Priėmimas į būrelius

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras kviečia į naująjį 2020-2021 m. m. sezoną.

Į Klaipėdos vaikų laisvalaikio centrą priimami 3-19 metų mokiniai (specialiųjų ugdymosi poreikių turintys asmenys iki 21 metų vaikai ir jaunimas).

Vietų skaičius būreliuose ribotas. Vaikas į būrelį priimamas tik pasirašius mokymo sutartį pasirinktame klube.

Būrelis gali būti nevykdomas, jeigu į pasirinktą grupę (būrelį) nesusirinko reikiamas skaičius mokinių.

Daugiau informacijos:

Klubas „Draugystė“ – klubasdraugyste@kvlc.lt, 846 345867

Klubas „Liepsnelė“ – klubasliepsnele@kvlc.lt, 846 411016

Klubas „Saulutė“ – klubasaulute@kvlc.lt, tel. 846 383534

Klubas „Švyturys“ – klubasvyturys@kvlc.lt, 846 342286

Klubas „Želmenėlis“ – klubaszelmenelis@kvlc.lt, 846 326400

Klubas „Žuvėdra“ – klubaszuvedra@kvlc.lt, 846 498739

Priėmimo dokumentus galima pasirašyti:

  • klubuose darbo dienomis 14.00-18.00 val.
  • atsiųsti skenuotus pasirašytus priėmimo dokumentus el. paštu į pasirinktą klubą
  • pasirašyti el. parašu ir atsiųsti el. paštu į pasirinktą klubą

Priėmimo dokumentų formos http://www.kvlc.lt/paslaugos/prasymai/

Besmegenių alėja iš antrinių žaliavų

2020 m. sausio 22 d. 10.00 val. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klube „Draugystė“ įvyko socialinė akcija „BESMEGENIŲ ALĖJA“- linksma ir prasminga šventė  su bendruomene.

Užsiregistravo  net 350 vaikų ir 40 mokytojų iš 13 ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo švietimo įstaigų ir  bendrojo lavinimo mokyklų.

Dalyvavo lopšelio-darželio  „Alksniukas“, „Pušaitė“, „Nykštukas“, „Puriena“, „Pagrandukas“, „Pingvinukas“, „Žiburėlis“, M. Montessori darželio-mokyklos, „Pajūrio“ progimnazijos  ugdytiniai.

Projekto tikslas – skatinti rūšiuoti šiukšles, ugdyti dalyvių sąmoningumą apie aplinkos taršą, meninę saviraišką ir  kūrybiškumą, dalyvių prašėme sukurti žiemos simbolį – besmegenį  iš kuo daugiau ir įvairesnių antrinių žaliavų.

Visi labai noriai kūrė besmegenius ir atsinešė į renginį. Akcijos metu dalyviai ne tik grožėjosi besmegeniais, linksmai šoko,  žaidė, vaišinosi arbata ir skanumynais, bet ir  dalyvavo eksperimente: kokią šiukšlių krūvą gali palikti 5 asmenų šeima per 5 dienas, jeigu nerūšiuotų antrinių žaliavų. Vaikai prakirpo besmegenį ir pamatė, kad iš maišo išbyrėjo net 60 litrų plastiko šiukšlių. 

Dalyviams įteikti Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro padėkos raštai ir prizai – 2 valandų ekskursija į UAB „Fortum Klaipėda“ susipažinti su jėgainės teritorija, įrenginiais ir inžinieriais.

Akivaizdu, kad mokytojai, vaikai ir jų tėveliai nėra abejingi aplinkos taršai ir klimato atšilimui.

Dėkojame visiems dalyviams už beribį kūrybingumą ir aktyvumą. Sakome iki kito susitikimo!

Parsinešk Kalėdas namo

Lapkričio 25, 26 ir 27 d. nuo 17.30 kviečiame į tėvelių ir vaikų kūrybines dirbtuves ,,Parsineš Kalėdas namo“. Jaukiai pasibūsime, savo rankomis sukursite grožį savo namams, kurį galėsite parsinešti. Būtina išankstinė rezervacija. Paskubėkite, vietų kiekis ribotas! 

Dalyvavome akcijoje „Darom“

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro būrelių mokiniai, mokytojai dalyvavo pilietinėje akcijoje „Darom 2019“. Darbo užteko visiems: ir dideliems, ir mažiems. Vaikų akys atidžiai stebėjo aplinką, o rankos ėmė ir krovė į maišus įvairias šiukšles, sudžiūvusius ir po žiemos likusius lapus. Dalyvavimas akcijoje „Darom-2019“ paskatino ugdyti atsakomybę už gamtos, aplinkos išsaugojimą. Ši pilietinė akcija dovanoja vaikams aktyvaus judėjimo džiaugsmą, o kartu padeda formuotis gamtai palankų elgesį.