėveliai – piešinukai nuotaikingi, raiškūs, išbaigti. Didesnieji vaikai leidosi į fantazijos pasaulį – dirbo drąsiai, neapsiribodami temos diktuojamais rėmais, vystydami savą spalvų, išraiškos suvokimą. Tad norisi mokiniams palinkėti tolimesnės kūrybinės sėkmės, pasisekimo ir geros kloties IX-ąją savaitę.   

    Mokytojas Rimvydas Kušlys         

Dėmesys spalvininkystei

Baigėsi septintoji nuotolinio mokymosi savaitė, atnešusi naujų įspūdžių atliekant užduotis, gilinantis į temas, stengiantis viską padaryti gerai. Didžiausias dėmesys buvo skirtas piešinių kompozicijai, technikoms, spalvininkystei – mažieji dailininkai dirbo nuoširdžiai, susikaupę, pilnai pasitikėdami savo jėgomis. Reikia džiaugtis pasiektais rezultatais, kurie byloja apie mokinių kūrybinę raidą, tobulėjimą. Smagu, kad vaikai vertina savo darbus, bet ir yra savikritiški, stengiasi išgyvendinti klaidas, įsiklauso į pastabas. Prasideda nauja mūsų darbų savaitė – tikiuosi, kad ji bus vaisinga savo darbais, temomis ir užduotimis, suteiks naujų įspūdžių, kūrybinio pakylėjimo, sklandaus ir gero darbo.

Mokytojas  Rimvydas Kušlys

Ačiū už darbelius, alsuojančius šiluma

Baigėsi VI-oji nuotolinio dailės mokymo savaitė dailės būrelyje „Ultramarinas“, atnešusi vaikams džiaugsmo ir pakylėjimo, pasitenkinimo savo veikla, pasiekimais. Pasitikta ir paminėta Motinos diena – dauguma mokinių paskyrė savo darbelius mamytėms, nors atliko ir kitų temų užduotis, kaip „Reklaminis medis“, „Mano raidelė“. Piešinukai paprasti, bet atlikti su meile, įdėta visa širdelė, alsuoja šiluma, išradingumu. Norisi padėkoti vaikams ir jų tėveliams, palinkėti didžiulės sveikatos ir sėkmės visuose darbuose.

  Dailės būrelio ,,Ultramarinas“ mokytojas Rimvydas Kušlys

Dėkojame mokinių tėveliams už kantrybę ir paramą

Baigėsi dar viena nuotolinio mokymo savaitė dailės būrelio „Ultramarinas“ vaikams. Ačiū už gražius darbelius, tėveliams dėkui už kantrybę, paramą. Smagu, kad mažieji dailininkai nestokoja fantazijos, išradingumo, noriai atlieka užduotis, ieško kažko naujo, eksperimentuoja. O temos ir užduotys pavasarinės, skatinančios kūrybinį įkvėpimą, saviraišką, meninį polėkį: mažesnieji vaikai atliko užduotis temomis „Žemės menas“, „Sagų gėlės“, „Darbeliai iš vienkartinių lėkščių“, kur drąsiai gilinosi į technikų galimybes, paslaptis, raiškos būdus. Vyresnieji mokiniai atliko temos „Blynas kiškutis“ užduotis. Tema patiko ne vien vaikams, bet ir tėveliams, tad sulaukėme įdomių savo forma, įvairių darbelių tiek sprendiniais, tiek apimtimi, tiek kompozicija. 

Prasidės nauja mūsų veiklos savaitė, kuri, tikiuosi, atneš naujų temų, darbų sūkurį, skatins kūrybinius gebėjimus, lydės sėkmė ir gera nuotaika.        

Dailės būrelio ,,Ultramarinas“ mokytojas Rimvydas Kušlys

Nauja savaitė atnešė pluoštą naujų piešinių

 Greitai prabėgo dar viena karantino savaitė klubo „Saulutė“ dailės būrelyje „Ultramarinas“, atnešusi pluoštą gražių vaikiškų piešinių. Vaikai bandė naujas technikas, vykdė temų užduotis, daugelis mažųjų dailininkų jau padarė matomą pažangą, tobulėja, įtvirtina įgūdžius. Patys jaunieji vaikai tapė „Spalvotus akmenukus“, piešė tema „Paukštelis“, atliko fraktalo užduotis „Neatkartojamas ornamentas“ – darbai įdomūs, saviti, originalūs.    Didesnieji dailininkai gilinosi į portreto žanro paslaptis, dirbo įvairesnėmis technikomis. Jie vystė temos „Mamos portretas“ užduotis, piešiniai atlikti su meile, iš širdies.     

Noriu palinkėti savo mokiniams stiprios sveikatos, kūrybinės sėkmės, geros kloties, džiaugsmo kupinų dienų.

Dailės būrelio  „Ultramarinas“ mokytojas Rimvydas Kušlys

Velykinė savaitė dailės būrelyje „Ultramarinas“

Baigėsi dar viena nuotolinio dailės mokymo savaitė mūsų būrelyje, atnešusi daug naujo ir įdomaus, sutiktos ir Šv. Velykos, nors netokios, kaip visados. Smagu, kad išlikome sveiki ir darbingi, pasiruošę naujai veiklai, ieškojimams ir tobulėjimui.   

Noriu pasidžiaugti pačiais mažiausiais dailininkais, atlikusiais užduotis temoms „Žuvytė“, „Mano margutis“ – piešinukai spalvingi, įdomūs, atlikti su meile, išradingi. Vyresnieji gilinosi į temų „Klounas“, „Margučių kraitelė“ užduotis, piešė įvairiomis technikomis, būdais, darbai saviti, originalūs.        Pradėsime naują savaitę – laukia naujos užduotys, veikla, ieškojimai, netikėtumai, kažkas įdomaus. 

Klubo ,,Saulutė“ dailės būrelio „Ultramarinas“ mokytojas Rimvydas Kušlys