eTwinning projektas „Enjoy English“

Klubo „Liepsnelė“ anglų k. būrelio ugdytinių dalyvavimas programos eTwinning tarptautiniame projekte anglų kalbos mokymąsį paverčia nuostabiu potyriu. Būrelio veiklų metu mokiniams patinka išbandyti partnerių siūlomas veiklas, kurių metu tobulinamos anglų kalbos žinios, išmokstama naujų žodžių, frazių. Mokiniai mėgsta sukti virtualų ratą ir atsakyti į teminius klausimus, atlikti mokomuosius, lavinamuosius testus, spręsti mokomuosius kryžiažodžius, ieškoti pasimetusių žodžių ir sudaryti sakinius virtualioje aplinkoje.

Užsiėmimai nuotoliniu būdu

Karantino metu neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus organizuosime nuotoliniu būdu (karantinas pratęstas iki 2021 m. kovo 31 d.)

Neformalusis vaikų švietimas vyks pasitelkiant nuotolinio ugdymo platformą Zoom, el. paštą ir kitas komunikavimo priemones. Kiekvieno būrelio prisijungimo į Zoom nuorodas rasite interneto svetainėje http://www.kvlc.lt/nuotolinis-mokymas/. Detalesnę informaciją apie ugdymą suteiks būrelių mokytojai. 

Jeigu klubuose mokiniai turi palikę meno reikmenis ir kitas savo asmenines priemones, reikalingas užsiėmimams, kviečiame bendradarbiaujant su skyriaus vedėju ir mokytoju, susitarti susitikimo laiką ir pasiimti reikalingas priemones.

Nuoširdžiai prašome atsiliepti į mokytojų kvietimus ir padėti vaikams mokytis nuotoliniu būdu. Mokykimės drauge, padėkime vieni kitiems išsaugoti ryšius, bendrystę.

eTwinning projektas „Enjoy English“

Klube „Liepsnelė“ anglų kalbos būrelyje sėkmingai vykdomas eTwinning projektas „Enjoy English“. Projektas praturtina kasdienines veiklas, nes jose gausu interaktyvių veiklų, mokomųjų ir edukacinių žaidimų, išbandomi įvairūs IKT įrankiai, kuriami video prisistatymai, klausomasi edukacinių pasakų, atliekamos gramatikos, žodyno mokymosi užduotys.

Kartu su eTwinning po Europą

Klubo „Liepsnelė“ anglų kalbos būrelio vaikai pradėjo vykdyti tarptautinį eTwinning projektą „Enjoy English“. Projektas pradėtas vykdyti kartu su Kroatijos, Turkijos, Lietuvos komandomis. Projektu siekiama patobulinti anglų kalbos įgūdžius. Dirbdami mišriose grupėse ugdytiniai išmoks bendradarbiauti, sužinos apie kitas šalis, jų kultūrą, tradicijas. Mokiniai jau kūrė žaismingus video prisistatymus apie save. Džiugu, kad ir esant nuotoliniam mokymui, mokiniams pavyksta sėkmingai įgyvendinti ir tęsti projektą, kuris bus teikiamas eTwinning Nacionalinio kokybės ženklelio vertinimui. eTwinning projektas – puiki galimybė praplėsti akiratį, įgyti tarptautinio bendravimo ir bendradarbiavimo patirties ir, žinoma, nuostabi galimybė mokytis kitaip.

C:\Users\DV25\Pictures\download.png